Слика контакта
Адреса:
Консултације:
уторак 13-14 часова
Канцеларија бр. 44
Ел. пошта:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон:
025-412-030
Остале информације:

Радна биографија

 • Карловачка гимназија, Сремски Карловци; професор ликовне културе (1997-2004.)
 • Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Департман ликовних уметности, Катедра за графику; демонстратор на литографији (2003-2004.)
 • Универзитет у Новом Саду,Академија уметности, Департман ликовних уметности, Катедра за теоријско-уметничке и педагошке предмете; виши стручни сарадник на предмету Методика ликовне културе 1, 2, 3 и 4 (2004-2008.)
 • Универзитет у Новом Саду,Академија уметности, Департман ликовних уметности, Катедра за теоријско-уметничке и педагошке предмете; доцент на предмету Методика ликовне културе 1, 2, 3 и 4 (2008-2013.)
 • Универзитет у Новом Саду,Академија уметности, Департман ликовних уметности, Катедра за теоријско-уметничке и педагошке предмете; ванредни професор уметничког поља на предмету Методика ликовне културе 1, 2, 3 и 4 и Школске праксе 1и 2 (2013-2018.)
 • Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Департман драмских уметности, АВ медији, предмет Визуелне комуникације (2007-2008.)
 • Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Департман драмских уметности, АВ медији, предмет Основи визуелне културе (2007-2016.)
 • Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, Катедра сликарстава и примењених уметности, Методика ликовног образовања (2012-2013.)
 • Шеф Катедре за теоријско уметничке и педагошке предмете на Департману ликовних уметности Академије уметности у Новом Саду (2012-2018.).
 • Председник покрајинске испитне комисије за издавање лиценци предмета Ликовна култура, од 2012. до данас.
 • Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Катедра за музичку и ликовну културу и физичко васпитање, ванредни професор из научног поља за предмете Методика ликовне културе 1 и 2, Основи визуелних уметности (2018-)

Репрезентативне референце

 • Доктор методичко-дидактичких наука-методике ликовне културе и магистар уметности/магистар графике. Број научно-истраживачког картона АП Војводине- 4956.
 • 9. Бијенале акварела у Зрењанину, 2009. године, Награда за проширене медије
 • Уметничка пракса: цртеж, графика, сликарство и проширени медији. Приредила је 14 самосталних изложби и више од 100 колективних изложби у Србији и иностранству. Чланица је СУЛУВ-а и УЛУС-а и Асоцијације европских уметника, Ессен, Немачка. Добитница је награде за уметнички рад из проширених медија.
 • Учесник многобројних уметничких ликовних колонија и симпозијума у земљи и иностранству ( У Србији: Студеница, Ечка, Сомбор и др. и иностранство Немачка, Белгија, Француска, Холандија, Италија, Велика Британија, Мађарска, Израел, Хрватска и др).
 • Дидактичке изложбе: Међународна изложба ликовних радова у оквиру Конференција Учитељског факултета Свеучилишта у Загребу април 2015. Истраживања парадигми детињства, одгоја и образовања; Симпозијум: Темељна методичка исходишта одгајања и поучавања у ликовној култури. Изложба професора методике ликовне културе: Професор методике ликовне културе и као визуелни уметник. Учитељски факултет Загреб,април2015.http://www.pentapco.com/congress/content.php?id=35&pageID=103&lang=HR; Пројекат- Академија уметности, Музеј Војводине и О. Ш. „ Васа Стајић“„ Мат/сјајно“, радови студената III и IV године Департмана ликовних уметности, Академије уметности, предмета Методика ликовне културе 3 и 4, и ликовна радионица ученика О.Ш. „Васа Стајић“ у Музеју Војводине, 2012. године: Под покровитељством Секретаријата за културу Града Новог Сада; Пројекат- Академија уметности, Музеј Војводине „ Анатомија уметничког дела“, радови студената 4. Године Департмана ликовних уметности, предмета Методика ликовне културе 3 и 4, у Музеју Војводине, 2009. године.; Пројекат- Академија уметности, Музеј Војводине и О. Ш. „ Васа Стајић“ Координате изложбених простора, радови студената IV године Департмана ликовних уметности, предмета Методика ликовне културе 3 и 4, у Музеју Војводине, 2010. године; Пројекат- Академија уметности, Културни центар Новог Сада „Мотиви и подстицаји“ радови студената IV године, Департмана ликовни уметности, предмета Методика ликовне културе 3 и 4, 2006. године; под покровитељством Секретаријата за културу Града Новог Сада; Пројекат „ Пројекат и судбина“ Академија уметности и Галерија „Спомен збирка Рајка Мамузића“. Истраживање на предмету Визуелне комуникације. Студенти 2. године, Драмског департмана, студијске групе АВ медија (продукција, монтажа, дизајн светла, камера, анимација и специјални ефекти). Изложба 20. јун 2006. године.
 • Учествовала је на симпозијима који се баве умјетничком педагогијом и примијењеним методикама у Србији, Хрватској и Немачкој. Учествовала је на научно-уметничким скуповима на АЛУ Загреб који су се бавили курикуларном реформом и усавршавањем наставника на подручју ликовне културе у Хрватској. Чланица је Педагошког друштва Србије, Матице српске и Удружења универзитетских професора и научних радника Војводине у Новом Саду.

Научна продукција:

 • Боснар, М. (2018) СУВРЕМЕНА УМЈЕТНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ- УЛОГА НОВИХ МЕДИЈА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ГИМНАЗИЈИ. Загреб: Свеучилиште у Загребу, Академија ликовних умјетности, ISNB/ISMN 978-953-7072-17-9, CIP 000990938. (М10)
 • Јоцков, М. (2018) УЛОГА НОВИХ МЕДИЈА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ГИМНАЗИЈИ. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ. SICRIS šifra S 271. (CC BY-ND)докторска дисертација (М70)
 • Јоцков, М. (2018) Новомедијска уметничка пракса у настави ликовне културе, Зборник радова 2. Међународног научног и уметничког симпозијума о педагогији у уметности; Комуникација и интеракција умјетности и педагогије 12-131.10.2018.Свеучилиште Јосипа Јураја Штросмајера, Уметничка академија Осијек. ISNB 978-953-8181-02-3. CIP 140804013. (M33)
 • Arsenijević, J., Andevski, M., Jockov, M. (2017) Role of Communication in Classroom Management; The Anthropologist; International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man; 28(1-2): 69-78; ISSN 0972-0073DOI:10.1080/09720073.2017.1316613; (М23)
 • Јоцков, М. (2017) Визуелне комуникације у настави ликовне културе, Осма међународна конференција гимназија 3К; Култура-Комуникација-Компјутер, Гимназија „Исидора Секулић“ новембар 2017. стр.134-144. Нови Сад. . ISBN 978-86-906543-6-9; COBISS.SR-ID 317946887
 • Јоцков, М. (2016) Визуелна култура и млади. Педагошка стварност No2, ISSN: 0553-4569, UDK 37, 348-361. (M52)
 • Jоцков, М. Кошић, С. (2016) МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ КАО ЕДУКАТИВНИ САДРЖАЈИ У ПОДСТИЦАЊУ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ. Седма међународна конференција гимназија 3К; Култура-Комуникација-Компјутер. Гимназија "Исидора Секулић" 4.,5. новембар 2016. стр.50-61., Нови Сад. ИСНБ 978-86-906543-5-2, CIP 37:004,4(082). (M33)
 • Jockov, M. (2016) Zastupljenost savremene umetničke teorije i prakse u gimnazijskom kurikulumu. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vol.18; Sp. Ed. No.2/2016.; str.: 223-237., UDK:371 (05); Print ISSN:1848-5650; On-line ISSN:1848-5197. (М23)
 • Јоцков, М., Кошић, С. (2015) Принципи компоновања у практичним радовима предмета Ликовна култура-ЗЛАТНИ ПРЕСЕК. Шеста међународна конференција гимназија 3К; Култура-Комуникација-Компјутер, Гимназија „Исидора Секулић“ новембар 2015. стр..141-152., Нови Сад. ISBN 978-86-906543-4-5. CIP 37:004.4(082UDK: 37:004.4 (082)
 • Јоцков, М.(2014) Интерактивна настава као подстицај афирмисања савремене уметничке праксе, Зборник радова 1.Међународног научног и уметничког симпозијума о педагогији у уметности ; Уметник као педагог пред изазовима савременог васпитања и образовања, Свеучилиште Јосипа Јураја Штросмајера, Уметничка академија Осијек. 17-18. 10. 2014. ISBN 978-953-58055-5-7; UDK 37.02:7 (M33)