У среду, 12. децембра, у оквиру семинара који је организован за наставнике и сараднике нашег факултета одржана су два предавања. Декан проф. др Жељко Вучковић излагао је на тему „Међународни научни пројекти и њихов значај за универзитет“, док су проф. др Наташа Бранковић и проф. др Александар Петојевић одржали предавање под називом „Имплементација и евалуација Темпус пројекта HAMOC“.


Као поводе за одржавање овог семинара професор Вучковић навео је коначну евалуацију пројекта Темпус у коме је учествовао наш факултет, подстицај млађим сарадницима да учествују у међународним пројектима, као и законску процедуру доношења новог Закона о науци и истраживањима која је у току. Професор Вучковић је у свом излагању дао анализу односа између међународних пројеката и међународне сарадње на процес рангирања и вредновања факултета и универзитета код нас и у свету. Он је нагласио да би
рангирање требало да утиче на побољшање квалитета и организацију рада факултета. Такође, рекао је да треба да се залажемо за рангирање у коме ће осим критеријума који су квантитативни, бити и квалитативних, који произилазе из читаве мисије факултета. Професор Вучковић је потом навео како се врше рангирања факултета на Шангајској, Тајмсовој и Вебометрикс листи.
О имплементацији и евалуацији Темпус пројекта HAMOC (хармонизација и модернизација курикулума за образовање учитеља) присутне је упознала проф. др Наташа Бранковић. Она је навела да је пројекат реализован од 2011. до 2015. године, и да је у њему осим нашег факултета учествовало 13 институција из наше земље и Европске уније. Као најважније исходе овог пројекта професорка Бранковић истакла је хармонизацију и модернизацију образовања учитеља. Она је рекла да су сви учитељски факултети у Србији донели заједничку листу компетенција будућих учитеља по завршетку мастер студија, да је дато више простора у курикулуму за методике разредне наставе, и да је одређено више сати за студентску праксу. Као важне исходе овог пројекта професорка Бранковић навела је опремљену педагошку лабораторију, као и одлуку да се не полаже завршни рад на крају основних студија. Она је истакла чињеницу да је увођењем нових обавезних и изборних предмета курикулум иновиран за више од 50 %. На мастер студијама су уведене две нове изборне области (инклузија и грађанско васпитање), а акредитоване су и докторске студије Методике разредне наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања. Такође, рекла је да је наш факултет на водећем месту по учешћу природних наука и методике наставе природних наука у оквиру укупног броја курсева који се нуде на факултетима у Србији, Хрватској и Словенији. На самом крају, професорка Бранковић је истакла велики значај овог пројекта у смислу повезивања са институцијама у окружењу и иностранству, што је резултирало бољом сарадњом и олакшаном разменом наставника и студената.

IMG 4270

IMG 4273

IMG 4276

IMG 4280