Овера зимског семестра за основне академске студије

Овера семестра и пријава испита у јануарско-фебруарском испитном року обавиће се у периоду од 10. до 12. јануара 2022. године од 9:00 до 13:00 часова. Термини испита биће организовани у периоду од 20. јануара до 21. фебруара 2022. године.

Овера семестра ће се вршити по следећем распореду:

10.1.2022. године (Понедељак)

 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (I семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (III семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (V семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР (I семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР ИНФОРМАТИЧАР – (III, V и VII семестар)

11.1.2022. године (Уторак)

 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (V семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ (III и V семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (I и VII семестар)

12.1.2022. године (Среда)

 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (VII семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ (VII семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (III семестар)

Напомена: Оверу семестра могу обавити сви студенти, без обзира на број прикупљених потписа.

 

Уз индекс, попуњен семестрални лист, испитне пријаве, потврду о евалуацији (попуњава се у канцеларији бр. 41 II спрат), потребно је доставити уплатницу II рате школарине, уплатницу за оверу семестра и уплатницу за пријаву испита (за прво полагање предмета овог зимског семестра, испит се НЕ ПЛАЋА).

Од. 01. јануара 2022. године установљен је НОВ ПОЗИВ НА БРОЈ приликом попуњавања уплатнице који се креира на следећи начин:

врста студија  + број индекса без косих црта  + дан и месец рођења без тачке 
основне - 1
мастер - 2
докторске - 4
1 цифра
  година уписа - 2 цифре
шифра смера - 1 или 2 цифре
редни број - 3 цифре
6 или 7 цифара
 

(за сваки једноцифрен дан и месец рођења додати испред нулу)
4 цифре

 

Позив на број мора имати 11 или 12 цифара, а зависи од шифре смера, које могу бити:
– једноцифрене:
1 - учитељ,
3 - васпитач;

– двоцифрене:
02 - дизајнер медија у образовању,
14 - библиотекар-инфомратичар,
15 - библиотекар
21 - мастер учитељ
22 - мастер дизјанер медија у образовању
23 - мастер васпитач
24 - мастер библиотекар-информатичар
27 - мастер библиотекар
25 - доктор разредне наставе
26 - доктор библиотекарства

Овера семестра - буџет  1.000,00 динара 
Овера семестра – самофинансирање 2.000,00 динара 
Трошкови накнадне овере семестра
(са закашњењем – буџет и самоф.)
5.000,00 динара 
Пријава испита 2. и 3. пут -буџет 400,00 динара 
Пријава испита 2. и 3. пут –самоф. 800,00 динара 

 

НАПОМЕНА: Студенти приликом попуњавања испитних пријава морају водити рачуна о тачном називу предмета. Половично написане пријаве и пријаве са непотпуним називом предмета неће бити уврштене у записник.

Ценовник и календар рада