Отворен је конкурс за ЕРАСМУС+ мобилности ради обављања стручне праксе

Студенти Универзитета у Новом Саду могу да се информишу о свим детаљима конкурса за финансирање Ерасмус+ студентских пракси преко сајта Универзитета у Новом Саду:

http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka103/7610-ka103-odlazna-praksa-12-2021

Конкурс је отворен до 21. јануара 2022. године.

Трајање одобрених мобилности је два месеца, а период реализације је фебруар-април 2022. године.

У току трајања конкурса, а у циљу подношења потпуне документације, потребно је да заинтересовани кандидати пронађу компанију или организацију у једној од програмских земаља, која је спремна да у периоду фебруар-април 2022. године буде домаћин Ерасмус+ праксе и да предвиђена пракса буде у складу са студијским програмом кандидата и одобрена од стране матичног факултета.

Постоје три различита вида студентске праксе које подржава програм Еразмус+:

  1. Студентске праксе интегрисане у план и програм (које су део студија)
  2. Добровољне студентске праксе (нису обавезне за студије, али се признају у додатку дипломи)
  3. Студентске праксе за студенте који ускоро дипломирају (пракса мора бити обављена најкасније годину дана после завршених студија, док учесници мобилности морају имати статус студената у фази пријављивања за овај тип мобилности)

С обзиром да се установа пошиљалац обавезује да ће признати исходе учења које је студент остварио као резултат успешно завршене праксе, у току пријаве на конкурс потребно је да се сваки кандидат саветује са Ерасмус+ академским и административним координатором на нивоу свог факултета.