„Образовање у основној школи у време пандемије“ Зборник радова

„Образовање у основној школи у време пандемије“ Зборник радова

Научни скуп са међународним учешћем ,,Образовање у основној школи у време пандемије" (онлајн научни скуп одржан 6.11.2021).

Уредници: проф. др Мила Бељански, доц. др Марија Цвијетић Вукчевић, доц. др Дејан Ђорђић

ЛИНК за преузимање електронског издања:  

http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2022-02-25-09-23-09/2022-02-28-10-52-13/132-2022-02-28-10-44-40/133-2022-02-28-10-57-10

Ценовник и календар рада