Up

Упис 2019.

Припремна настава за пријемни испит

Обавештавају се кандидати да се припремна настава за пријемни испит на Педагошком факултету у Сомбору, ове године неће одржавати.

Кандидати на располагању имају збирке задатака са решењима. Свака збирка задатака садржи 90 питања, од којих ће 30 питања бити на пријемном испиту.

Упис

Услови конкурисања:

 • За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

 

Пријемни испит за упис на основне академске студије полаже се из:

 • провере способности - физичке, музичке и говорне способности (односи се на кандидате који конкуришу за студијске програме дипломирани васпитач и дипломирани учитељ)
 • матерњег језика и књижевности и теста опште информисаности (за студијске програме дипломирани учитељ, дипломирани васпитач и дипломирани библиотекар-информатичар)
 • матерњег језика и књижевности и теста информатике и рачунарства (за студијски програм дипломирани дизајнер медија у образовању)

Припремна настава:

 • Педагошки факултет у Сомбору организује бесплатну припрему за пријемни испит која ће се организовати према утврђеном распореду

Конкурсна документација:

 1. сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
 2. диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
 3. лична карта;
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;
 5. потврда о нострификацији дипломе или сведочанства уколико је претходни степен школовања завршен у иностранству.
 
Начин рангирања

Редослед кандидата на јединственој ранг листи биће утврђен на основу општег успеха постигнутог током средњошколског образовања (највише 40 поена) и резултата постигнутог на пријемном испиту (највише 60 поена).

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА:
Катарина Плазинић – руководилац службе
Тел. 025/412 030 лок. 114
e-mail – studentska.sluzba@pef.uns.ac.rs

Студентски дом

 • Налази се у непосредној близини зграде факултета
 • Дом прве категорије, отворен 2009. године
 • Располаже са двокреветним и једнокреветним собама са купатилом, интернет и кабловским прикључком
 • Право на дом имају студенти који се финансирају из буџета
 • Могућност исхране у мензи дома ученика

Мобилност студената

Наши студијски програми су усаглашени са програмима сродних факултета из Европске уније (Словачке, Словеније, Мађарске, Француске, Шпаније...), што значи да студенти могу да аплицирају за размену и бораве на неком од сродних факултета један до два семестра. Сви испити које положе током боравка у иностранству признају им се по повратку у Србију, на Педагошки факултет у Сомбору.

Шта после факултета?

 

НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ:

Једна од предности студијског програма дипломирани учитељ је да студент има могућност да у изборним блоковима бира предмете из области енглеског језика. Након полагања одређеног броја испита студент полаже испит за добијање сертификата који му омогућава да предаје енглески језик у нижим разредима основне школе (И-ИВ разреда).

 

НАСТАВНИК ИНФОРМАТИКЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ:

Посебност програма дипломирани дизајнер медија у образовању је да студенти након завршетка факултета могу да предају информатику у основним и средњим школама.

 

БИБЛИОТЕКА

Студенти смера дипломирани библиотекар-информатичар се оспособљавају за рад у свим типовима библиотека (националним, високошколским, школским, специјалним и народним).

Студијски програми

 • Дипломирани учитељ
 • Дипломирани васпитач
 • Дипломирани дизајнер медија у образовању
 • Дипломирани библиотекар-информатичар

Услови студирања

 • најнижа школарину у Србији
 • бесплатна прва година
 • акредитовани студијски програми
 
 
Powered by Phoca Download