Oglasna tabla


Sastanak sa predmetnim nastavncima i asistentima koji su zaduženi za predmete METODIČKIH praksi

 

Sastanak sa predmetnim nastavncima i asistentima koji su zaduženi za predmete METODIČKIH praksi održaće  se po sledećem redosledu:

 

1.  ČETVRTAK, 10. april 2014. godine

  • vaspitači, III godina (predmet: METODIČKA praksa 2) sa početkom u 11,30h (učionica br. 32);
  • vaspitači, IV godina (predmet: METODIČKA praksa 3)sa početkom u 12,45h (amfiteatar);
  • vaspitači, II godina (predmet: METODIČKA praksa 1) sa početkom u 13h (amfiteatar);
  • učitelji, III godina (predmet: METODIČKA praksa 1) sa početkom u 13,30h (učionica 39).

2.  UTORAK, 15. april 2014. godine

  • učitelji, IV godina (predmet: METODIČKA praksa 2) sa početkom u 13,15h (amfiteatar).
 
Izmena termina ispita za mastere kod prof. dr Stanka Cvjeticanina

 

Obaveštavaju se studenti master studija da će ispiti  "Savremena metodika nastave poznavanja prirode 1" (učitelji) i "Savremena metodika upoznavanja okoline"  (vaspitači) kod prof. dr Stanka Cvjetićanina u januarskom roku biti održani 12.02.2014. (sreda) u 13h. 

 
Teme diplomskih i master radova Katedra za prirodno matematicke nauke i menadzment u obrazovanju

 

Prоf. Dr Аlеksаndаr Pеtојеvić

ТЕМЕ ZА МАSТЕR RАDОVЕ

А - studiјski prоgrаm - mаstеr učitеlј

1. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о skupоvimа

2. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о prirоdnim brојеvimа u 1. i 2. rаzrеdu

3. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о prirоdnim brојеvimа u 3. rаzrеdu

4. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о prirоdnim brојеvimа u 4. rаzrеdu

5. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о јеdnаčinаmа i nејеdnаčinаmа u 1. i 2. rаzrеdu

6. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о јеdnаčinаmа i nејеdnаčinаmа u 3. rаzrеdu

7. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о јеdnаčinаmа i nејеdnаčinаmа u 4. rаzrеdu

8. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о gеоmеtriјskim figurаmа i tеlimа u 1. i 2. rаzrеdu

9. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о gеоmеtriјskim figurаmа i tеlimа u 3. rаzrеdu

10. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о gеоmеtriјskim figurаmа i tеlimа u 4. rаzrеdu

11. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о mеrаmа i mеrеnjimа u 1. i 2. rаzrеdu

12. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о mеrаmа i mеrеnjimа u 3. rаzrеdu

13. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о mеrаmа i mеrеnjimа u 4. rаzrеdu

14. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о rаzlоmcimа

15. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о prеdmеtimа u prоstоru i оdnоsimа mеđu njimа

16. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о аritmеtičkim оpеrаciјаmа u 1. i 2. rаzrеdu

17. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о аritmеtičkim оpеrаciјаmа u 3. rаzrеdu

18. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju sаdržаја о аritmеtičkim оpеrаciјаmа u 4. rаzrеdu

19. Prоpеdеvtičkо prоširivаnjе sаdržаја mаtеmаtikе u 1. rаzrеdu intеrаktivnоm nаstаvоm

20. Prоpеdеvtičkо prоširivаnjе sаdržаја mаtеmаtikе u 2. rаzrеdu intеrаktivnоm nаstаvоm

21. Prоpеdеvtičkо prоširivаnjе sаdržаја mаtеmаtikе u 3. rаzrеdu intеrаktivnоm nаstаvоm

22. Prоpеdеvtičkо prоširivаnjе sаdržаја mаtеmаtikе u 4. rаzrеdu intеrаktivnоm nаstаvоm

23. Prоpеdеvtičkо uvоđеnjе sаdržаја kоmbinаtоrikе u mlаđim rаzrеdimа оsnоvnе škоlе

 

B - studiјski prоgrаm - mаstеr vаspitаč

1. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа u intеrаktivnоm učеnju о skupоvimа i brојеvimа zа dеcu prеdškоlskоg dоbа

2. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о skupоvimа i brојеvimа zа dеcu dо prеdškоlskоg dоbа

3. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о prоstоrnim rеlаciјаmа i gеоmеtriјskim figurаmа zа dеcu prеdškоlskоg dоbа

4. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о prоstоrnim rеlаciјаmа i gеоmеtriјskim figurаmа zа dеcu dо prеtškоlskоg dоbа

5. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о vеličinаmа zа dеcu prеdškоlskоg dоbа

6. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о vеličinаmа zа dеcu dо prеdškоlskоg dоbа

7. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о prоstоrnim rеlаciјаmа zа dеcu prеdškоlskоg dоbа

8. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о prоstоrnim rеlаciјаmа zа dеcu dо prеdškоlskоg dоbа

9. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о gеоmеtriјskim figurаmа zа dеcu prеdškоlskоg dоbа

10. Оsаvrеmеnjаvаnjе mеtоdičkоg pristupа intеrаktivnоm učеnju о gеоmеtriјskim figurаmа zа dеcu dо prеdškоlskоg dоbа

11. Pоvеzivаnjе intеrаktivnоg učеnjа о prоstоrnim rеlаciјаmа i gеоmеtriјskim figurаmа zа dеcu prеdškоlskоg dоbа

12. Prоpеdеvtičkо učеnjе mаtеmаtičkih pојmоvа dеcе mlаđеg dоbа

13. Prоpеdеvtičkо učеnjе mаtеmаtičkih pојmоvа dеcе srеdnjеg dоbа

14. Prоpеdеvtičkо učеnjе mаtеmаtičkih pојmоvа dеcе stаriјеg dоbа

15. Prоpеdеvtičkо učеnjе mаtеmаtičkih pојmоvа dеcе prеdškоlskоg dоbа

 

 

SPISAK USVOJENIH TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE

Na sednica Katedre održanoj 30.10.2013. godine predložene su, i jednoglasno usvojene sledeće teme za završne radove:

 

Predmet: Menadžment u obrazovanju (doc. dr Nataša Branković) –

TEME ZAVRŠNIH-DIPLOMSIH RADOVA

1. Upravljanje školskim sistemom od nivoa države pa do nivoa škole

2. Klima i kultura škole

3. Školski marketing

4. Profesionalni razvoj direktora i zaposlenih u školi

5. Timski rad i saradnički odnosi u pedagoškom radu i vođenju škole

6. Upravljanje projektima u školi

7. Samovrednovanje rada škole

8. Menadžment obrazovnog procesa

9. Škola kao organizacija koja uči

10. Ekonomski aspekti obrzaovanja

 

Predmet: Ekologija (doc. dr Gordana Kozoderović)

TEME ZAVRŠNIH-DIPLOMSKIH RADOVA

1. Ključ za determinaciju zeljastih biljaka livada i pašnjaka i primena u nastavi

2. Ključ za determinaciju drvenaste i žbunaste vegetacije listopadnih šuma i šikara i primena u nastavi

3. Proizvodnja zdrave hrane

4. Prečišćavanje otpadnih voda

5. Klimatske promene i efekat na biosferu

6. Diverzitetptičjih vrsta u specijalnom rezervatu prirode „Gornje podunavlje"

7. Cvetanje vode

8. Bioindikatori zagađenja površinskih voda

9. Podzemne vode u Vojvodini

10. Samoniklo lekovito bilje

 

Predmet: Prirodne nauke 1 (prof. dr Dušanka Obadović)

TEME ZAVRŠNIH-DIPLOMSKIH RADOVA

1. Obrada nastavne teme: ''Kretanje tela''u razrednoj nastavi

2. Primena jednostavniuh ogleda u obradi nastavne teme „Osobine naelektrisanih tela"

3. Integrisani pristup nastavi prirodnih nauka u obradi teme: Osobine tečnosti – voda

 

TEME ZAVRŠNIH-MASTER RADOVA

1. Primena naučnog metoda u obradi nastavne teme: Osobine zvuka

2. Analiza primene naučnog metoda u obradi nastavne teme "Masa i gustina"

3. Analiza primene jednostavnih ogleda pri obradi nastavne jedinice: „Osobine magnetnog polja – stalni magneti"

Predmet:. Osnove prirodnih nauka II - biologija, Nauka o čoveku

(doc. dr Danijela Petrović)

1. Hromozomski komplementDaunovog sindroma

2. Fenomen starenja

3. Humana reprodukcija

4. Respiratorni sistemi vertebrata

5. Načini odbrane u animalnom svetu (bodlje/otrovne izlučevine /električna pražnjenja/kamuflaža/mimikrija)

6. Odnosi između vrsta – simbioza - parazitizam, mutualizam i komensalizam

7. Biološki smisao anabolizma – fotosinteza / replikacija DNK

8. RNK virusi – uzročnici bolesti kod ljudi (rubeola, zauške, besnilo, hepatits c, žuta groznica, dečija paraliza)

9. Fenomen lokomocije (od ćelijskog nivoa do čitavog organizma)

 

INTERDISCIPLINARNE TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

Biologija – Psihologija

1. Misterije organizma – inteligencija, učenje, memorija i demencija

2. Međ' javom i međ' snom – san i faze spavanja

3. Kako funkcioniše mozak – svest, govor,emocije

4. Parkinsonova bolest- biološke i psihološke sekvele

5. Multipl skleroza – biološke osnove i psihološke manifestacij

 

Predmet: MATEMATIKA (doc. dr Ljubica Oparnica)

TEME ZAVRŠNIH-DIPLOMSKIH RADOVA

1. Pitagorina teorema

2. Zlatni presek

3. Talesova teorema

4. Hilbertovi osnovi geometrije

5. Grupe simetrija pravilnih poligona

6. Realni brojevi

7. Kompleksni brojevi

8. Nizovi

9. Funkcije jedne realne promenljive

10. Grupoidi i grupe

 

Predmet: METODIKA NASTAVE PD 1 i 2 (prof. dr Stanko Cvjetićanin)

TEME ZAVRŠNIH-DIPLOMSKIH RADOVA

• Formiranje pojmova i znanja učenika o vodi u predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo

• Formiranje pojmova i znanja učenika o vazduhu u predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo

• Formiranje pojmova i znanja učenika o materijalima u predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo

• Formiranje pojmova i znanja učenika o živim bićima u predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo

• Formiranje pojmova i znanja učenika o međusobnom odnosu žive i nežive prirode u predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo

• Ekološko obrazovanje učenika razredne nastave u okviru predmeta Svet oko nas i Priroda i društvo

• Ekološko obrazovanje učenika razredne nastave u okviru izbornih predmeta Čuvari prirode i Ruke u testu

• Upotreba shema i tabela u obradi i ponavljanju sadržaja o prirodi u nastavi poznavanja prirode

• Izrada i primena pametnih zadataka za proveravanje znanja učenika o prirodi u razrednoj nastavi

• Formiranje zbirke pametnih zadataka za proveravanje znanja učenika o prirodi u razrednoj nastavi

• Prirprema učenika razredne nastave za proveru znanja o sadržajima o prirodi

• Primena demonstracionih ogleda u predmetu Svet oko nas

• Primena demonstracionih ogleda u predmetu Priroda i društvo

• Primena učeničkih ogleda u predmetu Svet oko nas

• Primena učeničkih ogleda u predmetu Priroda i društvo

• Vannastavne aktivnosti u nastavi poznavanja prirode

• Stavovi učenika o primeni metode eksperimenta u nastavi poznavanja prirode

• Stavovi učitelja o primeni metode eksperimenta u nastavi poznavanja prirode

• Primena principa problemske nastave u predmetu Svet oko nas

• Primena principa problemske nastave u predmetu Priroda i društvo

• Primena principa egzemplarne nastave u predmetu Svet oko nas

• Primena principa egzemplarne nastave u predmetu Priroda i društvo

• Edukativna radionica-nov model u nastavi sveta oko nas

• Istraživanje učenika u nastavi poznavanja prirode

• Samovrednovanje učenika u nastavi poznavanja prirode

• Primena testa u vrednovanju znanja učenika razredne nastave o prirodi

• Primena grupnog oblika rada u nastavi poznavanja prirode

• Primena rada u paru u nastavi poznavanja prirode

• Primena diferenciranih zadataka u metodi ogleda u nastavi prirode

• Vežbanje u nastavi prirode putem ogleda

• Vrednovanje praktičnog rada učenika putem ogleda u nastavi prirode

• Individualizovana nastava u nastavi prirode

• Izvori znanja u nastavi poznavanja prirode

• Inovacije u nastavi poznavanja prirode

 

Predmet: METODIKA NASTAVE PD 1 (prof. dr Stanko Cvjetićanin)

TEME ZAVRŠNIH-MASTER RADOVA

1. Ogledi u nastavi prirode

2. Formiranje predstava i pojmova u nastavi prirode

3. Grupni oblik rada u nastavi prirode

4. Diferencijacija nastave prirode

5. Nastavna sredstva u nastavi prirode

6. Vrednovanje rada učenika u nastavnom predmetu Svet oko nas

7. Vrednovanje rada učenika u nastavnom predmetu Priroda i društvo

8. Uzroci školskog neuspeha i mogućnost njihovog otklanjanja u nastavnom predmetu Priroda i društvo

9. Uzroci školskog neuspeha i mogućnost njihovog otklanjanja u nastavnom predmetu Svet oko nas

10. Uporedna analiza programa iz oblasti prirode za niže razrede osnovne škole kod nas

11. Uporedna analiza udžbeničke literature iz oblasti prirode u nižim razredima osnovne škole kod nas

12. Praktične vrednosti nastave prirode

13. Individualizovana nastava u nastavi prirode

14. Efikasnost problemske nastave nasuprot tradicionalnoj nastavi

15. Efikasnost programirane nastave nasuprot tradicionalnoj nastavi

16. Analiza nastavnih jedinica sa aspekta ostvarivanja vaspitnih, obrazovnih i funkcionalnih zadataka u nastavi prirode

17. Organizacija nastavnih časova iz Sveta oko nas u I i II razredu putem igre

18. Korišćenje nastavne metode samostalnog rada učenika u nastavi nežive prirode

19. Korišćenje testova znanja u predmetu Priroda i društvo

20. Korišćenje računara u nastavi prirode

21. Problemsko učenje u nastavi prirode putem ogleda

22. Ogled kao saznajni postupak u nastavi prirode

23. Modeli nastavne organizacije primenom ogleda u nastavi prirode

24. Pripremna faza u organizaciji metode rukovođenja samostalnim radom učenika

25. Primena diferenciranih zadataka u metodi ogleda u nastavi prirode

26. Vežbanje u nastavi prirode putem ogleda

27. Vrednovanje praktičnog rada učenika putem ogleda u nastavi prirode

 

Predmet: METODIKA NASTAVE PD 2 (prof. dr Stanko Cvjetićanin)

TEME ZAVRŠNIH-MASTER RADOVA

1. Formiranje predstava i pojmova u nastavi Sveta oko nas

2. Uticaj metode kratkotrajnih ogleda u nastavi poznavanja prirode na formiranje sposobnosti učenika

3. Modeli nastavne organizacije primenom metode rukovođenja samostalnim radom učenika

4. Mogućnosti kompjutera u primeni metode igre u nastavi Sveta oko nas

5. Uticaj metode igre na trajnost znanja, umenja i navika učenika u nastavi Sveta oko nas

6. Modeli nastavne organizacije primenom metode igre u nastavi Sveta oko nas.

7. Edukativna radionica – nov model rada u nastavi sveta oko nas

8. Modeli scenske komunikacije u nastavi Sveta oko nas

9. Mogućnosti modela scenske komunikacije u korelaciji nastavnih predmeta Svet oko nas, Srpski jezik, Muzička kultura i Vizuelna umetnost

10. Modeli vrednovanja učenika u grupnom radu u nastavi Sveta oko nas i Prirode i društva

11. Modeli rada učitelja sa darovitim učenicima u nastavi Prirode i društva

12. Modeli rada u parovima u nastavi Sveta oko nas/ Prirode i društva

13. Mogućnosti diferencijacije nastave u obradi novog gradiva nastave prirode i društva

14. Diferencijacija u problemskoj nastavi

15. Diferencijacija nastave u nastavnoj ekskurziji

16. Diferencirani nastavni program predmeta Svet oko nas za I razred

17. Diferencirani nastavni program predmeta Svet oko nas za II razred

18. Diferencirani nastavni program predmeta Priroda i društvo za III razred

19. Diferencirani nastavni program predmeta Priroda i društvo za IV razred

20. Efikasnost problemske nastave poznavanja prirode

21. Analiza nastavnih sadržaja predmeta Svet oko nas sa aspekta mogućnosti primene problemske nastave

22. Analiza nastavnih sadržaja predmeta Priroda i društvo sa aspekta mogućnosti primene problemske nastave

23. Efikasnost učenja putem otkrivanja u nastavi Prirode i društva

24. Modeli učenja putem otkrivanja u nastavi Sveta oko nas/ Prirode i društva

25. Transfer učenja u nastavi putem otkrivanja u predmetu priroda i društvo

26. Razgranati programirani materijali u nastavi poznavanja prirode

27. Modeli programirane nastave Sveta oko nas

28. Primena multimedije u nastavi Sveta oko nas

29. Primena multimedije u nastavi Prirode i društva

30. Timska nastava u predmetu Priroda i društvo

31. Modeli nastavne organizacije rada učenika u živom kutku učionice i školskom vrtu

32. Modeli časova vežbanja u nastavi Sveta oko nas/ Priroda i društvo

33. Modeli časova ponavljanja u nastavi Sveta oko nas

34. Inovativne ideje za realizaciju časova ponavljanja u nastavi Sveta oko nas

35. ORS za čas ponavljanja u nastavi Sveta oko nas

36. ORS – banke podataka kao izvor informacija za učenike u nastavi Prirode i društva

37. Indikatori za opisno ocenjivanje u nastavi Sveta oko nas

38. Inovativni domaći zadaci u nastavi Sveta oko nas/p Prirode i društva

39. Instrumenti vrednovanja učenika u nastavi sveta oko nas/ prirode i društva

40. Idejna rešenja za kartone subjektivne evidencije učenika u nastavi Sveta oko nas/Priroda i društvo

41. Specifičnosti planiranja i programiranja u nastavi Sveta oko nas

 

 
Teme diplomskih i master radova Katedra za metodiku muzicke i likovne kulture i fizickog vaspitanja

TEME ZA ZAVRŠNE – DIPLOMSKE RADOVE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Metodika nastave muzičke kulture

Smer: Razredna nastava

Prof. dr Milovan Miškov

1. Obrada muzičkih igara.

2. Obrada brojalica, pitalica, brzalica.

3. Metodika rada na razvijanju melodijskog osećanja učenika.

4. Metodika rada na razvijanju rizmičkog osećanja učenika.

5. Impostacija dečjeg glasa.

6. Pojmovi muzičke pismenosti.

7. Izbor i obrada pesama po sluhu.

8. Izbor i obrada pesama sa notnog teksta.

9. Nastavna sredstva i njihova primena u nastavi muzičkog vaaspitanja.

10. Dečje narodne pesme.

11. Umetničke pesme naših i stranih autora.

12. Pevanje kanona i dvoglasa.

13. Rad na razvijanju sposobnosti učenika na slušanju i doživljavanju muzike.

14. Izbor muzike prema uzrastu učenika.

15. Metodski pristup slušanju muzike.

16. Dečje muzičko stvaralaštvo.

Smer: Vaspitač

1. Vaspitna funkcija muzičkog vaspitanja.

2. Ciljevi predškolskog muzičkog vaspitanja.

3. Razvoj muzikalnosti – uzrasne specifičnosti muzičkog razvitka deteta.

4. Upoznavanje i razvijanje dečje muzikalnosti.

5. Razvijanje osećanja za ritam.

6. Brojalice, razbrajalice tapšalice.

7. Muzičke igre – pojam i vrste muzičkih igara.

8. Igre sa pevanjem.

9. Muzičko – didaktičke igre.

10. Muzičke dramatizacije.

11. Igre uz instrumentalnu muziku.

12. Izvođenje muzičkih igara.

13. Muzika u našem sistemu obrazovanja i vaspitanja.

14. Uticaj sredine (porodice i škole) na razvoj vokalnih sposobnosti.

15. Psihologija muzičkog razvoja.

16. Priprema za slušanje muzike, analiza kompozicije, uputstva za razgovor.

TEME ZA MASTER RADOVE

Prof. dr Milovan Miškov

Smer: Razredna nastava

1. Oblici dečje improvizacije.

2. Melodijsko – rizmičke dopunjalke.

3. Ritmičko i melodijsko stvaralaštvo na zadati tekst.

4. Muzički diktat.

5. Školski horovi.

6. Školski orkestri.

7. Orfov instrumentarijum.

8. Izrada aranžmana za sviranje na dečjem instrumentarijumu.

9. Vrste školskih priredbi – planiranje i izbor programa.

10. Korelacija nastave muzičkog vaspitanja sa ostalim predmetima.

11. Muzički kabinet.

12. Rad na razvijanju sluha dece od 7 do 10 godina starosti.

13. Uticaj muzike na psihološki razvoj dece mlađeg školskog uzrasta.

14. Uticaj nastave muzičke kulture na estetsko vaspitanje dece mlađeg uzrasta.

15. Slušanje muzike.

16. Muzika i pokreti.

17. Izrada IOP-a (individualnog obrazovnog plana)

18. Uticaj sredine (porodice i škole) na razvoj vokalnih sposobnosti.

19. Psihologija muzičkog razvoja.

Smer: Vaspitač

1. Pevanje pesama kao oblik muzičkih aktivnosti.

2. Obrada pesme po sluhu.

3. Kriterijumi za izbor pesama.

4. Sviranje na dečjim ritmičkim instrumentima.

5. Orfov instrumentarij.

6. Izrada dečjih muzičkih instrumenata.

7. Dečje muzičko stvaralaštvo.

8. Slušanje muzike.

9. Izbor kompozicija za slušanje muzike.

10. Korelacijua muzičkog vaspitanja sa ostalim aktivnostima.

11. Metode i oblici rada u muzičkom vaspitanju.

12. Planiranje aktivnosti izrada pisane pripreme.

13. Tematsko planiranje.

14. Korelacija nastave muzičkog vaspitanja sa ostalim aktivnostima.

15. Izrada IOP-a (individualno obrazovnog plana).

PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE – DIPLOMSKE RADOVE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Likovna kultura sa metodikom nastave

Prof. dr Dragan Savić

1. KREATIVNOST I MOGUĆNOSTI NJENOG RAZVOJA U RAZREDNOJ NASTAVI LIKOVNE KULTURE

2. MOGUĆNOSTI PRIMENE RAČUNARA U RAZREDNOJ NASTAVI LIKOVNE KULTURE

3. DIFERENCIRANA I INDIVIDUALIZOVANA NASTAVA LIKOVNE KULTURE

4. LIKOVNE TEHNIKE KAO PODSTICAJ ZA STVARALAČKI RAD

5. UMETNIČKO DELO U FUNKCIJI STICANJA LIKOVNE KULTURE

6. MODELI KREATIVNOG REŠAVANJA LIKOVNIH PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI LIIKOVNE KULTURE

7. OTKRIVANJE TALENTOVANIH UČENIKA I RAD SA NJIMA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

8. OBLASTI RADA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

9. SPOSOBNOSTI,OSOBINE LIČNOSTI I USPEH U STVARALAČKOM RADU U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

10. RAZVOJ DEČJEG LIKOVNOG IZRAŽAVANJA

11. IGRA I KREATIVNOST U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

12. LIKOVNI TIPOVI DECE

13. RAZVOJ SPOSOBNOSTI POSMATRANJA I DOŽIVLJAVANJAUMETNIČKIH DELA KOD DECE

14. RAZVOJ PLASTIČNOG OBLIKOVANJA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

15. RAZVOJ LIKOVNOG IZRAŽAVANJA KOD DECE U OBLASTI DIZAJNA

16. PROGRAMIRANA NASTAVA LIKOVNE KULTURE I MOGUĆNOSTI NJENE PRIMENE

17. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA LIKOVNE KULTURE

18. NAKLONOST DECE KA STILSKIM KARAKTERISTIKAMA UMETNIČKIH DELA

19. RAZVOJ STVARALAČKOG MIŠLJENJA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

20. OCENJIVANJE U RAZREDNOJ NASTAVI LIKOVNE KULTURE

21. MOTIVACIJA UČENIKA ZA STVARALAČKI RAD

22. UPOZNAVANJE I PRAĆENJE INDIVIDUALNOG RAZVOJA UČENIKA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

23. DEČJI LIKOVNI RAD KAO SREDSTVO UPOZNAVANJA LIČNOSTI

24. LIKOVNO PODRUČJE CRTANJE

25. LIKOVNO PODRUČJE SLIKANJE

26. LIKOVNO PODRUČJE VAJANJE

27. LIKOVNO PODRUČJE PRIMENJENA UMETNOST

28. LIKOVNO PODRUČJE GRAFIKA

29. LIKOVNO PODRUČJE ESTETSKO PROCENJIVANJE

30. TEMATSKI RAD

31. ILUSTROVANJE

32. RAD PO PRIRODI

33. VASPITNE VREDNOSTI NASTAVE LIKOVNE KULTURE

34. NASTAVA LIKOVNE KULTURE U KOMBINOVANOM ODELJENJU

35. ULOGA NASTAVNE TEHNOLOGIJE U POVEĆANJU EFIKSNOSTI RAZREDNE NASTAVE LIKOVNE KULTURE

36. KORELACIJA NASTAVE LIKOVNE KULTURE SA DUGIM NASTAVNIM PREDMETIMA

37. DIDAKTIČKI MATERIJALI U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

38. KOREKTURA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

39. UMETNIČKO DELO NA ČASOVIMA PRAKTIČNOG RADA

40. USLOVI I POSTUPCI ZA RAZVIJANJE I UNAPREĐENJE STVARALAŠTVA UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI LIKOVNE KULTURE

1. Obrazovna tehnologija u službi podsticanja dečje likovne kreativnosti

2. Likovni tipovi dece

3. Potsticanje i razvijanje dečjeg likovnog stvaralaštva u nastavi likovne kulture

4 Razvoj dečjeg likovnog izražavanja

5. Podsticanje darovitosti i kreativnosti u razrednoj nastavi likovne kulture

6. Razvijanje stvaralačkih sposobnosti u likovnim aktivnostima

7. Virtuelne galerije kao podsticaj za stvaralački rad u nastavi likovne kulture

8. Novi mediji u nastavi likovne kulture

9. Estetsko procenjivanje u nastavi likovne kulture

10. Likovne tehnike i materijali kao potsticaj za stvaralački rad u nastavi likovne kulture

11. Uticaj računara kao savremenog didaktičkog medija u nastavi likovne kulture

12. Igra i kreativnost u nastavi likovne kulture

13. Multimedijalno dizajniranje programskih sadržaja u nastavi likovne kulture

14. Multimediji i kreativnost u nastavi likovne kulture

15. Novi mediji-individualizacija i diferencijacija u nastavi likovne kulture

PREDLOG TEMA ZA MASTER RADOVE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

prof. dr Dragan Savić

1. KREATIVNOST I MOGUĆNOSTI NJENOG RAZVIJA U RAZREDNOJ NASTAVI LIKOVNE KULTURE

2. RAČUNARA KAO SAVREMENI DIDAKTIČKI MEDIJ U RAZREDNOJ NASTAVI LIKOVNE KULTURE

3. DIFERENCIRANA I INDIVIDUALIZOVANA NASTAVA LIKOVNE KULTURE

4. LIKOVNE TEHNIKE KAO PODSTICAJ ZA STVARALAČKI RAD

5. UMETNIČKO DELO U FUNKCIJI STICANJA LIKOVNE KULTURE

6. MODELI KREATIVNOG REŠAVANJA LIKOVNIH PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI LIIKOVNE KULTURE

7. OTKRIVANJE TALENTOVANIH UČENIKA I RAD SA NJIMA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

8. SPOSOBNOSTI,OSOBINE LIČNOSTI I USPEH U STVARALAČKOM RADU U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

9. IGRA I KREATIVNOST U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

10. RAZVOJ SPOSOBNOSTI POSMATRANJA UMETNIČKIH DELA KOD DECE

11. VIRTUELNE GALERIJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

12. NOVI MEDIJI U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

13. RAZVOJ LIKOVNOG IZRAŽAVANJA KOD DECE U OBLASTI DIZAJNA

14. PROGRAMIRANA NASTAVA LIKOVNE KULTURE I MOGUĆNOSTI NJENE PRIMENE

15. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA LIKOVNE KULTURE

16. MOTIVACIJA UČENIKA ZA STVARALAČKI RAD U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

17. NASTAVA LIKOVNE KULTURE U KOMBINOVANOM ODELJENJU

18. ULOGA NASTAVNE TEHNOLOGIJE U POVEĆANJU EFIKSNOSTI RAZREDNE NASTAVE LIKOVNE KULTURE

19. MULTIMEDIJI U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

20. RAČUNAR KAO SREDSTVO ZA LIKOVNO STVARALAŠTVO

21. RAČUNAR KAO ISTRAŽIVAČKI ALAT-BAZA PODATAKA

1. Invidualizacija i diferencijacija kao podsticaj za stvaralački rad u razrednoj nastavi likovne kulture

2. . Invidualizacija i diferencijacija kao podsticaj za stvaralački rad u likovnim aktivnostima

3. Podsticanje dečjeg likovnog stvaralaštva prema u likovnim aktivnostima prema modelu B

4. Novi mediji-individualizacija i diferencijacija u nastavi likovne kulture

5. Umetničko delo kao podsticaj za stvaralački rad u razrednoj nastavi likovne kulture

6. Uticaj računara kao savremenog didaktičkog medija u nastavi likovne kulture

7. Otkrivanje i rad sa darovitim učenicima u nastavi likovne kulture

8., Igra i kreativnost u nastavi likovne kulture

9. Multimedijalno dizajniranje programskih sadržaja u nastavi likovne kulture

10. Multimediji i kreativnost u nastavi likovne kulture

TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Stanislav Knežević

Muzička pismenost

1. Muzičko opismenjavanje u početnoj nastavi

2. Metode muzičkog opismenjavanja u početnoj nastavi

3. Otkrivanje i razvoj muzičkih sposobnosti na ranom uzrastu

4. Uloga muzičkih instrumenata u muzičkom opismenjavanju

5. Didaktički principi u početnoj nastavi muzike

6. Intonacija u razrednoj nastavi muzike

Muzički instrumenti

7. Gradnja dečijih muzičkih instrumenata u početnoj nastavi

8. Primena muzičkih instrumenata u razrednoj nastavi

9. Grupno muziciranje na dečijim instrumentima u početnoj nastavi

10. Muzički instrumenti na časovima slušanja muzike u razrednoj nastavi

11. Dečiji muzički instrumenti i njihova primena u razrednoj nastavi

Priprema nastave muzike

12. Brojalice i dečije pesmice u pripremama za razrednu nastavu

13. Priprema časvova slušanja muzike u razrednoj nastavi

14. Priprema časova za gradnju dečijih muzičkih instrumenata

15. Priprema časova za grupno muziciranje u razrednoj nastavi

16. Priprema nastave za muzičko opismenjavanje

TEME ZA MASTER RADOVA

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Stanislav Knežević

Estetski aspekti muzike

1. Estetski aspekti u muzičkom opismenjavanju

2. Muzička estetika i instrumenti u početnoj nastavi

3. Muzička estetika u pripremi početne nastave

4. Aspekti muzičke estetike u slušanju dela za rani uzrast

5. Muzička umetnost i estetika u početnoj nastavi

Slušanje muzike

6. Uloga slušanja muzike u muzičkom opismenjavanju

7. Slušanje muzike i prepoznavanje muzičkih instrumenata u početnoj nastavi

8. Muzički doživljaj na časovima slušanja muzike u početnoj nastavi

9. Rad na muzičkim oblicima u početnoj nastavi

10. Orkestarska muzika u razrednoj nastavi

Muzička umetnost u početnoj nastavi

11. Muzička umetnost i muzički instrumenti u razrednoj nastavi

12. Muzičko opismenjavanje put ka muzičkoj umetnosti

13. Pripreme časova muzike u ranom uzrastu put ka muzičkoj umetnosti

14. Muzička estetika u početnoj nastavi, osnov muzičke umetnosti

15. Estetika muzičkog izvođenja u početnoj nastavi

Igra u početnoj nastavi muzike

16. Muzički osnov igre i početna nastava

17. Estetsko poreklo igre u početnoj nastavi

18. Didaktičke igre u početnoj nastavi muzike

19. Narodne pesme i igre u razrednoj nastavi

20. Igra i pokret u početnoj nastavi muzike

Kompjuter u razrednoj nastavi muzike

21. Mogućnosti kompjutera u muzičkom opismenjavanju

22. Mogućnosti notnih programa i komponovanja u početnoj nastavi

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE – osnovne studije

Metodika fizičkog vaspitanja

Doc. dr Jelena Andrea Živković

Predškolski vaspitači

1. Razvijanje motoričkih sposobnosti dece predškolskog doba elementarnim igrama

2. Usavršavanje prirodnih oblika kretanja u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba

3. Elementarne igre i njihova primena u uvodnom delu aktivnosti iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba

4. Elementarne igre i njihova primena u glavnom delu aktivnosti iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba

5. Primena poligona u aktivnostima iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba

6. Štafetne igre u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba

7. Izleti kao organizacioni oblik rada u fizičkom vaspitanju dec predškolskog doba

8. Primena vežbi oblikovanja u pripremnom delu aktivnosti iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba

9. Primena prirodnih faktora kao dopunskog sredstva u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba

10. Elementi folklora u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba

11. Primena telesnih vežbi kao sredstva prevencije nastanka ravnih stopala

12. Uloga i značaj fizičkog vaspitanja u rastu i razvoju dece predškolskog doba

13. Vežbe prevencije loših držanja tela u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba

14. Motoričke sposobnosti i njihovo razvijanje sredstvima fizičkog vaspitanja u predškolskom dobu

15. Aktivnosti iz fizičkog vaspitanja u prirodi dece predškolskog doba

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE – master studije

Metodika fizičkog vaspitanja

Doc. dr Jelena Andrea Živković

Predškolski vaspitači

1. Razvoj brzine kao motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta

2. Razvoj snage kao motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta

3. Razvoj koordinacije kao motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta

4. Razvoj ravnoteže kao motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta

5. Razvoj gipkosti kao motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta

6. Stanje svoda stopala dece predškolskog uzrasta

7. Držanje tela dece predškolskog uzrasta

8. Utvrđivanje razlike u motoričkim sposobnostima dečaka i devojčica predškolskog uzrasta

TEME ZA ZAVRŠNI RAD NA OSNOVNIM STUDIJAMA

Prof. dr Nedeljko Rodić

1. Pedagoška funkcija elementarnih igara u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

2. Biološka funkcija elementarnih igara u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

3. Motorička igra kao osnovni metod fizičkog vaspitanja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

4. Motoričke igre kao korektivni metod fizičkog vaspitanja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

5. Motoričke igre u sticanju sportske (odbojkaške) tehnike dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

6. Motoričke igre u sticanju sportske (rukometne) tehnike dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

7. Motoričke igre u sticanju sportske (košarkaške) tehnike dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

8. Motoričke igre u sticanju sportske (fudbalske) tehnike dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

9. Štafetno takmičenje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

10. Elementi folklora u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

11. Elementi plesa u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

12. Vežbe na tlu u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

13. Vežbe na spravama u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

14. Vežbe telesnog oblikovanja u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

15. Prirodni oblici kretanja u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

16. Čas telesnog vežbanja kao metodsko-organizaciona forma rada u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

17. „Poligoni" kao metodsko-organizaciona forma rada u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

18. „Kružni trening" kao metodsko-organizaciona forma rada u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

19. „Dodatna nastava" kao metodsko-organizaciona forma rada u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

20. „Domaći zadaci" kao metodsko-organizaciona forma rada u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

21. Uticaj fizičkog vaspitanja na zdravlje dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

22. Uticaj fizičkog vaspitanja u funkciji obezbeđenja pravilnog držanja tela dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

23. Analiza stanja svoda stopala dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

24. Analiza stanja kičmenog stuba dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

25. Preventivni uticaj fizičkog vaspitanja na stanje kičmenog stuba dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

26. Preventivni uticaj fizičkog vaspitanja na stanje svoda stopala dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

27. Korektivni uticaj fizičkog vaspitanja na stanje svoda stopala dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

28. Korektivni uticaj fizičkog vaspitanja na stanje kičmenog stuba dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

29. Uticaj fizičkog vaspitanja na rast i razvoj dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

30. Metode rada u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

31. Sredstva u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD NA MASTER STUDIJAMA

Prof. dr Nedeljko Rodić

1. Razvijanje motoričkih sposobnosti eksplozivne u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

2. Razvijanje motoričkih sposobnosti repetitivne snage u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

3. Razvijanje motoričkih sposobnosti gipkosti u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

4. Razvijanje motoričkih sposobnosti izdržljivosti u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

5. Razvijanje motoričkih sposobnosti ravnoteže u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

6. Razvijanje motoričkih sposobnosti preciznosti u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

7. Razvijanje motoričkih sposobnosti koordinacije u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

8. Primena elemenata plivanja u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

9. Primena elemenata skijanja u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

10. Primena elemenata atletike u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

11. Primena elemenata sportske gimnastike u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

12. Primena elemenata odbojkaške igre u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

13. Primena elemenata fudbalske igre u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

14. Primena elemenata košarkaške igre u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

15. Primena elemenata rukometne igre u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

16. Primena elemenata teniske igre u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

17. Sticanje različitih motoričkih znanja (umenja i navika) u fizičkom vaspitanju dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

18. Povezanost između fizičkog vaspitanja i drugih vaspitno-obrazovnih područja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

19. Integrisana nastava fizičkog vaspitanja i drugih vaspitno-obrazovnih područja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

20. Diferencirana nastava fizičkog vaspitanja u razvoju motoričkih sposobnosti dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

21. Diferencirana nastava fizičkog vaspitanja u sticanju motoričkih znanja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

22. Primena elementarnih igara u nastavi fizičkog vaspitanja za razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

23. Primena elementarnih igara u nastavi fizičkog vaspitanja za sticanje pojedinih motoričkih znanja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

24. Primena poligona u nastavi fizičkog vaspitanja dece predškolskog/mlađeg školskog doba.

 
Teme diplomskih i master radova Katedra za jezik i knjizevnost

PROF. DR TIHOMIR PETROVIĆ

KNJIŽEVNOST ZA DECU

Teme za diplomske radove

1. Jezik književnog dela za decu i mlade

2. Bajka

3. Književno delo – mali čitalac

4. Vedrina i humor u romanu Hajduci Branislava Nušića

5. Igra i pouka u opusu J. J. Zmaja

6. Basne Dositeja Obradovića

7. Mašta i fantastika

8. Moralne vrednosti pesništva za decu i mlade

9. Detinjstvo u opusu Branka Ćopića

10. Poetika Dositeja Obradovića

11. Drama za decu

12. Poetika književnosti za decu

13. Slikovnica

14. Poetika didaktičke književnosti za decu

15. Vaspitna vrednost poetske reči

16. Poetika romana za decu

17. Obrazovne vrednosti književnog dela za decu

18. Učiteljska škola u Somboru kao rasadnik stvaralaca za decu

19. Panorama savremene književnosti za decu

20. Somborski pesnički krug

OSNOVE TEORIJE KNJIŽEVNOSTI

Teme za diplomske radove

1. Priroda pesničkog jezika

2. Poetika kao naučna disciplina

3. Funkcije književnosti

4. Delotvornost književnog dela

5. Pesničke misli i slike

6. Pesnički jezik

7. Umetnička i naučna priroda eseja

8. Interpretacija književnoumetničkog dela

9. Značaj ruske formalističke škole u tumačenju književnosti

10. Strukturalizam u tumačenju književnosti

11. Fenomenologija – filozofska disciplina i metod tumačenja književnosti

12. Razvoj književne kritike kod Srba

13. Razvoj istorije književnosti kod Srba

14. Istorija književnosti Jovana Deretića

15. Nadrealizam kao književni pokret

16. Poetika usmene književnosti

17. Poslovice kao književna vrsta

18. Romantizam kao stilska formacija

19. Poetička načela književnih pravaca XX veka

20. Roman Seobe Miloša Crnjanskog

KULTURA GOVORA S RETORIKOM

Teme za diplomske radove

1. Istorija srpske retorike

2. Jezik i govor

3. Kultura govora

4. neverbalna komunikacija

5. Beseda

6. Narodna retorika

7. Besedništvo Grčke i Rima

8. Hrišćansko besedništvo

9. Besednik i publika

10. Psihologija auditorijuma

11. Lingvistika i stilistika

12. Klasifikacija funkcionalnih stilova

13. Retorika i književnost

14. Estetska svojstva besede

15. Oblici i vrste izlaganja

16. Živa i pisana reč

17. Retorika i psihologija

18. Kompozicija besede

19. Svakodnevni govor

20. Savremeno besedništvo

SAVREMENA METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Teme za master radove

1. Poetska vrednost usmene književnosti za decu i mlade

2. Nastava jezika i književnosti u svetlosti nauke o književnosti

3. interpretacija simbolike književnih tekstova

4. Priroda intencionalnosti školske lektire

5. Etički pristup književnom tekstu

6. Tumačenje i interpretacija pesničkih misli i slika

7. Poetska didaktika u somborskom listu Golub

8. Kreativni pristup Dositejevim basnama

9. Pripovetke za decu Dušana Radovića

10. Intelektualni i estetski potencijal vaspitanika

METODIKA RAZVOJA GOVORA

Teme za master radove

1. Priroda dečjeg govora – nastavni aspekt

2. Referencijalna leksika dece predškolskog uzrasta

3. Čistota i naivnost dečjeg viđenja sveta

4. Govorne igre – nastavni aspekt

5. Metodički pristup poetskom tekstu

6. Scenska vrednost priče za decu

7. Dečje poimanje sadržine književnog teksta

8. Slikovnica kao didaktičko sredstvo

9. Lektira za mlade predškolskog uzrasta – kritičko-metodički pristup

10. Interpretacija basne


PROF. DR MARA KNEŽEVIĆ

METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Teme za diplomske radove

1. Savremenečitanke u mlađimrazredimaosnovneškole

2. Priručnaliteratura u nastaviSrpskogjezika u mlađimrazredimaosnovneškole

3. Film u obradi književnog dela u osnovnoj školi

4. Metoda ekskurzije u nastavi srpskog jezika i književnosti

5. Monološka i dijaloškametoda u nastaviSrpskogjezika i književnosti

6. Značaj i funkcijatekstmetode u nastavisrpskogjezika i književnosti

7. Funkcijadomaćihzadataka u nastavisrpskogjezika i književnosti

8. Govorenjestihova u nastavisrpskogjezika i književnosti

9. Funkcija govornihvežbi u nastavi srpskog jezika

10. Narodnatradicija u nastavnimsadržajimasrpskogjezika i književnosti

11. MoralnovaspitanjeučenikaputemnastavnihsadržajaSrpskogjezika i književnosti

12. Pravoslavni bukvar u nastavi srpskog jezika i književnosti

13. Lirske narodne pesme u funkciji vaspitanja i obrazovanja

14. Basna u mlađim razredima osnovne škole

15. Savremena bajka za decu

16. Korelacija nastave srpskog jezika i nastave prirodnih nauka

17. Dositejeve moralne pouke u nastavi srpskog jezika i književnosti

18. Roman u književnosti za decu

19. Dramatizacija književnog dela u nastavi srpskog jezika i književnosti

20. Primeri obrade nastavne jedinice različitim metodičkim postupcima

METODIKA RAZVOJA GOVORA

Teme za diplomske radove

1. Leksičke govorne igre sa decom predškolskog uzrasta

2. Sintaksičke govorne igre sa decom predškolskog uzrasta

3. Radno - igrovna sredstva u dečjem vrtiću

4. Govorne mane i njihovo otklanjanje kod dece predškolskog uzrasta

5. Funkcije govornih igara u dečjem vrtiću

6. Pričanje u funkciji razvoja govora dece u predškolskoj grupi

7. Obrada basne u dečjem vrtiću

8. Obrada bajke u dečjem vrtiću

9. Film u realizaciji aktivnosti dece predškolskog uzrasta

10. Slikovnice u realizaciji aktivnosti dece predškolskog uzrasta

11. Priprema dece predškolskog uzrasta za čitanje i pisanje

12. Poezija za decu predškolskog uzrasta

13. Korelacija književnog, muzičkog i likovnog stvaralaštva u dečjem vrtiću

14. Strip u aktivnostima dece predškolskog uzrasta

15. Crtani film i dete predškolskog uzrasta

16. Didaktičnost poezije Jovana Jovanovića Zmaja Zmajeva u aktivnostima dece predškolskog uzrasta

17. Obeležavanje praznika u dečjem vrtiću

18. Aktivnosti tokom Dečje nedelje

19. Realizacija aktivnosti u dečjem vrtiću putem scenskog prikaza

20. Završna svečanost kao sinteza rada sa decom predškolskog uzrasta

SAVREMENA METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Teme za master radove

1. Književni lik kao podsticaj u emocionalnom razvoju deteta

2. Funkcionalnost domaćih zadataka u nastavi početnog čitanja i pisanja

3. Funkcija nastavnih sredstava u nastavi početnog čitanja i pisanja

4. Obrada imenica u nižim razredima osnovne škole

5. Pripremni period u nastavi početnog čitanja i pisanja

6. Korelacijsko - integracijski sistem nastave u početnom čitanju i pisanju

7. Pismeni sastavi u mlađim razredima osnovne škole u funkciji književnog stvaralaštva dece

8. Čitanje u funkciji književnog stvaralaštva učenika mlađeg školskog uzrasta

9. Metodički pristup dramskom književnom delu

10. Vaspitno – obrazovna vrednost savremene poezije za decu

11. Narodne epske pesme u funkciji vaspitanja i obrazovanja

12. Didaktična poezija u funkciji moralnog vaspitanja dece

13. Srpski listovi za decu u funkciji vaspitanja i obrazovanja

14. Stavovi učitelja prema inkluziji u realizaciji nastave srpskog jezika

15. Primena integrisane nastave u realizaciji sadržaja srpskog jezika i književnosti

16. Vaspitno – obrazovna vrednost epske pesme u osnovnoj školi

17. Korelacijsko-integracijski sistem u realizaciji sadržaja srpskog jezika i narodne tradicije

18. Pravoslavni bukvar u funkciji integrisane nastave

19. Postupak obrade slova u srpskom jeziku u 19. veku i u savremenoj nastavi

20. Epska pesma u nastavi srpskog jezika – od stvarnosti ka mitu

METODIKA RAZVOJA GOVORA

Teme za master radove

1. Funkcije govornih igara u dečjem vrtiću

2. Pričanje u funkciji razvoja govora dece u predškolskoj grupi

3. Funkcija basne u vaspitanju predškolske dece

4. Uticaj bajke na razvoj mašte kod predškolske dece

5. Radno - igrovna sredstva u dečjem vrtiću

6. Govorne mane i njihovo otklanjanje kod dece predškolskog uzrasta

7. Značaj recitovanja za govor dece predškolskog uzrasta

8. Narodna književnost u dečjem vrtiću

9. Korelacija književnog, muzičkog i likovnog stvaralaštva u dečjem vrtiću

10. Mašta u književnim delima za decu predškolskog uzrasta

11. Poučnost Zmajeve poezije u dečjem vrtiću

12. Narodna poezija u funkciji razvoja dece predškolskog uzrasta

13. Narodni običaji u funkciji vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta

14. Narodna i autorska basna u dečjem vrtiću

15. Narodna i autorska bajka u dečjem vrtiću

16. Završna svečanost kao sinteza rada sa decom predškolskog uzrasta

17. Dete i lutkarsko pozorište

18. Poezija za decu u aktivnostima dece predškolskog uzrasta

19. Vaspitna vrednost narodne lirske poezije za decu predškolskog uzrasta

20. Savremeni pisci za decu u aktivnostima u dečjem vrtiću


DOC. DR SANJA GOLIJANIN ELEZ

METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Teme za diplomske radove

1. Preoblikovanje obrazaca narodne književnosti u poeziji Dušana Radovića i Ljubivoja Ršumovića – istraživački aspekti nastavne interpretacije

2. Internacionalni motiv bajke u dramskom tekstu Aleksandra Popovića – intertekstualnost i žanrovski preobražaj dela (Pepeljuga, Crvenkapa i Snežana i sedam patuljaka)

3. Recepcija bajke Grozdane Olujić u nastavi – između folklorne bajke i savremenog doba

4. Uloga prostora u nastavnoj interpretaciji književnog lika u mlađim razredima osnovne škole

5. Pesnički postupci u savremenoj poeziji za decu i interpretativne mogućnosti u razrednoj nastavi (Dragomir Đorđević/Rajko Petrov Nogo/ Vladimir Andrić/ Dragan Aleksić)

6. Epska fantastika kao vid književnosti za decu u savremenom metodičkom pristupu (romani DŽ. R. R.Toklina/ U. Petrovića)

7. Teorijsko-metodički aspekti književnog lika u umetničkoj prozi u nastavi od 1. do 4. razreda osnovne škole

8. Programsko određenje nastave jezika u mlađim razredima osnovne škole

9. Metodičko-didaktička aparatura u čitankama za mlađe razrede osnove škole

10. Kultura usmenog izražavanja u nastavnom programu za mlađe razrede osnovne škole

11. Dramska književnost za decu u nastavnoj teoriji i praksi

12. Diferencirana nastava pisanog izražavanja

13. Nastavnikova kreativnost pri sačinjavanju godišnjeg plana svoga rada

14. Pripremanje za časove analize učeničkih pismenih zadataka

15. Pripremanje za obradu drame teatrološkim pristupom

16. Pisana priprema za čas kao kratka studija ili sinopsis njegova izvođenja

17. Časovi obnavljanja određenih tematskih celina iz nastave jezika

18. Časovi vežbanja i proveravanja učeničkog znanja iz pravopisa (postupanje, sredstva, analiza efekata)

19. Časovi lektire u mlađim razredima osnovne škole

20. Književno-scenski čas pri obradi drame

21. Panoramski čas lirike

22. Kviz-časovi i njihova uloga u utvrđivanju i proveravanju znanja učenika

23. Čime i kako podsticati učenike na redovno čitanje lektire

24. Kako razvijati učeničku ljubav prema lepotama maternje reči i naviku da se ona valjano upotrebljava u govornoj praksi

25. Metode i sredstva podsticanja razvoja učeničke pismenosti

26. Šta učiniti da se učenik strastvenije bori za lepotu svoga usmenog izraza

27. Kako podsticati učenike na pojačanu aktivnost i interaktivnost u nastavi jezika

28. Praćenje i vrednoivanje rada učenika u nastavi srpskog jezika i književnosti u funkciji podsticanja na aktivniji rad

29. Problemi praćenja i vrednovanja učeničkog rada u nastavi književnosti

30. Mogućnosti objektivnog vrednovanja učeničkih znanja iz jezika

31. Delikatnost ocenjivanja učeničkih pismenih zadataka

32. Kako doći do realne opšte ocene učenika na kraju školske godine

33. Nastavnikovo sastavljanje tekstova i zadataka objektivnog tipa za tekuće vrednovanje znanja učenika iz srpskog jezika i književnosti

34. Nastavnik-pokretač i organizator slobodnih aktivnosti učenika

35. Nastavnikovo planiranje, programiranje i usmeravanje rada učeničkih sekcija

36. Saradnja profesora razredne nastave sa institucijama koje mu omogućuju uspešnije izvođenje nastave (biblioteke, medijateke, pozorišta, bioskopi)

37. Učenik kao čitalac – čitanje kao individualni stvaralački čin

38. Učenikova samostalnost u istraživanju umetničkih činilaca književnog teksta

39. Samostalnost učenika u rešavanju problemskih zadataka u nastavi jezika

40. Učešće učenika u tumačenju književnog teksta primenom korelacijsko-integracijskog sistema nastave (integralni pristup)

41. Učenik i narodna književnost (odnos prema pojedinim žanrovima narodne književnosti)

42. Učenik u sistemu programirane nastave

43. Samostalnost učenika u nastavi sintakse uz pomoć kompjutera

44. Učenikova originalnost u školskim pismenim zadacima

45. Učešće učenika u slobodnim aktivnostima vezanim za nastavu srpskog jezika i književnosti i njegovo usmeravanje ka budućem pozivu

46. Doprinos nastave sintakse razvoju pouzdanog logičkog zaključivanja kod učenika

47. Razvoj kritičke svesti učenika primenom problemske nastave književnosti

48. Uloga našeg narodnog epskog pesništva u moralnom vaspitanju učenika

49. Navikavanje učenika na pomno („s olovkom u ruci") čitanje lektire

50. Udžbenik za srpski jezik i kulturu izražavanja u osnovnoškolskoj nastavi (sačinjavanje, funkcionalnost, primena)

51. Problemi primene udžbenika gramatike u osnovnoj školi

52. Srpske školske gramatike u 19. i 20. veku

53. Čitanka u savremenoj osnovnoškolskoj nastavi (funkcija i značaj moderne čitanke)

54. Istorijski put srpske čitanke

55. Kako bi valjalo sastavljati buduće gramatike (ili čitanke)

56. Korišćenje priručne literature u nastavi srpskog jezika i književnosti (radni listovi, vežbanka, nastavni listići)

57. Kako koristiti medije u nastavi srpskog jezika i književnosti

58. Film – vidovi i načini njegovog korišćenja u nastavi srpskog jezika i književnosti

59. Kompjuter i individualni oblik rada u nastavi srpskog jezika i književnosti

60. Uslovljenost izbora i primene metoda i oblika rada specifičnostima nastavnih situacija pri obradi nastavne jedinice

61. Tip časas srpskog jezika i književnosti i adekvatnost izbora metoda i oblika rada na njemu

62. Šta činiti da monološka metoda pokreće na aktivnost i interaktivnost učenike na času srpskog jezika i književnosti

63. Oblici primene dijaloške metode u nastavi srpskog jezika i književnosti kojima se postižu najviši vaspitno-obrazovni efekti

64. Dijaloška metoda u problemskoj nastavi srpskog jezika i književnosti

65. Kombinovanje dijaloške i tekst-metode – neozaobilazni postupak pri nastavnom radu na književnom tekstu

66. Čime tekst-metoda čini temelj za primenu svih drugih metoda čini temelj svih drugih metoda i rada

67. Značaj i mogućnosti primene metode demonstriranja u nastavi srpskog jezika i književnosti

68. Učeničke referisanja i drugi vidovi samostalnog rada kao metoda u nastavi srpskog jezika i književnosti

69. Ekskurzija kao kompleksna metoda u nastavi srpskog jezika i književnosti

70. Kooperativno učenje u mlađim razredima osnovne škole

71. Radioničarski oblici rada i razvoj kulture učeničkog govora

72. Primena diferenciranih oblika rada u nastavi srpskog jezika i književnosti i otkrivanje darovitosti učenika

SAVREMENA METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Teme za master radove

1. Intertekstualne interpretacije savremene književnosti za decu – istraživačke mogućnosti u nastavnoj teoriji i praksi

2. Nastavni rad na likovima usmene proze u nižim razredima osnovne škole

3. Metodički pristup romanu za decu u savremenoj nastavi

4. Problemski pristup književnom liku u razrednoj nastavi

5. Kultura usmenog izražavanja u nastavnom programu za mlađe razrede osnovne škole

6. Metodički postupci pri interpretaciji ciklusa i pesničkih knjiga za decu

7. Estetska i vaspitna vrednost humorističke proze u mlađim razredima osnovne škole

8. Jedinstvo nastave jezika i književnosti kao metodološka neminovnost

9. Interpretacija odlomka u nastavi

10. Funkcija principa zavičajnosti u nastavi

11. Pepeljuga kao književni arhetip u nastavi – od usmene tradicije do savremene književne matrice

12. Savremeni evropski roman za decu u nastavi

13. Metodološka i metodička polazišta u interpretaciji savremene pripovedne proze za decu (Dragan Lakićević, Tiodor Rosić, Svetlana Velmar-Janković)

14. Stilsko-jezičke karakteristike autorske bajke Dolina jorgovana Tiodora Rosića

15. Kreativno istraživanje funkcije jezika u književnom delu za decu

16. Naučno-popularni, informativni i naučno-tehnički tekstovi u nastavi – žanrovske osobenosti

17. Autorska bajka u nastavi

18. Proučavanje književnog dela Branka Ćopića u mlađim razredima osnovne škole

Poetika, stilistika i lingvistika pripovedanja Branka Ćopića

Lirski, humoristički i satirički svet Branka Ćopića

Bilijski arhetip u Ćopićevom stvaralaštvu

Imagološki aspekti proze Branka Ćopića

Mitski čovek Branka Ćopića

19. Poezija Dušana Radovića i Ljubivoja Ršumovića između folklornih obrazaca i medijskog izraza – stvaralački aspekti nastavne interpretacije;

20. Internacionalni motiv bajke u dramskom tekstu Aleksandra Popovića – intertekstualnost i žanrovski preobražaj dela

26. Recepcija bajke Grozdane Olujić u nastavi – između folklorne bajke i savremenog doba

22. Alegorija kao vid autorske bajke u teorijsko-metodičkom aspektu

23. Hrišćanski motivi bajke (H. K. Andersen,O. Vajld) – korelacijski i integracijski pristup u nastavi

21. Uloga prostora u nastavnoj interpretaciji književnog lika u mlađim razredima osnovne škole

22. Teorijsko-metodički aspekti književnog lika u umetničkoj prozi u nastavi od 1. do 4. razreda osnovne škole

23. Pesnički postupci u savremenoj poeziji za decu i interpretativne mogućnosti u razrednoj nastavi (Dragomir Đorđević/Rajko Petrov Nogo/ Vladimir Andrić/ Dragan Aleksić)

24. Epska fantastika kao vid književnosti za decu u savremenom metodičkom pristupu (romani DŽ. R. R.Toklin/ U. Petrović)

25. Poetika kulture u savremenoj književnosti za decu – mogućnosti intertekstualnih istraživanja

26. Narodna književnost (usmena tradicija) u integrativnoj nastavi – književnoteorijski i modelativni pristup

27. Poetika savremene kratke priče za decu i stvaralačka aktivnost učenika u nastavi

28. Stvaralačko proučavanje nonsensnih poetičkih oblika Dušana Radovića – metodološki i metodički aspekti

29. Metoda scenske komunikacije u interpretaciji književnog dela

30. Dramska književnost za decu u savremenoj razrednoj nastavi

31. Kreativna organizacija emocionalno-intelektualne pripreme za obradu književnog teksta

32. Pripremanje za obradu drame teatrološkim pristupom

33. Pisana priprema za čas kao kratka studija ili sinopsis njegova izvođenja

34. Časovi obnavljanja određenih tematskih celina iz nastave jezika

35. Časovi vežbanja i proveravanja učeničkog znanja iz pravopisa (postupanje, sredstva, analiza efekata)

36. Časovi lektire u mlađim razredima osnovne škole

37. Metode i sredstva podsticanja razvoja učeničke pismenosti

38. Vrednovanje rada učenika u nastavi srpskog jezika i književnosti u funkciji podsticanja na aktivniji rad

39. Kviz-časovi i njihova uloga u utvrđivanju i proveravanju znanja učenika

40. Nastavnikovo planiranje, programiranje i usmeravanje rada učeničkih sekcija

41. Saradnja profesora razredne nastave sa institucijama koje mu omogućuju uspešnije izvođenje nastave (biblioteke, medijateke, pozorišta, bioskopi

42. Učenik kao čitalac – čitanje kao individualni stvaralački čin

43. Učenikova samostalnost u istraživanju umetničkih činilaca književnog teksta

44. Samostalnost učenika u rešavanju problemskih zadataka u nastavi jezika

45. Učešće učenika u tumačenju književnog teksta primenom korelacijsko-integracijskog sistema nastave (integralni pristup)

46. Odnos učenika prema pojedinim književnim žanrovima

47. Učenik i narodna književnost (odnos prema pojedinim žanrovima narodne književnosti)

48. Doživljajni kontekst prilikom pripremanja učenika za tumačenje književnog dela

49. Modeli stvaralačkog rada i savremeni metodički sistemi

50. Učenikova originalnost u školskim pismenim zadacima

51. Učešće učenika u slobodnim aktivnostima nastave srpskog jezika i književnosti i njegovo usmeravanje ka budućem pozivu

52. Doprinos nastave sintakse razvoju pouzdanog logičkog zaključivanja kod učenika

53. Uloga našeg narodnog epskog pesništva u moralnom vaspitanju učenika

54. Navikavanje učenika na pomno („s olovkom u ruci") čitanje lektire

55. Udžbenik za srpski jezik i kulturu izražavanja u osnovnoškolskoj nastavi (sačinjavanje, funkcionalnost, primena)

56. Problemi primene udžbenika gramatike u osnovnoj školi

57. Srpske školske gramatike u 19. i 20. veku

58. Čitanka u savremenoj osnovnoškolskoj nastavi (funkcija i značaj moderne čitanke)

59. Istorijski put srpske čitanke

60. Kako bi valjalo sastavljati buduće gramatike (ili čitanke)

61. Korišćenje priručne literature u nastavi srpskog jezika i književnosti (radni listovi, vežbanka, nastavni listići)

62. Medijska kultura u nastavi srpskog jezika i književnosti

63. Film – vidovi i načini njegovog korišćenja u nastavi srpskog jezika i književnosti

64. Kompjuter i individualni oblik rada u nastavi srpskog jezika i književnosti

65. Stvaralački vid monloške metode u nastavi srpskog jezika i književnosti

66. Dijaloška metoda u problemskoj nastavi srpskog jezika i književnosti

67. Kombinovanje dijaloške i tekst-metode – neozaobilazni postupak pri nastavnom radu na književnom tekstu

68. Čime tekst-metoda čini temelj za primenu svih drugih metoda i rada

69. Metoda scenske komunikacije u nastavi govorne kulture

70. Metoda demonstriranja u nastavi srpskog jezika i književnosti

71. Ekskurzija kao kompleksna metoda u nastavi srpskog jezika i književnosti

72. Radioničarski oblici rada i razvoj kulture učeničkog govora

73. Primena diferenciranih oblika rada u nastavi srpskog jezika i književnosti i otkrivanje darovitosti učenika

74. Metodički sistemi nastave jezika u mlađim razredima osnovne škole

75. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – bibliografija radova (Pedagoška stvarnost 1960–1970)

76. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – bibliografija radova (Pedagoška stvarnost 1970–1980)

77. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – bibliografija radova (Školski čas srpskog jezika i književnosti 1983–1993)

78. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – bibliografija radova (Školski čas srpskog jezika i književnosti 1993–2003)

79. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – bibliografija radova (Školski čas srpskog jezika i književnosti 2003–2012)

80. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – bibliografija radova (Norma 1995–2005)

METODIKA RAZVOJA GOVORA

Teme za diplomske radove

1. Fonološke igre za decu

2. Dramatizacija bajke u funkciji razvoja govora dece

3. Osnovni elementi književne strukture kao polazišta za tumačenje doživljaja

4. Vaspitač kao posrednik između književnog teksta i deteta

5. Književno interesovanje predškolskog deteta – žanrovska perspektiva

6. Mogućnosti upotrebe interneta u Metodici razvoja govora

7. Muzičke knjige za decu

8. Upotreba bojanki u razvoju govora

9. Završna prirebda u vrtiću u funkciji bogaćenja rečnika dece

10. Tekstovi nonsensne književnosti u vrtiću

11. Korelacija razvoja govora i muzičkog vaspitanja u vrtiću Korelacija razvoja govora i likovnog vaspitanja u radu sa decom predškolskog uzrasta – pesme o proleću

12. Bajke Hansa Kristijana Andersena u vrtić

13. Funkcija dijaloga u razvoju govora dece predškolskog uzrasta

14. Metodički pristup bajci kao vrsti predškolske lektire

15. Tekst i slika u slikovnici u funkciji razvoja govora

16. Priprema predškolske dece za početno čitanje i pisanje

17. Vrste govornih vežbi i organizacija rada u pripremnom razredu

18. Uloga vaspitača u razvijanju ljubavi prema maternjem jeziku

19. Metodička organizacija obrade lirske pesme u aktivnosti razvoja govora kod dece

20. Učenje jezika kroz igru u aktivnostima razvoja govora predškolske dece

21. Vaspitač za budućnost i njegova kreativnost u tumačenju basne

22. Korelacija aktivnosti u radu sa predškolskom decom

23. Dramski oblici u razvoju kreativnosti dece

24. Primena lutaka u radu na predškolskom uzrastu dece

25. Dečja štampa kao podsticaj razgovora o dobru i zlu

26. Mogućnost tumačenja narodne priče

27. Stvaralačko kombinovanje metoda u razvoju govora dece

28. Upoznavanje i tumačenje bajki sa decom predškolskog uzrasta;

29. Razvijanje i bogaćenje aktivnog rečnika kod dece predškolskog uzrasta;

30. Istraživanje dečjeg govornog razvoja asocijativnom metodom;

31. Razvijanje opsega značenja u okviru jedne reči sa decom predškolskog uzrasta;

32. Recitovanje u funkciji razvoja govora – metodički pristup;

33. Lingvistički razvoj rečenice kod dece predškolskog uzrasta;

34. Rad na razvoju govora sa decom u pripremnom predškolskom periodu;

35. Jezičke igre i govorno stvaralaštvo predškolskog deteta.


DOC. DR SNEŽANA ŠARANČIĆ ČUTURA

KNJIŽEVNOST ZA DECU

Teme za diplomske radove

1. Stihovani govorno-igrivi oblici usmene književnosti u kontekstu književnosti za decu

2. Usmena predanja u kontekstu književnosti za decu

3. Kratke govorne forme usmene tradicije u kontekstu književnosti za decu

4. Nonsensna poezija za decu – koreni i savremeni oblici

5. Topos naopakog sveta u književnosti za decu

6. Tipologija igre u književnosti za decu

7. Naivno viđenje sveta kao poetski i poetički element književnosti za decu

8. Časopisi i listovi za decu – nekada i sada

9. Tradicija i inovacija u poeziji za decu Desanke Maksimović

10. Igra, humor, parodija u poeziji za decu Ljubivoja Ršumovića

11. Književna dela za decu Aleksandra Vuča

12. Žanrovske odlike kratke priče za decu

13. Priče za decu Dragana Lukića

14. Priče za decu Dušana Radovića

15. Poetika i kritička recepcija narodnih bajki u zapisima braće Grim

16. Autorska bajka Branka Ćopića

17. Autorska bajka Stevana Raičkovića

18. Autorska bajka Grozdane Olujić

19. Roman za decu u XIX veku

20. Fantastika u romanima za decu

21. Savremena srpska dramska književnost za decu


DOC. DR MILIVOJE MLAĐENOVIĆ

SCENSKA UMETNOST

Teme za diplomske radove

1. Jednočinke za školske pozornice Aleksandra Popovića

2. Odlike humora u tekstovima Dušana Radovića za školske priredbe

3. Osobenosti dijaloga u dramama za decu Branislava Nušića

4. Saznajna vrednost u dramskim tekstovima namenjenim deci predškolskog uzrasta.

5. Funkcija naratora u skečevima za decu

6. Likovi u dramama za decu Igora Bojovića

7. Negovanje scenskog stvaralaštva u predškolskim ustanovama (na primeru određene ustanove i perioda)

8. Srpski dramski pisci za decu na repertoaru srpskih pozorišta za decu (na konkretnom primeru po izboru)

9. Vaspitač u funkciji animatora i organizatora pozorišnog stvaralaštva u predškolskoj ustanovi

10. Odlike lutkarskih tekstova Igora Bojovića

11. Realizacija pozorišne predstave za decu (pisana eksplikacija i izvođenje predstave)

12. Zastupljenost dramskih dela u lektiri za niže razrede osnovne škole

13. Bajka ''Biberče'' i dramski tekst ''Biberče'' Ljubiše Đokića (paralela)

14. Dramska oblici za decu u stihu (osobine)

15. Dramska sekcija kao forma organizovanja pozorišta u školi

16. Dramski tekstovi za decu Ljubivoja Ršumovića

17. Elementi folklornog u ''Nemuštom jeziku'' Miodraga Stanisavljevića

18. Fantastika u lutkarskim tekstovima Stevana Pešića

19. Osnovne odlike dramskih tekstova za decu

20. Transpozicija bajke u dramsku formu


DOC. DR MARIJAN JELIĆ

SRPSKI JEZIK

Teme za diplomske radove

1. Upotreba interpunkcijskih znakova ujednom udžbeniku

2. Upotreba interpunkcijskih znakova u dnevnoj štampi

3. Pravopisna adaptacija stranih reči u novinskomjeziku

4. Pravopisna adaptacija stranih reči u udžbenicima za osnovnu školu

5. Vrste prideva i njihove gramatičke osobine u delu... (pripoveci ili romanu)

6. Vrste brojeva i njihova promenljivost u jeziku štampe

7. Sinonimija glagolskih oblika u jednoj pripoveci

8. Žargonizmi u jeziku štampe

9. Značenje i funkcija žargonizama u jednom književnom delu

10. Istoricizmi u udžbenicima za osnovnu školu

11. Vulgarizmi u pisanom tekstu (najeziku štampe ili nekog književnog dela)

12. Vrste predikata ujednom književnom delu

13. Nepotpune rečenice u jednom književnom delu

14. Deminutivne i augmentativne reči i njihova uloga u jeziku štampe (ili nekogknjiževnog dela)

15. Izrične rečenice u jednome književnom delu

16. Sastavne rečenice ujednom književnom delu

17. Uzročne jedinice u nekome administrativnom spisu

18. Relativne rečenice u jednome tekstu (tekst po izboru)

19. Partikule i njihova uloga ujednom književnom delu

20. Modalne reči ujednom književnom tekstu

 
Strana 1 od 2