Image

Континуитет

Часопис "НОРМА" континуирано излази већ 27 година.
До сада смо имали око:
0
ГОДИНА
0
БРОЈЕВА
0
ЧЛАНАКА

Зашто

квалитет

континуитет

репутација

доступност

О важности васпитања и образовања

 „Красноречје јесте наука којом се стиче умешност и готовост да се о свакој ствари правилно, здраво и лепо говори."

Аврам Мразовић

„Старина ваља да се током времена прегледа и чисти, но не ваља да се брзоплето мења и крњи.“

Платон Атанацковић

„Учитељско звање јесте такво да од њега људи највише очекују и најстрожије извршење дужности захтевају и зато су учитељи пажљивом праћењу и општем суду и претресу највише подвргнути.“

Урош Несторовић

„Најизображенији народи били су и биће увек најбогатији, најснажнији и најслободнији...“

Ђорђе Натошевић
"Норма је стожер у првом реду креативних снага из реда академске заједнице, у исто време препознатљив амблем свога издавача, Педагошког факултета у Сомбору". 
"Значај часописа Норма, који је добио назив према првој српској школи за образовање учитеља, састоји се првенствено у томе што је он водеће српско педагошко гласило посвећено проблемима основношколског образовања и васпитања".