КОНТАКТ ПОДАЦИ

Часопис НОРМА

КОНТАКТ

8.30 - 13:30

понедељак - петак

Педагошки факултет у Сомбору

Подгоричка 4, 25000 Сомбор, Србија

+381 (0)25 412 030; +381 (0)25 416 461

телефони

norma@pef.uns.ac.rs

Email