ПРВА ГРУПА: Студенти са бројем индекса од 16/21/001 до 16/21/025

ДРУГА ГРУПА: Студенти са бројем индекса од 16/21/026 до 16/21/051

Универзитет у Новом Саду једном годишње додељује студентима награде за постигнут успех у студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту, остварен у претходној школској години. Укупан број награђених студената Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2014/2015. години износи 1144, а за научни и стручни рад 40.

Број награда по категоријама је следећи: