/www.volonter.rs/akcija/70/Obrazovanje-za-sve

Позивамо студенте да се придруже програму новосадског хуманитарног центра који има за циљ да пружи подршку социјално угроженој деци основношколског узраста да успешно савладавају градиво, заврше основну школу и наставе образовање у средњој школи. Програм је заснован на организованом раду волонтера у три новосадске основне школе. Волонтерима је обезбедјена обука и континуирана подршка координатора волонтера. НСХЦ који ће водити евиденцију волонтерских сати и издавати потврде о волонтирању.

Студенти основних академских студија који предају дипломске радове до 1. 10. 2016. године исте ће бранити до 10. 10. 2016. године.

Студенти мастер студија који предају мастер радове до 7. 10. 2016. године исте ће бранити до 31. 10. 2016. године.

Пријава испита за септембарски испитни рок је од 06. до 08. јула 2016. године
Септембарски испитни рок се одржава у периоду од 01.09. до 15.09.2016. године
Пријава за мастер студенте на буџету износи 700,00 динара, а за самофинансирајуће студенте 1.400,00 динара.
Студент може доставити испитну пријаву најкасније два дана пре испита у износу од 2.000,00 динара по пријави.
Пријаве испита заједно са уплатницама треба ставити у кутију код канцеларије број 12.
Уплате испита вршити на жиро рачун број: 840-1136666-68 са позивом на број индекса.

Универзитет у Новом Саду једном годишње додељује студентима награде за постигнут успех у студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту, остварен у претходној школској години. Укупан број награђених студената Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2014/2015. години износи 1144, а за научни и стручни рад 40.

Број награда по категоријама је следећи: