Pedagoški fakultet upisuje i studente master i doktorskih studija.

Studijski programi master akademskih studija

 

  • prijava kandidata od 21. septembra do 19. oktobra 2015. godine

 

Studijski program doktorskih akademskih studija metodike razredne nastave prirode, matematike, informatike i fizičkog vaspitanja.

  • prijavlјivanje kandidata od 21. septembra do 19. oktobra 2015. godine

Oktobarski ispitni rok za student na osnovnim i master studijama održaće se u periodu od 21. septembra do 10. oktobra 2015. godine.

 

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok obaviće se u sredu, 16. SEPTEMBRA
Raspored polaganja ispita istaknut je na oglasnim tablama i sajtu fakulteta .

  • Cena ispita sa studente na budžetu iznosi 220.00 dinara (osnovne studije) a 700.00 dinara (master studije)
  • Cena ispita za samofinansirajuće studente iznosi 650.00 dinara (osnovne studije) a 1400.00 dinara (master studije)
  • Naknadna prijava ispita iznosi 1200,00 dinara (osnovne studije) a 2000.00 dinara (master studije)

(Naknadna prijava ispita moguća je najkasnije 2 dana pre termina utvrđenog za održavanje ispita.
Student koji nije naveden u spisku studenata prijavljenih za polaganje ispita, nema pravo da pristupi ispitu).

ŽIRO RAČUN FAKULTETA: 840-1136666-68
(u pozivu na broj upisati broj indeksa)

Za prijavu lektorata potrebno je sledeće:

  • molba za polaganje lektorata u pisanoj formi
  • fotokopija diplome o završenom fakultetu (overena)
  • Troškovi organizaciaje i izvođenja lektorata (organizacija, konsultacije, ispiti i izdavanje uverenja) 40.000, dinara  na žiro račun Fakulteta 840-1136666-68

Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do 8.7.2010. godine, mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije najkasnije do kraja školske 2015/16. godine, odn. do 30.09.2016. godine.