БЕСПЛАТНА ШКОЛАРИНА

ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

 

Положени пријемни испит на било ком учитељском факултету у јунском року признаје се у септембарском и октобарском року на Педагошком факултету у Сомбору.

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА – 17. и 18. септембар 2018. године од 9:00 до 13:00 часова у просторији бр. 9.

СМЕРОВИ:

 • Дипломирани учитељ
 • Дипломирани дизајнер медија у образовању
 • Дипломирани васпитач
 • Дипломирани библиотекар-информатичар

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

 1. пријава испита је од 01. до 03. септембра
 2. испити ће се одвијати у периоду од 10. до 21. септембра
 3. термини испита су истакнути на сајт Факултета
 4. накнадна пријава испита је могућа најкасније два радна дана пре испита који желите да пријавите и кошта 1.500,00 динара
 5. цена испита за студенте на буџету је 220,00 динара, а за самофинансирајуће студенте 650,00 динара
 6. испитне пријаве и уплатнице можете оставити на шалтеру студентске службе, а у кутију предвиђену за Ваш смер
 7. студенти који нису измирили заостала дуговања не могу пријавити испите

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

 1. пријава испита је од03. до 04. септембра
 2. испити ће се одвијати у периоду од 10. до 21. септембра
 3. термини испита су истакнути на сајт Факултета
 4. накнадна пријава испита је могућа најкасније два радна дана пре испита који желите да пријавите и кошта 2.000,00 динара
 5. цена испита за студенте на буџету је 700,00 динара, а за самофинансирајуће студенте 1.400,00 динара
 6. испитне пријаве и уплатнице можете оставити у кутију испред кабинета бр. 3
 7. студенти који нису измирили заостала дуговања не могу пријавити испите

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

 1. пријава испита је од 03. до 04. септембра
 2. испити ће се одвијати у периоду од 10. до 21. септембра
 3. термини испита су истакнути на сајт Факултета
 4. накнадна пријава испита је могућа најкасније два радна дана пре испита који желите да пријавите и кошта 5.000,00 динара
 5. цена испита је 3.000,00 динара
 6. испитне пријаве и уплатнице можете оставити у кутију испред кабинета бр. 3
 7. студенти који нису измирили заостала дуговања не могу пријавити испите

Одржаће се у периоду од 27. септембра до 09. октобра 2018. године за основне академске студије, а од 25. септембра до 05. октобра за мастер и докторске академске студије.

Пријава испита за ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК обавиће се у периоду од 22. до 24. септембра 2018. године за основне академске студије, а за мастер и докторске академске студије од 24. до 25. септембра 2018. године

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 • Цена испита са студенте на буџету износи 220.00 динара
 • Цена испита за самофинансирајуће студенте износи 650.00 динара
 • Накнадна пријава испита износи 1500,00 динара

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 • Цена испита за студенте на буџету износи 700.00 динара
 • Цена испита за самофинансирајуће студенте износи 1400.00 динара
 • Накнадна пријава испита износи 2000,00 динара

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 • Цена испита за износи 3000.00 динара
 • Накнадна пријава испита износи 5000,00 динара

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ДИПЛОМСКИ РАД)

 • до 10.09. уколико желите да одбрана буде до краја септембра
 • до 24.09. крајњи рок за предају радова

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАСТЕР РАД)

 • до 05.10. уколико желите да одбрана буде до краја октобра
 • до 15.10. крањи рок за предају радова

Студент може оверити ЛЕТЊИ семестар ако има потписе о уредном похађању предавања и вежби. Без потписа студент не може оверити семестар нити пријавити испит. Студент је дужан да надокнади вежбе које није похађао из оправданих разлога, а то одобрава декан.
Декан може студенту одобрити оверу семестра без највише два потписа, ако из оправданих разлога није испунио све предиспитне обавезе.
Захтев за оверу семестра без највише два потписа уз индекс и семестрални лист студенти достављају студентској служби Факултета.
Студент који не испуни услове за оверу семестра не може приступити полагању испита из тог семестра.
Студент који положи испит без овереног семестра, испит ће се поништити.

ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ: