Припрема пријемног испита – збирке са решењима

Како би било олакшано полагање пријемног испита, кандидати на располагању имају збирке задатака са решењима. Свака збирка задатака садржи 90 питања, од којих ће 30 питања бити на пријемном испиту, тако да од ове године нема потребе за одржавањем припремне наставе.

 

Први конкурсни рок

  • пријављивање кандидата: 24, 25. и 26. јун 2019. године
  • претходна провера способности: 1. јул 2019. године
  • полагање пријемног испита: 3. јул 2019. године
  • објављивање прелиминарне ранг листе: 5. јул 2019. године
  • објављивање коначне ранг листе: 8. јул 2019. године
  • упис примљених кандидата: 9. - 11. јул 2019. године

Пријава испита за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК обавиће се у периоду од 3. до 5. јуна 2019. године, а испити ће се одржати у периоду од 10. jуна до 5. јула 2019. године за све нивое студија

За оверу семестра потребно је доставити следеће:

  1. Попуњен семестрални лист (семестрални лист купује се у скриптарници Факултета)
  2. Индекс;
  3. Уплатницу на износ од 800.00 динара за студенте на буџету, односно 1.600,00 динара за самофинансирајуће студенте, на жиро рачун Факултета број: 840-1136666-68 (у позиву на бр. уписати број индекса)
  4. Потврда о попуњеној анкети о евалуацији (преузети у кабинету бр.41 и попуњену приложити уз остале документе)

Напомена: БЕЗ ПОТВРДЕ О ПОПУЊЕНОЈ АНКЕТИ СТУДЕНТИ НЕЋЕ МОЋИ ОВЕРИТИ СЕМЕСТАР

Студент може оверити јунски семестар ако има потписе о уредном похађању предавања и вежби.
Студенти који полажу први пут испит из семестра који оверавају не плаћају трошкове испита.
Декан може студенту одобрити оверу семестра без највише два потписа, ако из оправданих разлога није испунио све предиспитне обавезе. Захтев за оверу семестра без највише два потписа уз индекс и семестрални лист студенти достављају студентској служби Факултета.

Студенту који положи испит без овереног семестра, испит ће се поништити.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

За оверу семестра потребно је доставити следеће:

Молимо вас да попуните анкету о заинтересованости за oтварање испитног центра Cambridge Assessment English на Универзитету у Новом Саду, односно за припрему и полагање испита за Кембриџ сертификате о знању енглеског језика. Анкета је доступнa на следећем линку: https://fr.surveymonkey.com/r/CEHE

Филозофски факултет настоји да успостави партнерску сарадњу са институцијом Cambridge Assessment English, у чијој су надлежности припреме и полагање испита за стицање Кембриџ сертификата о знању енглеског језика. Како је реч о најпрестижнијим европским сертификатима ове врсте, верујемо да би отварање Испитног центра за стицање поменутих потврда о знању енглеског језика на Филозофском факултету у Новом Саду било значајно  за читав Универзитет у Новом Саду, пре свега због тога што би студенти и запослени на Универзитету добили прилику да светски признате потврде о знању језика стичу под знатно повољнијим условима него до сада.