BESPLATNA ŠKOLARINA ZA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA!

Svi studenti Pedagoškog fakulteta koji upišu prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini imaju besplatnu školarinu. Ova odluka doneta je zbog teške finansijske situacije u našoj zemlјi, u želјi da svi studenti dobiju šansu za kvalitetnim obrazovanjem. Besplatnu školarinu imaće studenti prve godine sva četiri studijska programa osnovnih akademskih studija:

 

ODABERI PAMETNO! UPIŠI PEDAGOŠKI U SOMBORU!

Pedagoški fakultet upisuje i studente master i doktorskih studija.

Studijski programi master akademskih studija:

Studijski program doktorskih akademskih studija metodike razredne nastave prirode, matematike, informatike i fizičkog vaspitanja.

Izveštaj žirija za dodelu nagrade „Avram Mrazović“

Na literarni konkurs Pedagoškog fakulteta za dodelu nagrade „Avram Mrazović“ dospelo je preko 200 radova iz osnovnih i srednjih škola Republike Srbije. Žiri u sastavu prof. dr Tihomir Petrović, (predsednik žirija), doc. dr Sanja Elez, doc. dr Snežana Šarančić i mr Ankica Vučković odlučio je:

IZBORI ĆE SE ODRŽATI 15. APRILA 2015. GODINE U VREME OD 8,00 - 16,00 ČASOVA.

APRILSKI ispitni rok održaće se u periodu od 30. marta. do 9. aprila 2015. godine.
Za vreme ispitnog roka neće biti predavanja.
Prijava ispita za aprilski ispitni rok obaviće se u periodu od 23. do 25. marta 2015. godine.
Cena ispita sa studente na budžetu iznosi 220.00 dinara
Cena ispita za samofinansirajuće studente iznosi 650.00 dinara
Naknadna prijava ispita iznosi 1200,00 dinara
(Naknadna prijava ispita moguća je najkasnije 2 dana pre termina utvrđenog za održavanje ispita.
Student koji nije naveden u spisku studenata prijavlјenih za polaganje ispita, nema pravo da pristupi ispitu).

APRILSKI ispitni rok za studente na master studijama održaće se u periodu od 30. marta do 9. aprila 2015. godine.

Za prijavu lektorata potrebno je sledeće:

  • molba za polaganje lektorata u pisanoj formi
  • fotokopija diplome o završenom fakultetu (overena)
  • Troškovi organizaciaje i izvođenja lektorata (organizacija, konsultacije, ispiti i izdavanje uverenja) 40.000, dinara  na žiro račun Fakulteta 840-1136666-68

Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do 8.7.2010. godine, mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije najkasnije do kraja školske 2015/16. godine, odn. do 30.09.2016. godine.