BESPLATNA ŠKOLARINA ZA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA!

Svi studenti Pedagoškog fakulteta koji upišu prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini imaju besplatnu školarinu. Ova odluka doneta je zbog teške finansijske situacije u našoj zemlјi, u želјi da svi studenti dobiju šansu za kvalitetnim obrazovanjem. Besplatnu školarinu imaće studenti prve godine sva četiri studijska programa osnovnih akademskih studijaDiplomirani učitelј; Diplomirani vaspitač; Diplomirani dizajner medija u obrazovanjuDiplomirani bibliotekar – informatičar.

Uputstvo MNTR
Prijava na konkurs za upis

 

 

ODABERI PAMETNO! UPIŠI PEDAGOŠKI U SOMBORU!

Pedagoški fakultet upisuje i studente master i doktorskih studija.

Studijski programi master akademskih studijaMaster učitelјMaster vaspitačMaster dizajner medija u obrazovanjuMaster bibliotekar – informatičar.

  • prijava kandidata od 21. septembra do 19. oktobra 2015. godine

 

Studijski program doktorskih akademskih studija metodike razredne nastave prirode, matematike, informatike i fizičkog vaspitanja.

  • prijavlјivanje kandidata od 21. septembra do 19. oktobra 2015. godine

Student može overiti letnji semestar ako ima potpise o urednom pohađanju predavanja i vežbi. Bez potpisa student ne može overiti semestar niti prijaviti ispit. Student je dužan da nadoknadi vežbe koje nije pohađao iz opravdanih razloga, a to odobrava dekan. Dekan može studentu odobriti overu semestra bez najviše dva potpisa, ako iz opravdanih razloga nije ispunio sve predispitne obaveze. Zahtev za overu semestra bez najviše dva potpisa uz indeks i semestralni list studenti dostavlјaju studentskoj službi Fakulteta.Student koji ne ispuni uslove za overu semestra ne može pristupiti polaganju ispita iz tog semestra. Overom letnjeg semestra student stiče pravo da pohađa nastavu u letnjem semestru.Student koji položi ispit bez overenog semestra, ispit će se poništiti.

Za overu semestra potrebno je dostaviti sledeće:

Obaveštavaju se maturanti, koji žele da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Pedagoškom fakultetu u Somboru, da će se pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz predmeta Srpski jezik i književnost i Informatika i računarstvo, održati prema sledećem rasporedu:

Izveštaj žirija za dodelu nagrade „Avram Mrazović“

Na literarni konkurs Pedagoškog fakulteta za dodelu nagrade „Avram Mrazović“ dospelo je preko 200 radova iz osnovnih i srednjih škola Republike Srbije. Žiri u sastavu prof. dr Tihomir Petrović, (predsednik žirija), doc. dr Sanja Elez, doc. dr Snežana Šarančić i mr Ankica Vučković odlučio je:

Za prijavu lektorata potrebno je sledeće:

  • molba za polaganje lektorata u pisanoj formi
  • fotokopija diplome o završenom fakultetu (overena)
  • Troškovi organizaciaje i izvođenja lektorata (organizacija, konsultacije, ispiti i izdavanje uverenja) 40.000, dinara  na žiro račun Fakulteta 840-1136666-68

Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do 8.7.2010. godine, mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije najkasnije do kraja školske 2015/16. godine, odn. do 30.09.2016. godine.