Моле се студенти заинтересовани за курс руског језика да у четвртак, 23. фебруара у 15 часова дођу у учионицу 55 на договор са проф. Иваном Петковић око реализације курса.

Дана 23.2.2017. године биће измењена сатница у распореду за  предмет Математика 1 смер Васпитач.

Предавања ће бити у 11 часова, а вежбе у 13 часова.

Студент може оверити зимски семестар ако има потписе о уредном похађању предавања и вежби. Без потписа студент не може оверити семестар нити пријавити испит. Студенти који полажу први пут испит из семестра који оверавају не плаћају трошкове испита.
Студент је дужан да надокнади вежбе које није похађао из оправданих разлога, а то одобрава декан.
Декан може студенту одобрити оверу семестра без највише два потписа, ако из оправданих разлога није испунио све предиспитне обавезе.
Захтев за оверу семестра без највише два потписа уз индекс и семестрални лист студенти достављају студентској служби Факултета.
Студент који не испуни услове за оверу семестра не може приступити полагању испита из тог семестра.
Овером зимског семестра студент стиче право да похађа наставу у летњем семестру.
Студент који положи испит без овереног семестра, испит ће се поништити.

ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ:

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ 

ОД 13.02.2017. год. до 22.02. 2017.године

Пријава испита за ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ испитни рок обавиће се у периоду од 01.02.2017. г. до 04.02.2017.г.у просторији бр. 12 Педагошког факултета у Сомбору. Истовремено ће се обавити и ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА на мастер студијама.

Распоред полагања испита је истакнут на сајту факултета.

Јануарско-фебруарски испитни рок ће се одржати у периоду од 13.02.2017. год. до 22.02. 2017.године

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок обавиће се у периоду од 01.02.2017.г. до 04.02.2017.г.у просторији бр. 12 Педагошког факултета у Сомбору. Истовремено ће се обавити и ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА на докторским студијама.
Распоред полагања испита биће истакнут на сајту факултета.

  • Цена испита за све студенте на докторским студијама је 2. и 3. пут је 3.000,00 дин.
  • Накнадна пријава испита је 5.000,00 дин.(накнадна пријава испита могућа је најкасније 2 дана пре термина утврђеног за одржавање испита)

*пријава диференцијалних испита (утврђених Решењем по испиту) је 5.000,00 дин.
За оверу семестра потребно је уплатити:

  • 5.000,00 дин. на жиро рачун Факултета 840-1136666-68 
  • (у позиву на број уписати број индекса)-буџет
  • 10.000,00 дин. за самофинансирајуће студенте
  • Семестрални лист

ПРВА ГРУПА: Студенти са бројем индекса од 16/21/001 до 16/21/025

ДРУГА ГРУПА: Студенти са бројем индекса од 16/21/026 до 16/21/051