Свечани пријем нове генерације студената основних академских студија биће организован у понедељак, 2. октобра 2017. године у 12,00 сати у амфитеатру.

Обавештавамо Вас да је планирано да предавања у зимском семестру школске 2017/18. године на ПРВОЈ години основних академских студија почињу у уторак, 3. октобра 2017. године, а вежбе почињу у понедељак, 9. октобра 2017. године.

Распоред предавања и вежби за студенте прве године студија ће бити доступан у одговарајућој секцији сајта намењеном за распоред предавања (секција Интернет сајта факултета: СTУДИЈЕ --> РАПОРЕДИ) од петка, 29.09.2017. године.

Октобарски испитни рок одржаће се у периоду од 27. септембра до 10. октобра 2017. године за основне академске студије, а од 25. септембра до 06. октобра за мастер академске студије.

Пријава испита за октобарски испитни рок обавиће се у периоду од 22. до 23. септембра 2017. године за основне и за мастер академске студије.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 • Цена испита са студенте на буџету износи 220.00 динара
 • Цена испита за самофинансирајуће студенте износи 650.00 динара
 • Накнадна пријава испита износи 1500,00 динара

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 • Цена испита за студенте на буџету износи 700.00 динара
 • Цена испита за самофинансирајуће студенте износи 1400.00 динара
 • Накнадна пријава испита износи 2000,00 динара

(Накнадна пријава испита могућа је најкасније 2 дана пре термина утврђеног за одржавање испита. Студент који није наведен у списку студената пријављених за полагање испита, нема право да приступи испиту).

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА: 840-1136666-68 (у позиву на број уписати број индекса)

ЗАКАСНЕЛЕ ПРИЈАВЕ И ПРИЈАВЕ БЕЗ УПЛАТНИЦА НЕЋЕ БИТИ УВРШТЕНЕ У ЗАПИСНИК.

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ ОД 25.09.2017. год. до 06.10. 2017.године
Пријава испита за ОКТОБАРСКИ ИСПИНИ РОК обавиће се у периоду од 22.09.2017.г. до 23.09.2017.г. у просторији бр. 12 Педагошког факултета у Сомбору. Распоред полагања испита биће истакнут на сајту факултета.

 • Цена испита за све студенте на докторским студијама је 2. и 3. Пут је 3.000,00 дин.
 • Накнадна пријава испита је 5.000,00 дин. (накнадна пријава испита могућа је најкасније 2 дана пре термина утврђеног за одржавање испита)

*пријава диференцијалних испита (утврђених Решењем по испиту) је 5.000,00 дин.
УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА:
840-1136666-68 са сврхом дознаке за пријаву испита

Студенти основних академских студија, који предају дипломске радове и пратећу документацију, закључно са 30. септембром и одбране дипломске радове закључно са 10. октобром, неће уписивати наредну школску годину на основним студијима (неће је обновити).

Лице које је изгубило статус студента, може без полагања пријемног испита на Педагошком факултету у Сомбору поново стећи статус студента, под следећим условима:

1. Да је савладао део истог или сродног студијског програма, или да има стечено високо или више образовање по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању;

2. да је до 30. септембра поднео:

2.1. студент који није студирао на Педагошком факултету у Сомбору:

 • Молба за упис на факултет (6.000,00 динара на рачун факултета)
 • Уверење о положеним испитима
 • Уверење о дипломирању

2.2. студент који је студирао на Педагошком факултету у Сомбору, а изгубио право да заврши студије по започетом плану и програму:

2.2.1. уколико је остало до 30 ЕСПБ:

 • Молба декану за продужетак студија (6.000,00 динара на рачун факултета)

2.2.2. уколико је остало више од 30 ЕСПБ:

 • Молба за завршетак студија по новом плану и програму (6.000,00 динара на рачун факултета)
 • Уверење о положеним испитима (2.750,00 динара на рачун факултета)