Pedagoški fakultet u Somboru AKREDITOVAO studijske programe i ustanovu u novom ciklusu akreditacije i dobio DOZVOLU ZA RAD

Pedagoški fakultet u Somboru je prvi od svih učiteljskih i pedagoških fakulteta u Srbiji podneo dokumentaciju za studijske programe u novom ciklusu akreditacije i u decembru 2013.god. akreditovao ustanovu i studijske programe. Postojeći studijski programi su značajno inovirani, a akreditovana su i 3 nova studijska programa: Diplomirani bibliotekar-informatičar, Master bibliotekar-informatičar i Doktorske studije metodike razredne nastave prirode, matematike, informatike i fizičkog vaspitanja.

Opširnije...
 
RASPISANI IZBORI

 

RASPISANI IZBORI ZA:
  • STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U NOVOM SADU
  • STUDENTSKI PARLAMENT PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU
  • STUDENTA PRODEKANA

 

 
Pripremna nastava za upis na Fakultet

 
6. FESTIVAL NAUKE U NOVOM SADU

POZIV ZA PRIJAVU RADIONICA

Novi Sad, 7. mart 2014. godine – Univerzitet u Novom Sadu i organizacioni tim Šestog festivala nauke u Novom Sadu pozivaju zainteresovane nastavnike, istraživače i saradnike na fakultetima i institutima u sastavu Univerziteta, kao i drugih srodnih organizacija, da se aktivno uključe u kreiranje i realizaciju radionica, koje će tokom dvodnevnog trajanja Festivala, predstaviti zanimljive i nove naučno-popularne sadržaje. Rok za prijavu radionica je 1. april 2014. godine.

Opširnije...
 
Stipendije za master, doktorske i postdoktorske studije na Univerzitetu u Grazu

 

Dear partners,

 

I would like to inform you about the grant of the Province of Styria in Cooperation with the University of Graz for Students from South-Eastern Europe – “GO STYRIA” which focuses on incoming research mobility for Master and Doctoral students as well as Post-Docs. In the winter semester 2014/2015 a total of 50 scholarship months can be awarded.

 

Opširnije...
 
Nacrt izmena i dopuna Statuta - javna rasprava

 
Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Pedagoškog fakulteta u Somboru

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) na sednici održanoj 29.11.2013. godine razmatrala je i usvojila IZUZETNO POZITIVAN izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

 
Kalendar rada

FotoRazno72

 
Оbаvеštеnје о mоgućnоsti izdаvаnја diplоmа nа stаrоm оbrаscu zа studеntе kојi su upisаni u trеću gоdinu studiја škоlskе 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. i 2009/2010. gоdinе

 
UVЕRЕNјА О IZЈЕDNАČЕNОSТI SА АKАDЕМSKIМ NАZIVОМ МАSТЕR UČIТЕLj

Оbаvеštаvаmо studеntе kојi su zаvršili оsnоvnе studiје prеmа prоpisimа kојi su vаžili dо stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о visоkоm оbrаzоvаnju (zаklјučnо sа upisnоm 2005/06. gоdinоm i studеnti upisаni nа trеću gоdinu studiја šk. 2006/07. i 2007/08., pоslе zаvršеnе Višе pеdаgоškе аkаdеmiје ili Visоkе strukоvnе škоlе zа оbrаzоvаnjе vаspitаčа) dа mоgu zаtrаžiti uvеrеnjа о izјеdnаčеnоsti u prаvimа stručnih nаzivа stеčеnih prеmа prоpisimа kојi su vаžili dо stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о visоkоm оbrаzоvаnju sа аkаdеmskim nаzivоm Маstеr učitеlј sаglаsnо оdrеdbi člаnа 95. Stаv 6. Zаkоnа о visоkоm оbrаzоvаnju.

Opširnije...
 
Video

 

 


 

VIDEO PROMOCIJA FAKULTETA

 


 

Odlomak iz emisije “Akademac”

od 08.06.2013 Radio Televizije Vojvodine


 

Gostovanje Pedagoškog fakulteta u Somboru

u emisiji Them Rromano Radio-televizije Vojvodine


 

FotoRazno31

 
Anketa

 

Molimo studente da popune Anketu o kvalitetu obrazovanja.

ANKETA

FotoRazno16

 
Оbаvеštеnjе zа mеntоrе zаvršnih rаdоvа

 Моlе sе svi nаstаvnici – mеntоri zаvršnih rаdоvа dа svаkоm studеntu dајu pоtpisаnu pismеnu sаglаsnоst dа zаvršni rаd mоžе ući u prоcеduru štаmpаnjа, kао i dа nаglаsе studеntimа dа bеz tе pоtvrdе studеntskа službа nеćе biti u mоgućnоsti dа prеuzmе njihоv rаd, а svе u cilјu sprеčаvаnjа pојеvе slučајеvа prеdаvаnjа studеntskој službi оdštаmpаnоg zаvršnоg rаdа bеz kоnаčnоg оdоbrеnjа оd strаnе mеntоrа.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2