Састанак заказан у суботу 10.11.2018. године у 12 часова се одлаже за петак 16.11.2018. године у 12 часова

Обавештавамо све студенте Педагошког факултета у Сомбору, основних, мастер и докторских студија, да ће се у суботу, 10. новембра са почетком у 12 часова у амфитеатру факултета одржати информативни састанак. Састанку ће присуствовати продекан за наставу и руководилац студентске службе. Биће презентоване детаљније информације о условима уписа у наредну академску годину и могућностима које студентима стоје на располагању.

Позивамо све студенте да присуствују састанку.

Упис ће се обавити 5. и 6. новембра2018. године од 09:00 до 12:00 часова у просторији бр. 3.

Приликом уписа потребно је доставити следеће:

 • индекс Новосадског универзитета(купујe сеу скриптарници Факултета),
 • 2 образац ШВ-20 за потребе Републичког завода за статистику (добија се у просторији бр. 3),
 • 2 фотографије (4,5x3,5 цм),
 • оригинална документа (на увид),
 • копија личне карте,
 • уплатницу на износ од 5.000,00 динара (сврха уплате: упис) на жиро рачун Факултета број 840-1136666-68, позив на број је датум уплате,
 • урађена евалуација
 • прву рату школарине (самофинансирајући студенти).

Упис друге и треће године докторских студије у школску 2018/19. годину ће се одвијати у периоду од 01.11. до 06.11. 2018. године у периоду од 10:00 до 12:00 часова у кабинету број 3.

Од документације је потребно:

 • 2 шв-20 обрасца
 • индекс
 • уплатница на износ од 10.000,00 динара (упис)
 • уплатница на износ од 30.000,00 динара (прва рата школарине)
 • евалуација

Свечана додела индекса студентима мастер и докторских студија ће бити 10.11.2018. године у амфитеатру са почетком у 11 часова. Настава на мастер и докторским студијама почиње у понедељак 12.11.2018. године.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 24. и 25. октобра 2018. године

од 9:00 до 13:00 часова у просторији бр. 3

 

Приликом уписа потребно је доставити следеће:

 • индекс Новосадског универзитета(купујe сеу скриптарници Факултета),
 • 2 образац ШВ-20 за потребе Републичког завода за статистику (добија се у просторији бр. 3),
 • 2 фотографије (4,5x3,5 цм),
 • оригинална документа (на увид),
 • копија личне карте,
 • уплатницу на износ од 5.000,00 динара (МАСТЕР) или 10.000,00 динара (ДОКТОРСКЕ) (сврха уплате: упис) на жиро рачун Факултета број 840-1136666-68, позив на број је датум уплате,
 • прву рату школарине (самофинансирајући студенти).

Самофинансирајући студенти попуњавају Уговор о регулисању међусобних права и обавеза у школској 2018/19. години (добија се и попуњава приликом уписа).

Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега Факултет ће уписати другог кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

СТУДЕНТИ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Сви студенти који нису предали мастер рад у предвиђеном року су у обавези да упишу поновни упис године у школској 2018/19. години, јер неуписивањем године губе статус студента.

Поновни упис године обавиће се од 01. до 05. новембра 2018. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова у кабинету број 3.

За поновни упис је потребно доставити:

 1. индекс
 2. 2 ШВ-20 обрасца
 3. уплата у износу од 5.000,00 динара (сврха: упис године, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 4. уплата преноса бодова (број бодова који су остали, укључујући и мастер рад, се помножи са 1.000,00 динара, колико кошта један бод; сврха: пренос бодова, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 5. евалуација (кабинет број 41)

Студенти мастер студија уписани школске 2016/17. године и раније су у обавези да поднесу молбу за поновно стицање статуса студента, јер су изгубили статус студента незавршавањем студија у законски предвиђеном року и уплату у износу од 6.000,00 динара (сврха: захтев за поновно стицање статуса студента, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса). Рок за претходно наведено је од 25. до 30. октобра 2018. године.

Након позитивно решене молбе за поновно стицање статуса студента, студенти ће извршити упис од 05. до 10. новембра 2018. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова у кабинету број 3, а потребно је доставити:

 1. индекс
 2. 1 ШВ-20 образац
 3. уплата у износу од 5.000,00 динара (сврха: упис године, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 4. уплата преноса бодова (број бодова који су остали, укључујући и мастер рад, се помножи са 1.000,00 динара, колико кошта један бод; сврха: пренос бодова, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 5. евалуација (кабинет број 41)

Студенти морају имати измирене обавезе из претходне године.