БЕСПЛАТНА ШКОЛАРИНА

ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

  •       ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 3. и 4. септембар
  •       претходна провера способности: 5. септембар
  •       полагање пријемног испита: 7. септембар
  •       објављивање прелиминарне ранг листе: 10. септембар
  •       објављивање коначне ранг листе: 12. септембар
  •       упис примљених кандидата: 13. и 14. септембар

Студент може оверити ЛЕТЊИ семестар ако има потписе о уредном похађању предавања и вежби. Без потписа студент не може оверити семестар нити пријавити испит. Студент је дужан да надокнади вежбе које није похађао из оправданих разлога, а то одобрава декан.
Декан може студенту одобрити оверу семестра без највише два потписа, ако из оправданих разлога није испунио све предиспитне обавезе.
Захтев за оверу семестра без највише два потписа уз индекс и семестрални лист студенти достављају студентској служби Факултета.
Студент који не испуни услове за оверу семестра не може приступити полагању испита из тог семестра.
Студент који положи испит без овереног семестра, испит ће се поништити.

ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ:

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Пријава испита за августовски испитни рок је од 02.07.2018. до 04.07.2018. године, а испитни рок почиње од 20.08.2018. и траје до 31.08.2018. године.

Пријава испита за септембарски испитни рок је од 03.09.2018. до 04.09.2018.године, а испитни рок почиње од 10.09.2018. до 21.09.2018. године.

Пријава испита за докторске студије за школску 2017/18. године износи 3.000,00 динара по испиту (буџет и самофинансирање).

Накнадна пријава испита без обзира који се пут полаже (буџет и самофинансирање) износи 5,000,00 динара.

Уплату извршити на жиро рачун Факултета: 840-1136666-68 са позивом на број, број индекса.

 

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Пријава испита за августовски испитни рок је од 02.07.2018. до 04.07.2018. године, а испитни рок почиње од 20.08.2018. и траје до 31.08.2018. године.

Пријава испита за септембарски испитни рок је од 03.09.2018. до 04.09.2018.године, а испитни рок почиње од 10.09.2018. до 21.09.2018. године.

Пријава испита за докторске студије за школску 2017/18. године износи 700,00 динара по испиту за студенте који су остварили право студирања на буџету 1.400,00 динара по испиту за самофинансирајуће студенте.

Накнадна пријава испита без обзира који се пут полаже (буџет и самофинансирање) износи 2,000,00 динара.

Уплату извршити на жиро рачун Факултета: 840-1136666-68 са позивом на број, број индекса.

Јунски испитни рок ће се одржати у периоду од 11.06.2018. год. до 30.06. 2018. године.
Пријава испита за јунски испитни рок обавиће се у периоду од 04.06.2018. г. до 06.06.2018. г. у просторији бр. 12 Педагошког факултета у Сомбору. Истовремено ће се обавити и ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА на мастер студијама.
Распоред полагања испита биће истакнут најдаље до 01.06.2017. г.

Јунски испитни рок ће се одржати у периоду од 11.06.2018. год. до 30.06. 2018. године.
Пријава испита за јунски испитни рок обавиће се у периоду од 04.06.2018 .г. до 06.06.2018. г.у просторији бр. 12 Педагошког факултета у Сомбору. Истовремено ће се обавити и овера летњег семестра на докторским студијама.
Распоред полагања испита биће истакнут на сајту Факултета.