Upis na master akademske studije

Upis za kandidate koji su ostvarili pravo upisa na master studije u školskoj 2014/15. godini obaviće se u subotu 25.10.2014.godine od 10 časova do 13 časova i to po sledećem rasporedu:

 • Od 10 do 11 časova vršiće se upis kandidata koji su ostvarili pravo studiranja na teret budžeta.
 • Od 11 do 13 časova vršiće se upis kandidata koji su ostvarili pravo studiranja kao samofinansirajući studenti.

UPIS ĆE SE OBAVITI U KANCELARIJI BROJ 12

Za upis je potrebno:

 1. Indeks i 1 ŠV obrazac (kupuju se u skriptarnici Fakulteta)
 2. Prijavni list (u holu Fakulteta)
 3. jedna fotografija (3,5x4,5 cm)
 4. Studenti na budžetu dostavljaju uplatu na iznos od 5.000,00 dinara (svrha naknada za upis). Samofinansirajući studenti dostavljaju uplatu na iznos 5.000,00 din.(svrha naknada za upis) i uplatu prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara (svrha prva rata školarine).

Uplate vršiti na žiro račun Fakulteta 840-1136666-68 sa pozivom na broj datum uplate.

NAPOMENA: Ukoliko studenti na budžetu ne dođu u navedenom vremenu od 10-11 časova, lista se pomera na sledeće kandidate.

 
Konačne rang liste za upis na master studije

 
AKREDITOVANI SEMINAR IZ FIZIKE I HEMIJE ZA UČITELJE I NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA „MINIPROJEKTI U REALIZACIJI INTEGRISANIH SADRŽAJA PRIRODNIH NAUKA (FIZIKE I HEMIJE)“

 
Konkurs za upis na МАSТЕR АKАDЕМSKЕ SТUDIЈЕ

1. Brој slоbоdnih mеstа zа upis studеnаtа nа mаstеr аkаdеmskе studiје

Nа Fаkultеt sе mоžе upisаti ukupnо 175 studеnаtа, i tо:

 • 30 studеnаtа čiје sе оbrаzоvаnjе finаnsirа iz budžеtа, i
 • 145 sаmоfinаnsirајućih studеnаtа.

Nа pојеdinе studiјskе prоgrаmе mоžе sе upisаti slеdеći brој studеnаtа:

Opširnije...
 
Pedagoški fakultet u Somboru AKREDITOVAO studijske programe i ustanovu u novom ciklusu akreditacije i dobio DOZVOLU ZA RAD

Pedagoški fakultet u Somboru je prvi od svih učiteljskih i pedagoških fakulteta u Srbiji podneo dokumentaciju za studijske programe u novom ciklusu akreditacije i u decembru 2013.god. akreditovao ustanovu i studijske programe. Postojeći studijski programi su značajno inovirani, a akreditovana su i 3 nova studijska programa: Diplomirani bibliotekar-informatičar, Master bibliotekar-informatičar i Doktorske studije metodike razredne nastave prirode, matematike, informatike i fizičkog vaspitanja.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE NA SMERU DIZAJNER MEDIJA U OBRAZOVANJU

Kako smo obavešteni od strane Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđana Verbića, posle izmene novog pravilnika koji propisuje stepen i vrstu obrazovanja nastavnika u osnovnoj školi, gimnaziji i stručnim školama, studenti koji završe studijski program Master dizajner medija u obrazovanju imaju pravo da predaju izborne predmete u osnovnoj školi Od igračke do računara i Informatika i računarstvo, kao i opšteobrazovni predmet Računarstvo i informatika u srednjim stručnim školama.

Opširnije...
 
Odluka Saveta o oslobađanju troškova na Master studijama

 
Obaveštenje za kandidate prijavljene na doktorske studije

Obaveštavaju se kandidati prijavljeni na doktorske studije da će se intervjui obaviti u utorak i sredu, 21. i 22. oktobra po sledećem rasporedu

Utorak od 13h: kandidati za izborne oblasti Metodika nastave informatike i Metodika nastave fizičkog vaspitanja.

Sreda od 13h: kandidati za izborne oblasti Metodika nastave prirode i Metodika nastave matematike.

 
UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA

UPIS ĆE SE VRŠITI PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

16.10.2014. godine (Četvrtak) od 9.00 do 13.00 časova

 • studijski program Diplomirani VASPITAČ (II GODINA),
 • studijski program DIPLOMIRANI UČITELj (IV GODINA) 
  na šalteru studentske službe
 • studijski program DIPLOMIRANI DIZAJNER MEDIJA U OBRAZOVANјU (II GODINA) studijski program DIPLOMIRANI DIZAJNER MEDIJA U OBRAZOVANјU ( III i IV GODINA)
  na šalteru studentske službe
 • studijski program BIBLIOTEKAR (II i III GODINA)
  na šalteru studentske službe

17.10.2014. godine (Petak) od 9.00 do 13.00 časova

 • studijski program DIPLOMIRANI UČITELj (II GODINA);
 • studijski program DIPLOMIRANI VASPITAČ (III GODINA)
 • studijski program DIPLOMIRANI VASPITAČ (IV GODINA)
  prostorija br. 3 studijski program DIPLOMIRANI UČITELj (III GODINA)
  na šalteru studentske službe
 • PONOVCI (STUDENTI KOJI NISU OSTVARILI USLOV UPISA U NAREDNU GODINU STUDIJA) – SVI STUDIJSKI PROGRAMI

Potrebno za upis: indeks, prijavni list za upis u narednu godinu studija (dobija se na šalteru stud. službe, 1 ŠV-20 obrazac, uplata za upis u iznosu od 5000 dinara i uplata za ponovlјeni upis 833 dinara puta ukupan broj prenetih ESPB.

NAPOMENA: Studenti moraju popuniti 1 ŠV-20 obrazac u potpunosti, potpisati i staviti datum upisa.

 
UPIS NA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

UPIS NA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2014/15. GODINE

 

SVI STUDIJSKI PROGRAMI

U narednu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati studenti koji su u šk. 2013/14. školskoj godini ostvarili najmanje 37 ESPB bodova.

 • Student koji je u školskoj 2013/2014. godini ostvario najmanje 48ESPB bodova ima pravo da se u školskoj 2014/15. godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.
 • Rang lista će se sačiniti prema ukupnom broju ostvarenih ESPB bodova koje je student ostvario na studijskom programu. Ako se na graničnoj liniji nalaze dva ili više studenata sa istim brojem bodova kao dodatni kriterijum se uzima prosečna ocena ostvarena u toku studija, a ako se na graničnoj liniji nalaze dva ili više studenata sa istim brojem bodova i istom prosečnom ocenom kao dodatni kriterijum se uzima vreme polaganja poslednjeg ispita.
 • Studenti koji se nalaze ispod crte, odnosno odobrene kvote za upis na teret budžeta, stiču pravo upisa kao samofinansirajući studenti (sa najmanje 37 ESPB bodova).
 • PRELIMINARNA LISTA ZA UPIS STUDENATA BIĆE ISTAKNUTA U PONEDELjAK, 13.10.2014. GODINE u 10 ČASOVA NA OGLASNIM TABLAMA I SAJTU FAKULTETA.
Opširnije...
 
ОBNOVА GОDINE NА МАSТЕR SТUDIЈАМА

 

VАŽNО ОBАVЕŠТЕNјЕ ZА SТUDЕNТЕ KОЈI ОBNАVLjАЈU GОDINU NА МАSТЕR SТUDIЈАМА zа škоlsku 2014-15 gоd.
SVI SТUDЕNТI NА МАSТЕR SТUDIЈАМА МОRАЈU ОBNОVIТI GОDINU.

ОBNОVА GОDINЕ ZNАČI PRЕNОS BОDОVА I UPIS U NОVU ŠKОLSKU GОDINU

Opširnije...
 
Ponovni upis šk. 2014/15. godine

(STUDENTI KOJI SU OVERILI POSLEDNјI SEMESTAR ŠKOLSKE 2013/14. GODINE) I STUDENTI KOJI NE DIPLOMIRAJU DO 10.10.2014. GOD.

 

Studijski program: Diplomirani učitelј, Diplomirani vaspitač , Diplomirani Dizajner medija u obrazovanju, Bibliotekar

 

PONOVNI UPIS POSLEDNјE GODINE STUDIJA U OBAVEZI SU UPISATI SVI STUDENTI KOJI NISU DIPLOMIRALI JER NEUPISIVANјEM GODINE GUBE STATUS STUDENTA

STUDENTI KOJI NE DIPLOMIRAJU NAJKASNIJE DO 10.10.2014. GODINE U OBAVEZI SU DA UPIŠU PONOVNI UPIS GODINE.

PONOVNI UPIS GODINE VRŠIĆE SE U SUBOTU, 11.10.2014. GODINE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE OD 9:00 DO 12:00 ČASOVA.

Opširnije...
 
Produžen rok za predaju diplomskih radova

Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija da je rok za predaju diplomskih radova produžen do subote, 4.10.2014. godine.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2