Usmeni ispit iz Književnosti za decu

Usmeni ispit iz Književnosti za decu kod prof. dr Tihomira Petrovića odlaže se za petak, 6.2.2015. u 9 sati.

Usmeni ispit iz Osnova teorije književnosti kod prof. dr Tihomira Petrovića odlaže se za četvrtak, 5.2.2015. u 9 sati.

 
OBAVEŠTENјE ZA STUDENTE 3. GODINE STUD. PROGRAMA BIBLIOTEKAR I DIPL. DIZAJNER MEDIJA U OBRAZOVANјU

Ispit iz Operativnih sistema koji nije održan 21.1.2015. godine kod prof. dr Olivere Iskrenović održaće se 4.2.2015. godine u 9.00 časova.

 
Rasporedi predavanja letnji semestar

 
Januarsko-februarski ispitni rok

 
Istraživanje za doktorat

 

Dragi studenti, zamolila bih vas da pomognete kolegi da zavrsi svoj doktorat tako što ćete izdvojiti malo vremena i popuniti upitnik na linku http://socstav.tangoheat.com. Istraživanje je anonimno, a detalji o istraživanju su na početku stranice sa upitnikom. Jako je interesantno. Postoji mogucnost i da dobijete povratnu informaciju o vasim rezultatima.

Mnogo vam hvala. Jelena Pantić.

 
AKREDITOVANI SEMINAR IZ FIZIKE I HEMIJE ZA UČITELJE I NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA „MINIPROJEKTI U REALIZACIJI INTEGRISANIH SADRŽAJA PRIRODNIH NAUKA (FIZIKE I HEMIJE)“

 
Pedagoški fakultet u Somboru AKREDITOVAO studijske programe i ustanovu u novom ciklusu akreditacije i dobio DOZVOLU ZA RAD

Pedagoški fakultet u Somboru je prvi od svih učiteljskih i pedagoških fakulteta u Srbiji podneo dokumentaciju za studijske programe u novom ciklusu akreditacije i u decembru 2013.god. akreditovao ustanovu i studijske programe. Postojeći studijski programi su značajno inovirani, a akreditovana su i 3 nova studijska programa: Diplomirani bibliotekar-informatičar, Master bibliotekar-informatičar i Doktorske studije metodike razredne nastave prirode, matematike, informatike i fizičkog vaspitanja.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE NA SMERU DIZAJNER MEDIJA U OBRAZOVANJU

Kako smo obavešteni od strane Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđana Verbića, posle izmene novog pravilnika koji propisuje stepen i vrstu obrazovanja nastavnika u osnovnoj školi, gimnaziji i stručnim školama, studenti koji završe studijski program Master dizajner medija u obrazovanju imaju pravo da predaju izborne predmete u osnovnoj školi Od igračke do računara i Informatika i računarstvo, kao i opšteobrazovni predmet Računarstvo i informatika u srednjim stručnim školama.

Opširnije...
 
Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Pedagoškog fakulteta u Somboru

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) na sednici održanoj 29.11.2013. godine razmatrala je i usvojila IZUZETNO POZITIVAN izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

 
Kalendar rada i troškovnik

 

FotoRazno72

 
Оbаvеštеnје о mоgućnоsti izdаvаnја diplоmа nа stаrоm оbrаscu zа studеntе kојi su upisаni u trеću gоdinu studiја škоlskе 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. i 2009/2010. gоdinе

 
Video

 

 


 

VIDEO PROMOCIJA FAKULTETA

 


 

Odlomak iz emisije “Akademac”

od 08.06.2013 Radio Televizije Vojvodine


 

Gostovanje Pedagoškog fakulteta u Somboru

u emisiji Them Rromano Radio-televizije Vojvodine


 

FotoRazno31

 
Doktor didaktičko-metodičkih nauka razredne nastave

 

Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do 8.7.2010. godine, mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije najkasnije do kraja školske 2015/16. godine, odn. do 30.09.2016. godine.

Opširnije...
 
Lektorat

Za prijavu lektorata potrebno je sledeće:

  • molba za polaganje lektorata u pisanoj formi
  • fotokopija diplome o završenom fakultetu (overena)
  • Troškovi organizaciaje i izvođenja lektorata (organizacija, konsultacije, ispiti i izdavanje uverenja) 40.000, dinara  na žiro račun Fakulteta 840-1136666-68

Opširnije...