ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 24. и 25. октобра 2018. године

од 9:00 до 13:00 часова у просторији бр. 3

 

Приликом уписа потребно је доставити следеће:

 • индекс Новосадског универзитета(купујe сеу скриптарници Факултета),
 • 2 образац ШВ-20 за потребе Републичког завода за статистику (добија се у просторији бр. 3),
 • 2 фотографије (4,5x3,5 цм),
 • оригинална документа (на увид),
 • копија личне карте,
 • уплатницу на износ од 5.000,00 динара (МАСТЕР) или 10.000,00 динара (ДОКТОРСКЕ) (сврха уплате: упис) на жиро рачун Факултета број 840-1136666-68, позив на број је датум уплате,
 • прву рату школарине (самофинансирајући студенти).

Самофинансирајући студенти попуњавају Уговор о регулисању међусобних права и обавеза у школској 2018/19. години (добија се и попуњава приликом уписа).

Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега Факултет ће уписати другог кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

Упис за студенте који обнављају четврту годину основних академских студија други, трећи или четврти пут одржаће се 10. октобра 2018. године.

Приликом уписа потребно је доставити:

 1. два шв обрасца
 2. индекс
 3. уплату од 5.000,00 динара за студенте којима је остало више од једног испита и дипломски рад
 4. прва рата школарине за студенте којима је остало више од једног испита и дипломски рад

 

Упис студената који уписују први пут другу, трећу и четврту годину основних академских студија, као и оних који обнављају прву, другу и трећу годину, одржаће се 17. и 18. октобра 2018. године, након објављивања коначних ранг листа.

Приликом уписа потребно је доставити:

 1. два шв обрасца
 2. индекс
 3. уплату од 5.000,00 динара
 4. прва рата школарине за самофинасирајуће студенте
 5. евалуација (кабинет број 41)

Апелујемо на студенте да испоштују задате рокове. Свако кашњење наплаћиваће се по трошковнику.

СТУДЕНТИ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Сви студенти који нису предали мастер рад у предвиђеном року су у обавези да упишу поновни упис године у школској 2018/19. години, јер неуписивањем године губе статус студента.

Поновни упис године обавиће се од 01. до 05. новембра 2018. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова у кабинету број 3.

За поновни упис је потребно доставити:

 1. индекс
 2. 2 ШВ-20 обрасца
 3. уплата у износу од 5.000,00 динара (сврха: упис године, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 4. уплата преноса бодова (број бодова који су остали, укључујући и мастер рад, се помножи са 1.000,00 динара, колико кошта један бод; сврха: пренос бодова, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 5. евалуација (кабинет број 41)

Студенти мастер студија уписани школске 2016/17. године и раније су у обавези да поднесу молбу за поновно стицање статуса студента, јер су изгубили статус студента незавршавањем студија у законски предвиђеном року и уплату у износу од 6.000,00 динара (сврха: захтев за поновно стицање статуса студента, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса). Рок за претходно наведено је од 25. до 30. октобра 2018. године.

Након позитивно решене молбе за поновно стицање статуса студента, студенти ће извршити упис од 05. до 10. новембра 2018. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова у кабинету број 3, а потребно је доставити:

 1. индекс
 2. 1 ШВ-20 образац
 3. уплата у износу од 5.000,00 динара (сврха: упис године, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 4. уплата преноса бодова (број бодова који су остали, укључујући и мастер рад, се помножи са 1.000,00 динара, колико кошта један бод; сврха: пренос бодова, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
 5. евалуација (кабинет број 41)

Студенти морају имати измирене обавезе из претходне године.

Молимо вас да попуните анкету о заинтересованости за oтварање испитног центра Cambridge Assessment English на Универзитету у Новом Саду, односно за припрему и полагање испита за Кембриџ сертификате о знању енглеског језика. Анкета је доступнa на следећем линку: https://fr.surveymonkey.com/r/CEHE

Филозофски факултет настоји да успостави партнерску сарадњу са институцијом Cambridge Assessment English, у чијој су надлежности припреме и полагање испита за стицање Кембриџ сертификата о знању енглеског језика. Како је реч о најпрестижнијим европским сертификатима ове врсте, верујемо да би отварање Испитног центра за стицање поменутих потврда о знању енглеског језика на Филозофском факултету у Новом Саду било значајно  за читав Универзитет у Новом Саду, пре свега због тога што би студенти и запослени на Универзитету добили прилику да светски признате потврде о знању језика стичу под знатно повољнијим условима него до сада.

Пријава испита за новембарски апсолвентски рок ће бити 10, 11 и 12. октобра.

Апелујемо на студенте да испоштују задате рокове.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ДИПЛОМСКИ РАД)

 • до 10.09. уколико желите да одбрана буде до краја септембра
 • до 24.09. крајњи рок за предају радова

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАСТЕР РАД)

 • до 05.10. уколико желите да одбрана буде до краја октобра
 • до 15.10. крањи рок за предају радова