Orange and Bluegreen Bar Graph Math Games Worksheet
Драге колегинице и колеге, 
 
скрећемо вам пажњу на Стратегију ЕУ за јадранско-јонски регион и молимо да попуните анкету која се, заједно са детаљним информацијама, налази на следећем линку:

erasmusmlynas baltame fone 300x213
 
Детаљне информације налазе се на линку: 
https://tempus.ac.rs/erazmus-nedelja-2/

Настава за студенте академских (мастер и докторских) студија почиње у понедељак, 15.11.2021. године. Распоред предавања биће истакнут у петак, 12.11.2021. године.

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одговорног односа Педагошког факултета у Сомбору према својим студентима на мастер и докторским академским студијама који обнављају годину – финансијске обавезе преноса бодова у наредну школску годину могу бити измирене до одбране мастер рада, односно докторске дисертације.

I Методологија науке

субота, 4. децембар 2021, 10–13.30h

Проф. др Милош Шумоња:
Позитивизам или зашто се (не)треба држати чињеница?

Проф. др Гордана Рудић:
Евалуација и претраживање научних информација.

Проф. др Маријана Горјанац-Ранитовић:
Вредновање научних резултата.

 

II Проблеми методичких истраживања у разредној настави

субота, l l. децембар 2021, 10-13.30h

Проф. др Светлана Шпановић:
Методичка истраживања у разредној настави: изазови и перспективе.

Проф. др Бојан Лазић:
Истраживање математичког образовања - проблеми и перспективе кроз призму докторских студија на Педагошком факултету у Сомбору.

Проф. др Марија Бошњак Степановић, проф. др Гордана Козодеровић:
Преглед истраживања у области почетног природно-научног образовања на Педагошком факултету у Сомбору.

 

Семинар за студенте докторских студија Педагошки факултет у Сомбору

Спомен соба Норме и Препарандије

децембар 2021. године

Обавештавају се кандидати докторских и мастер академских студија који конкуришу у другом продуженом уписном року да ће пријем документације бити обављен 09, 10. и 12. новембра 2021. године од 10 до 13 часова у канцеларији 12.

 

На основу члана 10. Правилника о раду Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 26. септембра 2020. године (измене и допуне 15. јула 2021. године) и Одлуке Савета Фонда о расподели новчаних средстава намењених за стипендије у школској 2021/2022. години од 4. новембра 2021. године, Одбор Фонда расписује и објављује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 78 СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ