Овера зимског семестра (основне академске студије) и пријава испита у јануарско-фебруарском рокуобавиће се у периоду од 9. до 11. јануара 2020. године од 9:00 до 13:00 часова

Термини испита биће организовани у периоду од 20. јануара до 14. фебруара 2020. године.

Овера семестра ће се вршити по следећем распореду:

9.1.2020. године (четвртак)

  • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (I семестар) - на шалтеру студентске службе
  • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (III семестар) - на шалтеру студентске службе
  • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (V семестар) - на шалтеру студентске службе
  • студијски програм ДИПЛОМИРАНИДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ (I семестар)
  • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР ИНФОРМАТИЧАР – (I, III, V i VII семестар) - на шалтеру студентске службе

Овера зимског семестра (мастер и докторске академске студије) и пријава испита у јануарско-фебруарском рокуобавиће се у периоду од 3. до 5. фебруара 2020. године.

Термини испита биће организовани у периоду од 10. до 21. фебруара 2020. године.

Уз индекс, попуњен семестрални лист, испитне пријаве, потврду о евалуацији (попуњава се у канцеларији бр. 41 II спрат), потребно је доставити уплатницу II рате школарине уплатницу за оверу семестра.

Овера семестра – буџет (мастер студије) 1.500,00 дин.
Овера семестра – самофинансирање (мастер студије) 2.500,00 дин.
Овера семестра – буџет (докторске студије) 5.000,00 дин.
Овера семестра – самофинансирање (докторске студије) 10.000,00 дин.

Трошкови накнадне овере семестра (са закашњењем – буџет и самоф.)
(мастер студије)

2.000,00 дин.

Трошкови накнадне овере семестра (са закашњењем – буџет и самоф.)
(докторске студије)

5.000,00 дин.
Пријава испита 2. и 3. пут –буџет (мастер студије) 800,00 дин.
Пријава испита 2. и 3. пут –самоф. (мастер студије) 1.600,00 дин.
Пријава испита 2. и 3. пут (докторске студије) 3.000,00 дин.

 

НАПОМЕНА: Студенти приликом попуњавања испитних пријава морају водити рачуна о тачном називу предмета. Половично написане пријаве и пријаве са непотпуним називом предмета неће бити уврштене у записник.                     

На 35. седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржаној 28. октобра 2019. године, донета је одлука о акредитацији докторских академских студија Библиотекарство у пољу друштвено-хуманистичких наука на Педагошком факултету у Сомбору.