Скриптарница

Литературу можете да купите лично или да је наручите поштом, електронском поштом или факсом.
Наруџбеница треба да садржи следеће податке:

  • Назив и адресу особе или установе која наручује књиге
  • ЈМБГ особе или ПИБ установе
  • Е-мејл или број телефакса на који треба послати предрачун
  • Попис књига које наручујете, број примерака и цену
  • По плаћеном предрачуну наручену литературу и рачун шаљемо поштом на адресу наручиоца.

Захтев за поруџбину књига можете да пошаљете на факс:
025/416-461 (са назнаком „За скриптарницу“),

е-мејл:
 izdavacka.delatnost.pef.so@gmail.com или

на адресу:
Педагошки факултет у Сомбору, Подгоричка 4, 25 000 Сомбор.

Image
Image

Ценовник и календар рада