Доктор методике разредне наставе:

 • природе
 • математике
 • информатике
 • физичког васпитања
 • српског јзика и књижевности
 • познавања друштва и
 • инклузивног васпитања и образовања (пријавни лист)

Студијски програм докторских студија Методике разредне наставе на Педагошком факултету у Сомбору има за циљ да обезбеди: стицање и продубљивање научних знања и разумевање методичких законитости и теорија у разредној настави; интердисциплинарни приступ научним проблемима у настави, као и оспособљавање студената за самостално конципирање и реализацију сложених научних истраживања чији је циљ примена фундаменталних концепата темељног образовања са циљем унапређивања методичке теорије и праксе разредне наставе. Студенти који се уписују на овај студијски програм могу да изаберу једно од усмерења.

Сврха студијског програма докторских студија Методике разредне наставе је образовање стручњака који ће после завршетка студијског програма моћи да раде у:

 • научноистраживачком раду у области  методике разредне наставе;
 • у универзитетском образовању будућих кадрова из области методике разредне наставе,
 • у просветним инспекцијама, државним институцијама које се баве квалитетом и унапређењем образовања, посебно образовања у основној школи (разредној настави),
 • невладином сектору за унапређење и иновирање образовања у Републици Србији и његовим усклађивањем са образовним системима у свету, посебно ЕУ;
 • тимовима ангажованим на унапређењу и иновирању образовања у Републици Србији и слично.