Дигитално образовање

Шта је програм Дигитално образовање?

Студијски програм Дигитално образовање је креиран да омогући изучавање, развој и примену савремених дигиталних медија и технологија у настави.

Које су могућности каријере након завршетка студија?

По завршетку основних и мастер студија на овом програму, студенти ће бити оспособљени за креирање и коришћење дигиталних материјала и напредних информатичких технологија за различите наставне предмете у основним и средњим школама. Студенти ће стећи професионалне вештине за наставну реализацију предмета Информатика и рачунарство. Овај програм је усклађен са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.

Који су циљеви програма?

Циљ овог студијског програма је да будућим наставницима пружи знање из области информатике и педагогије, како би своје вештине и одговорност могли да пренесу ученицима на критички и одговоран начин. Студенти ће савладати савремене наставне методе и технологије, као и основе образовних наука.

Имаће прилику да уче:

  • o oсновама образовних наука и савременим наставним методама и технологијама;
  • o информатици у образовању;
  • о основама програмирања и алгоритамском начину размишљања;
  • о веб-дизајну и мултимедији;
  • о базама података;
  • о мобилним технологијама у образовању;
  • о примени информацио-комуникационих технологија у образовању.

Упознаће се са историјом, развојем и могућностима дигиталних медија као што су текст, слика, звук, анимација, видео и интеракција. Такође, истраживаће различита софтверска решења која помажу у наставном процесу.

Колико је важна практична настава?

Практичан део образовања је веома важан у оквиру овог студијског програма. Педагошка пракса је обавезна током све четири године студија. У сарадњи са основним школама и искусним менторима, студенти ће стећи практично искуство у раду са ученицима, уз сталну подршку наставника факултета како би максимално искористили искуство и развили своје вештине као будући наставници.

Зашто је важан развој информатике у основним школама?

Брз развој информатике и технологије довео је до повећаног изучавања информатичких предмета чак и у нижим разредима основне школе, због чега је студијски програм Дигитално образовање добар избор.

Желиш да студираш уз рад­­?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рада. За више информација можете погледати Правилник на овом линку.

Како се уписати и положити пријемни испит?

Кандидати који конкуришу за овај студијски програм полажу пријемни испит из:

  • Српског језика и књижевности и
  • Рачунарства и информатике.

За детаљне информације о пријави, упису и пријемном испиту, посетите наш сајт или наше друштвене мреже:

Наш факултет нуди могућност електронске пријаве кандидата. Електронску пријаву можете попунити овде.

Пријавни лист за упис на Факултет преузмите на овом линку.

Ако желите да се темељно припремите за пријемни испит, кликните овде и преузмите наше збирке са питањима и одговорима.

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Дигитално образовање.