Дипломирани васпитач

Шта је студијски програм Дипломирани васпитач?

Студијски програм за образовање васпитача усмерен је на припрему будућих васпитача за рад у предшколским установама. Основна сврха овог програма је да се, сходно потребама друштва, обезбеди одговарајућа припрема студената – будућих васпитача за сложену и одговорну професију. Адекватно образовање будућих васпитача подразумева оспособљавање стручњака за рад на побољшању услова за дечји развој и учење узимајући у обзир дечје окружење, стечено искуство и правце будућег развоја сваког детета које борави у предшколској установи. Императив образовања васпитача односи се на стицање професионалних и стручних компетенција које омогућавају будућем васпитачу да сваком детету обезбеди активно учешће у групним процесима и да прилагођава услове боравка деци, њиховим потребама, могућностима и интересовањима.

Шта могу да радим након студија?

Након завршетка студија имаћеш могућност запошљавања у различитим областима које су усмерене на развој предшколског детета. Будући дипломирани васпитачи могу пронаћи посао у предшколским установама, где ће бити одговорни за планирање и реализацију васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. На овај начин, завршетак студија за васпитаче пружа студентима широк спектар могућности за запослење и развој каријере у областима које су кључне за рани развој и образовање деце.

Поред рада у предшколским установама, дипломирани васпитачи имају могућност да се запосле:

 • у установама које пружају додатне образовне и развојне програме за децу, као што су дечји културни центри, играонице и специјализовани центри за рани развој;
 • у основним школама, као педагошки асистенти где ће учитељима пружити подршку у раду са ученицима млађег школског узраста;
 • у областима које се баве истраживањем и развојем образовних програма за децу;
 • у невладиним организацијама које се баве заштитом дечјих права и побољшањем услова за дечји развој.

Уколико се одлуче за даље усавршавање, дипломирани васпитачи могу наставити своје образовање на мастер и докторским студијама, чиме стичу могућност за рад у високошколским установама као наставници и истраживачи у области предшколског васпитања и образовања. Осим тога, васпитачи могу радити и као аутори или коаутори уџбеника, приручника и других едукативних материјала за децу и васпитаче, чиме доприносе развоју квалитетне образовне литературе и алата за рад са децом.

Шта ћу научити?

Студијски програм има велики број изборних предмета што омогућава студентима да модификују свој курикулум. Студенти ће савладати методе и технике рада са децом предшколског узраста и припремиће се за рад у условима савремене предшколске установе.  У структури избoрних прeдмeтa студeнтимa сe нудe прeдмeти кojимa сe прoдубљуjу њихoвe кoмпeтeнциje зa рaд сa дeцoм прeдшкoлскoг узрaстa (од 3. до 6. гoдинe) и путем којих стичу вештине које одговарају савременим изазовима предшколског васпитања и образовања. Студенти ће имати прилику да уче:

 • о различитим концепцијама образовања;
 • о савременим методама и техникама рада са децом;
 • о дизајну курикулума за предшколски узраст;
 • о мултимедији у образовању;
 • о психолошким основама дечјег развоја;
 • о педагошким стратегијама за рад са децом са сметњама у развоју;
 • о социологији дечјег узраста;
 • о дидактичким играма.

Оно што чини овај студијски програм посебним јесте могућност учествовања у различитим ваннаставним активностима, као што су: хор и оркестар, драмска секција, радионице са децом и студентска организација. Факултет организује и едукативне екскурзије, које на посебан начин обогаћују и оплемењују образовање будућих васпитача. Велика предност студирања на Педагошком факултету представља и могућност студирања у иностранству у оквиру Еразмус програма, где ће студенти стећи драгоцена искуства.

Колико је важна практична настава?

Практична настава је веома важан део студијског програма. Пракса студената је обавезна за све студенте и заступљена је на све четири године студија. Стручна пракса се обавља у сарадњи са предшколским установама и васпитачима-менторима који заједно са наставницима факултета и њиховим сарадницима прате рад студената на пракси.

Желиш да студираш уз рад?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рад. За више информација можете погледати на овом линку.

Како се уписати и положити пријемни испит?

Кандидати који конкуришу за овај студијски програм најпре полажу проверу способности која обухвата проверу:

 • говорних способности;
 • музичких способности;
 • физичких способности.

Након провере способности, студенти полажу пријемни испит:

 • Српски језик и књижевност;
 • Општа култура и информисаност.

За детаљне информације о терминима пријаве, упису и пријемном испиту, посетите линк на нашем сајту  или запратите наше друштвене мреже:

 

Наш факултет нуди могућност електронске пријаве кандидата. Електронску пријаву можете попунити овде.

Пријавни лист за упис на Педагошки факултет преузмите на овом линку.

Ако желите да се темељно припремите за пријемни испит, кликните овде и преузмите наше збирке са питањима и одговорима.

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Дипломирани васпитач.