УПИС 2024/2025.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

У оквиру ове секције налазе се све неопходне информације које ће Вас упознати са Педагошким факултетом у Сомбору и приближити Вам начин полагања пријемног испита и уписа.

За упис у академску 2024/2025. годину, на основним академским студијама доступна су четири акредитована студијска програма:

Сва четири студијска програма трају четири године, а након завршетка основних студија на нашем Факултету можете уписати и мастер студије.

Број слободних места за упис студената

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Дипломирани учитељ

55

25

80

Дипломирани васпитач

32

3

35

Дипломирани библиотекар

10

5

15

Дигитално образовање

15

15

30

Укупно

112

48

160

 

Полагање пријемног

Уколико се определите за студијске програме Дипломирани учитељ и Дипломирани васпитач, полажете пријемни испит који се састоји из два дела.

Први део подразумева проверу способности приликом које се тестирају физичке, говорне и музичке способности будућих студената.

Након тога следе тестови из:

 • Српског језика и књижевности и
 • Опште културе и информисаности.

Ако одаберете студијски програм Дипломирани библиотекар, не полажете део испита који подразумева проверу способности.

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дигитално образовање полажу пријемни испит из:

 • Српског језика и књижевности и
 • Рачунарства и информатике.

 

Збирке са питањима и одговорима можете преузети овде.

Пријавни лист за упис на Факултет преузмите овде.

Електронску пријаву можете попунити овде.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

ПРВИ УПИСНИ РОК

Електронска пријава: од 12. до 24. јуна 2024.

Пријава кандидата: 20, 21. и 24. јуна 2024. од 9 до 13 часова.

Претходна провера способности: 26. јун 2024.

 • провера говорних способности у 9.00
 • провера музичких способности у 10.00
 • провера физичких способности у 11.00

Пријемни испит: 26. јун 2024.

 • Тест из Српског језика и књижевности у  15.00
 • Тест из Општих знања и информисаности у 16.00
 • Тест из Рачунарства и информатике у 17.00

Прелиминарна ранг листа: 27. јун 2024.

Коначна ранг листа: 01. јул 2024.

Упис кандидата: 02. и 03. јула 2024. од 9 до 13 часова.

 

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Електронска пријава: од 02. до 06. септембра 2024.

Пријава кандидата: 05. и 06. септембра 2024. од 9 до 13 часова.

Претходна провера способности: 09. септембар 2024.

 • провера говорних способности у 9.00
 • провера музичких способности у 10.00
 • провера физичких способности у 11.00

Пријемни испит: 09. септембар 2024.

 • Тест из Српског језика и књижевности у  15.00
 • Тест из Општих знања и информисаности у 16.00
 • Тест из Рачунарства и информатике у 17.00

Прелиминарна ранг листа: 10. септембар 2024.

Коначна ранг листа: 12. септембар 2024.

Упис кандидата: 13. септембар 2024. од 9 до 13 часова.

 

Документација

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда претходно завршене средње школе;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности.

Уколико се документа достављају поштом, достављају се оверене копије сведочанстава и дипломе, доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности и попуњен пријавни лист. Документа треба да стигну на Факултета пре истека рока за пријаву кандидата.

Кандидати приликом онлајн пријаве на конкурс шаљу скенирана или фотографисана оригинална документа на stsluzba.pef@uns.ac.rs: 

 • сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда претходно завршене средње школе;
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
 • доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности (3.000 динара), само за пријаву на смерове дипломирани учитељ и дипломирани васпитач;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 динара), кандидати који се пријављују за смер дипломирани учитељ и дипломирани васпитач ову уплату обављају након провере способности.

Новчане накнаде

 • за претходну проверу способности: 3.000 динара
 • за полагање пријемног испита: 7.000 динара
 • за упис: 6.000 динара

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА 840-1136666-68

 

Желимо вам пуно среће на пријемном испиту!

Поред сајта, све релевантне информације се налазе и на нашим друштвеним мрежама:

Међу бројним предностима које студирање на Педагошком факултету доноси издвојили бисмо:

 • иновативни програм који прати савремене токове образовања;
 • праксу у школама коју студенти искусе већ на првој години студија;
 • могућност усавршавања у иностранству;
 • велики број изборних предмета, међу којима је и енглески језик, на којем се оспособљавате да предајете енглески језик од првог до четвртог разреда основне школе, уз одговарајући стечени ниво знања језика;
 • студенти имају могућност похађања различитих ваннаставних активности, као што су хор, драмска секција, разне едукативне и уметничке радионице, као и бројне активности које се организују у сарадњи са школом, вртићем или библиотеко;
 • студентски дом и менза који се налазе у непосредној близини Факултета, као и ниски трошкови становања и исхране.

 

Погледај све