Image

У оквиру ове секције налазе се све неопходне информације које ће Вас упознати са Педагошким факултетом (Сомбор, ул. Подгоричка 4; телефон 025 413 030, локал 116; мејл адреса stsluzba.pef@uns.ac.rs) и приближити Вам начин полагања пријемног испита и уписа.

Студијски програм Дигитално образовање, студентима ће омогућити да предају информатичке предмете у вишим разредима основне школе, као и у средњим школама. За више информација о овом програму пратите нас на нашим друштвеним мрежама.

Полагање пријемног

Уколико се определите за студијске програме Дипломирани учитељ и Дипломирани васпитач, полажете пријемни испит који се састоји из два дела.

Први део подразумева проверу способности приликом које се тестирају физичке, говорне и музичке способности будућих студената.

Након тога следе тестови из:

 • Српског језика и књижевности и
 • Опште културе и информисаности.

Ако одаберете студијски програм Дипломирани библиотекар, не полажете део испита који подразумева проверу способности.

Ако одаберете студијски програм Дигитално образовање, полажете пријемни испит који се такође састоји из два дела:

 • Српског језика и књижевности и
 • Рачунарства и информатике.

 

Збирке са питањима и одговорима можете преузети овде.

 

Документација

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда претходно завршене средње школе;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности.

Уколико се документа достављају поштом, достављају се оверене копије сведочанстава и дипломе, доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности и попуњен пријавни лист. Документа треба да стигну на Факултета пре истека рока за пријаву кандидата.

Желимо вам пуно среће на пријемном испиту!

Поред сајта, све релевантне информације се налазе и на нашим друштвеним мрежама:

Међу бројним предностима које студирање на Педагошком факултету доноси издвојили бисмо:

 • иновативни програм који прати савремене токове образовања;
 • праксу у школама коју студенти искусе већ на првој години студија;
 • могућност усавршавања у иностранству;
 • велики број изборних предмета, међу којима је и енглески језик, на којем се оспособљавате да предајете енглески језик од првог до четвртог разреда основне школе, уз одговарајући стечени ниво знања језика;
 • студенти имају могућност похађања различитих ваннаставних активности, као што су хор, драмска секција, разне едукативне и уметничке радионице, као и бројне активности које се организују у сарадњи са школом, вртићем или библиотеко;
 • студентски дом и менза који се налазе у непосредној близини Факултета, као и ниски трошкови становања и исхране.
Погледај све

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ