Адреса

Универзитет у Новом Саду

Педагошки факултет у Сомбору

Подгоричка 4

25101 Сомбор

Србија

Телефони

+381 (0)25 412 030

+381 (0)25 416 461

Текући рачун

840-1136666-68

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Služba za nastavu i studentska pitanja:

stsluzba@pef.uns.ac.rs