У оквиру пројекта „Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција будућих учитеља и васпитача у контексту потенцијалних епидемијских ризика“ (142-451-3069/2020), који спада у пројекте од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини, Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (АП Војводина, Република Србија), 1. и 2. децембра одржане су радионице са студентима Педагошког факултета у Сомбору.

Предмет пројекта је унапређивање здравствено-васпитних и психолошких компетенција код студената, будућих васпитача и учитеља у условима епидемијских (пандемијских) ризика и ситуација. Професорица Данијела Петровић својим излагањем продубила је код студената разумевање најчешћих инфективних болести, патогена који их узрокују, Вограликовог (епидемиолошког) ланца инфекције, појмова епидемије, пандемије, имунитета, а нарочито превенције респираторних и цревних заразних обољења. Професорица Миа Марић је ставила акценат на психолошке компетенције које подразумевају развијање и оснаживање резилиентности и спремности за суочавање са различитим изазовима које носе непознате епидемијске претње. Поред овога, током радионице студенти су добили идеје, у виду прича, филмова, постера, порука и сл., како да непосредно у својој свакодневној васпитно-образовној пракси подстичу децу да кроз учење и демонстрацију практикују понашања која доприносе очувању здравља, као и то како да очувају менталне компоненте здравља током епидемијских криза.

Студенти су веома позитивно оценили ову радионицу и нису крили своје одушевљење што су добили прилику да кроз овакве активности значајно продубе и побољшају своје компетенције у овом домену. Едукација у области здравља постаје приоритет и светски тренд с обзиром на озбиљност и глобалност појединих здравствених проблема, као што су нпр. епидемије инфективних болести.

У реализацији радионице учествовало је 32 студената друге, треће и четврте године нашег факултета, уз поштовање свих прописаних противепидемијских мера.

Педагошки факултет је обезбедио платнене маске за све учеснике радионице, а уручени су им и Сертификати за успешно савладану обуку.

IMG 5706

IMG 5707

IMG 5708

IMG 5717

IMG 5722

IMG 5723

IMG 5732

IMG 5734

IMG 5742

IMG 5748

IMG 5749

IMG 5750

IMG 5752

IMG 5754

IMG 5756