Издавачку делатност на Педагошком факултету у Сомбору остварује Служба за издавачку делатност која уређује и врши припрему за публиковање уџбеничке и друге стручне литературе: уџбенике, приручнике, практикуме, скрипте, монографске публикације, серијске публикације, зборнике радова са научних скупова и конференција, резултате истраживања и друге публикације намењене академском, научном и стручном раду.
Поступак издавања публикација уређен је Правилником о издавачкој делатности и Правилником о уџбеницима Педагошког факултета у Сомбору.

Председник Уређивачког одбора Издавачке делатности - доц. др Михаел Антоловић.
Руководилац Службе за издавачку делатност - Јелена Стеванчев, спец. инж. менаџ.

Контакт подаци:

 • Телефон: 025/460-292, факс 025/416-461
 • e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Скриптарница

Литературу можете да купите лично или да је наручите поштом, електронском поштом или факсом.
Наруџбеница треба да садржи следеће податке:

 • Назив и адресу особе или установе која наручује књиге
 • ЈМБГ особе или ПИБ установе
 • Е-мејл или број телефакса на који треба послати предрачун
 • Попис књига које наручујете, број примерака и цену
 • По плаћеном предрачуну наручену литературу и рачун шаљемо поштом на адресу наручиоца.

Контакт телефони: 025/460-292
Захтев за поруџбину књига можете да пошаљете на факс: 025/416-461 (са назнаком „За скриптарницу“), е-мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на адресу: Педагошки факултет у Сомбору, Подгоричка 4, 25 000 Сомбор.

ЧАСОПИС „Норма"

Норма – часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, излази континуирано од 1995. године. Часопис је насловљен по Норми, првој школи за учитеље, основаној у Сомбору 1778. године. Часопис се уређује према одредбама правилника о уређивању научних часописа и објавлјује радове у којима се истражују проблеми теоријског и емпиријског карактера из домена савремене разредне наставе као и вредна дидактичко-методичка искуства у обради наставних садржаја из појединих наставних предмета. Сталне тематске области часописа су: Савремена основна школа, Методика разредне наставе, Савремено библиотекарство те Прикази. Часопис излази два пута годишње. Према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије часопис Норма налази се у категорији домаћих научних часописа за друштвено-хуманистичке науке - психологија, педагогија, андрагогија и спец. васпитање (М53).

ИМПРЕСУМ

 • ИССН 0353-7129
 • Издавач часописа Норма : Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
 • Главни и одговорни уредник Уређивачког одбора часописа: проф. др Боријанка Трајковић
 • Секретар редакције: мр Карла Селихар

Контакт подаци за слање радова:

 • Телефон 025/460-292; факс 025/416-461
 • e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Подгоричка бр. 4, 25000 Сомбор

ЕДИЦИЈЕ