Информација о другом уписном року за упис у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину

        Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: 1. и 2. септембар 2020. године
 • претходна провера способности: 3. септембар 2020. године
 • полагање пријемног испита: 4. септембар 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 7. септембар 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 9. септембар 2020. године
 • упис примљених кандидата: 10. и 11. септембар 2020. године

На поједине студијске програме у другом уписном року може се уписати следећи број студената:

Студијски програм Буџет Самофинанси- рање Укупно

Школарина за држављане Србије (дин.)

Школарина за странце (евра)

Дипломирани учитељ 10 33 43 50.000,00 1000
Дипломирани васпитач 10 2 12 50.000,00 1000
Дипломирани дизајнер медија у образовању 20 5 25 50.000,00 1000
Дипломирани библиотекар-информатичар 6 4 10 50.000,00 1000
Укупно 46 44 90    

 

НАПОМЕНА: Конкурсза упис у другом уписном року у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину биће објављени на сајту Факултета након што Универзитет у Новом Саду објави обједињени конкурс за све факултете у свом саставу.

Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: 24, 25. и 26. јун 2020. године
 • претходна провера способности: 29. јун 2020. године
 • полагање пријемног испита: 1. јул 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 3. јул 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 6. јул 2020. године
 • упис примљених кандидата: 7-9. јул 2020. године

    

Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: 1. и 2. септембар 2020. године
 • претходна провера способности: 3. септембар 2020. године
 • полагање пријемног испита: 4. септембар 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 7. септембар 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 9. септембар 2020. године
 • упис примљених кандидата: 10. и 11. септембар 2020. године

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Први уписни рок:

 • пријава кандидата: 6-9. октобра 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 13. октобра 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 15. октобра 2020. године
 • упис примљених кандидата: 16. и 17. октобрa 2020. године

Други уписни рок:

 • пријава кандидата: 22. и 23. октобра 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 26.октобра 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 28. октобра2020. године
 • упис примљених кандидата: 3. и 4. новембра 2020. године

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Први уписни рок:

 • пријава кандидата: 1-5. октобра 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 9. октобра 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 13. октобра 2020. године
 • упис примљених кандидата: 14. и 15. октобрa 2020. године

Други уписни рок:

 • пријава кандидата: 22. и 23. октобра 2020. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе: 28. октобра 2020. године
 • објављивање коначне ранг листе: 30. октобра 2020. године
 • упис примљених кандидата: 5. и 6. новембра 2020. године

 

Основне академске студије

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Дипломирани учитељ 47 33 80
Дипломирани васпитач 30 5 35

Дипломирани

дизајнер медија у образовању

25 5 30

Дипломирани

библиотекар-информатичар

10 5 15
Укупно 112 48 160

 

Мастер академске студије

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Мастер учитељ 20 70 90
Мастер васпитач 4 30 34
Мастер дизајнер медија у образовању 3 15 18
Мастер библиотекар-информатичар 3 15 18
Укупно 30 130 160

 

Докторске академске студије

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Докторске академске студије методике разредне наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања 5 5 10
Докторске академске студије библиотекарства 3 2 5
Укупно 8 7 15

НАПОМЕНА: Конкурси за упис у школску 2020/2021. годину биће објављени на сајту Факултета након што Универзитет у Новом Саду објави обједињени конкурс за све факултете у свом саставу.