Овера зимског семестра (основне академске студије) и пријава испита у јануарско-фебруарском рокуобавиће се у периоду од 9. до 11. јануара 2020. године од 9:00 до 13:00 часова

Термини испита биће организовани у периоду од 20. јануара до 14. фебруара 2020. године.

Овера семестра ће се вршити по следећем распореду:

9.1.2020. године (четвртак)

 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (I семестар) - на шалтеру студентске службе
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (III семестар) - на шалтеру студентске службе
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (V семестар) - на шалтеру студентске службе
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ (I семестар)
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР ИНФОРМАТИЧАР – (I, III, V i VII семестар) - на шалтеру студентске службе

10.1.2020. године (петак)

 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (V семестар) - на шалтеру студентске службе
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ (III и V семестар) - на шалтеру студентске службе
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (I и VII семестар) - на шалтеру студентске службе

11.1.2020. године (субота)

 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ (VII семестар) - на шалтеру студентске службе  
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ДИЗАЈНЕР МЕДИЈА У ОБРАЗОВАЊУ (VII семестар) - на шалтеру студентске службе
 • студијски програм ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ (III семестар) - на шалтеру студентске службе

Уз индекс, попуњен семестрални лист, испитне пријаве, потврду о евалуацији (попуњава се у канцеларији бр. 41 II спрат), потребно је доставити уплатницу II рате школарине, уплатницу за оверу семестра и попуњен листић о изборним предметима.

Овера семестра - буџет

1.000,00 динара

Овера семестра – самофинансирање

2.000,00 динара

Трошкови накнадне овере семестра
(са закашњењем – буџет и самоф.)

5.000,00 динара

Пријава испита 2. и 3. пут -буџет

400,00 динара

Пријава испита 2. и 3. пут – самоф.

800,00 динара

 

МОЛИМО СТУДЕНТЕ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНОГ РАСПОРЕДА

НАПОМЕНА: Студенти приликом попуњавања испитних пријава морају водити рачуна о тачном називу предмета. Половично написане пријаве и пријаве са непотпуним називом предмета неће бити уврштене у записник.