Овера летњег семестра и пријава испита (мастер и докторске академске студије) у јунском рокуобавиће се у периоду од 1. до 3. јуна 2020. године.

Термини испита биће организовани у периоду од 8. јуна до 3. јула 2020. године.

Уз индекс, попуњен семестрални лист, испитне пријаве, потврду о евалуацији (попуњава се у канцеларији бр. 41 II спрат), потребно је доставити уплатнице за рату школарине и уплатницу за оверу семестра.

Овера семестра – буџет (мастер студије) 1.500,00 динара
Овера семестра – самофинансирање (мастер студије) 2.500,00 динара
Овера семестра – буџет (докторске студије) 5.000,00 динара
Овера семестра – самофинансирање (докторске студије) 10.000,00 динара

Трошкови накнадне овере семестра
(са закашњењем – буџет и самоф.) (мастер студије)

2.000,00 динара
Трошкови накнадне овере семестра
(са закашњењем – буџет и самоф.) (докторске студије)
5.000,00 динара
Пријава испита 2. и 3. пут –буџет (мастер студије) 800,00 динара
Пријава испита 2. и 3. пут –самоф. (мастер студије) 1.600,00 динара
Пријава испита 2. и 3. пут (докторске студије) 3.000,00 динара

 

Напомена: Студенти приликом попуњавања испитних пријава морају водити рачуна о тачном називу предмета. Половично написане пријаве и пријаве са непотпуним називом предмета неће бити уврштене у записник.