Настава на свим нивоима студија ће у академској 2020/21. години бити организована према комбинованом моделу. Овакав комбиновани модел подразумева организовање свих наставних активности, које је могуће реализовати електронским путем, у виду онлајн наставе,  док ће се само вежбе и практична настава која не може бити реализована на онлајн начин, одржавати у згради Факултета.
Онлајн настава би обухватала предавања у виду теоријске наставе, консултације, семинарске радове и друге задатке студената, који би били реализовани путем онлајн режима рада, што подразумева доступност материјала и инструкција у електронској форми на сајту Факултета, консултације студената са наставницима и сарадницима путем мејла, слање семинарских радова наставницима и сарадницима путем електронске поште и сл.
Практична настава и вежбе на Факултету, које према процени наставника не могу бити изведене у онлајн формату, реализоваће се уз поштовање одговарајућих епидемиолошких препорука и мера, везаних за ограничење броја студената и обавезну употребу заштитне опреме.
Наставници и сарадници ће одржати уводни састанак са студентима на почетку семестра, према терминима у распореду наставе, у коме ће их детаљније упознати са предвиђеним начином рада у оквиру предмета, предиспитним обавезама и роковима за извршење задатака, начином полагања испита, литературом и др.