ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА  (мастер и докторске академске студије)

И ПРИЈАВА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ОБАВИЋЕ СЕ 

У ПЕРИОДУ ОД 3. до 5. ФЕБРУАРА2021. ГОДИНЕ

Термини испита биће организовани у периоду од 8. фебруара до 19.фебруара 2021. године.

Уз индекс, попуњен семестрални лист, испитне пријаве, потврду о евалуацији (попуњава се у канцеларији бр. 40 II спрат), потребно је доставити уплатнице за рату школарине и уплатницу за оверу семестра.

НАПОМЕНА: Студенти приликом попуњавања испитних пријава морају водити рачуна о тачном називу предмета. Половично написане пријаве и пријаве са непотпуним називом предмета неће бити уврштене у записник.