Упис кандидата биће обављен 04.11.2021. године од 9 до 13 часова у канцеларији бр. 12. За упис је потребно:

  • 2 ШВ обрасца (добијају се на скриптарници Факултета),
  • индекс (купује се  на скриптарници Факултета),
  • 2 фотографије,
  • уплатница на 10.000,00 динара (трошкови уписа) и
  • студенти који су на самофинансирању уплатницу за прву рату школарине (30.000,00 динара).