На основу члана 10. Правилника о раду Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 26. септембра 2020. године (измене и допуне 15. јула 2021. године) и Одлуке Савета Фонда о расподели новчаних средстава намењених за стипендије у школској 2021/2022. години од 4. новембра 2021. године, Одбор Фонда расписује и објављује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 78 СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ