I Методологија науке

субота, 4. децембар 2021, 10–13.30h

Проф. др Милош Шумоња:
Позитивизам или зашто се (не)треба држати чињеница?

Проф. др Гордана Рудић:
Евалуација и претраживање научних информација.

Проф. др Маријана Горјанац-Ранитовић:
Вредновање научних резултата.

 

II Проблеми методичких истраживања у разредној настави

субота, l l. децембар 2021, 10-13.30h

Проф. др Светлана Шпановић:
Методичка истраживања у разредној настави: изазови и перспективе.

Проф. др Бојан Лазић:
Истраживање математичког образовања - проблеми и перспективе кроз призму докторских студија на Педагошком факултету у Сомбору.

Проф. др Марија Бошњак Степановић, проф. др Гордана Козодеровић:
Преглед истраживања у области почетног природно-научног образовања на Педагошком факултету у Сомбору.

 

Семинар за студенте докторских студија Педагошки факултет у Сомбору

Спомен соба Норме и Препарандије

децембар 2021. године