Одржана научна трибина на тему ,,Биополитика животног стила”

У среду, 22. децембра, у амфитеатру ,,Исидора Секулић“ Педагошког факултета у Сомбору, др Душан Ристић, ванредни професор на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду, одржао је научну трибину на тему ,,Биополитика животног стила“.

Професор је говорио о зачецима и развоју праксе уписивања и праћења живота, о примени уређаја и апликација за контролисање и квантификацију података о животном стилу појединаца – посебно у области здравља, а у контексту савременог потрошачког друштва и дигиталне културе. На крају предавања, професор је оставио неколико отворених тема за размишљање – како пракса уписивања живота утиче на лични идентитет, те какви су ризици и добробити бележења различитих активности појединаца.

IMG 6576 1

IMG 6577 1

IMG 6578 1

IMG 6581

IMG 6583

Ценовник и календар рада