Извештај о краткорочној мобилности у оквиру проејкта „Суочавање са изазовима икт-а у настави„

У сврху реализације активности оспособљавања, подучавања и учења (LTT)  наставника и ученика, у оквиру пројекта „СУОЧАВАЊЕ СА ИЗАЗОВИМА ИКТ-А У НАСТАВИ (Facing ICT Challenges) 2019-1-МК01-КА229-060465_3, средња економска школа Сомбор је била домаћин краткорочне мобилности у Сомбору.

Пројекат Суочавање са изазовима ИКТ-а има за циљ унапређење компетенција везаних за информационо-комуникационе технологије у учењу и настави. Како се технологије често користе пасивно и у сврху забаве, један од циљева пројекта је активирање и побољшање ученичких компетенција  у сфери употребе савремених технологија у настави и учењу. Осим тога, пројекат има за циљ и интеркултуралну размену, учење о материјалном и нематеријалном наслеђу земаља учесница, те учење из примера добре праксе, као и развијање језичких знања и вештина ученика.

Тема мобилности под називом "Fun Assessment" је процена ученичких постигнућа и евалуација наставног процеса кроз употребу ИКТ-а и wеб2 алата.

Једна од активности ове мобилности била је и организована посета за учеснике Педагошком факултету у Сомбору, у петак, 14.01.2022.

Учесници мобилности присуствовали су презентацији „ИКТ у високом образовању“ на Педагошком факултету у Сомбору. Госте је поздравио проф. др Михаел Антоловић, продекан за науку и међународну сарадњу. Затим је о настанку, историји и раду факултета говорила проф. др Мила Бељански са катедре за друштвене науке. Презентацију о информационо-комуникационим технологијама одржао је доц. др Божа Миљковић, шеф катедре за информатику и медије. У презентацији је представљена будућност образовања (вештачка интелигенција,  туторски програми и базе знања, итд.) што је за учеснике мобилности била јединствена прилика да уче и сазнају о најсавременијим аспектима образовања и учења из угла савремених технологија.

IMG 8634 IMG 8637 IMG 8640 IMG 8646 IMG 8657

Ценовник и календар рада