Термини студентске праксе

Термини студентске праксе у летњем семестру шк. 2021/2022. године

Студијски програм: Дипломирани учитељ

1. година студија

Педагошка пракса

09.05. до 13.05.2022.

2. година студија

Дидактичка пракса

16.05. до 20.05.2022.

3. година студија

Методичка пракса

23.05. до 03.06.2022.

4. година студија

Самостална пракса

16.5. до 27.05.2022.

Студијски програм: Дипломирани васпитач

1. година студија   

Педагошка пракса 1                       

од 09.05. до 13.05.2022

2. година студија

Педагошка  пракса 2                                          

од 16.05. до 27.05.2022.

3. година студија

Методичка пракса

од 16.05. до 27.05.2022.

4. година студија

Самостална пракса

од 16.05. до 27.05.2022.

   

Пракса предвиђена за реализацију на крају летњег семестра шк. 2021/22

Назив праксе  

Семестар             

Носилац                                           

Реализатор    

Педаг. пракса

2 уч

доц. др Дејан Ђорђић

доц. др Дејан Ђорђић

Педаг. пракса 1

2 вп

доц. др Раде Дамјановић

доц. др Раде Дамјановић

Педаг. пракса 2

4 вп

проф. др Александар Јанковић

доц. др Снежана Штрангарић

Дидакт. пракса

4 уч

доц. др Дејан Ђорђић

доц. др Дејан Ђорђић

Метод. пракса

6 уч

доц. др Александра Трбојевић

доц. др Александра Трбојевић

Метод, пракса

6 вп

проф. др Александар Јанковић

доц. др Дејан Ђорђић

Самост. пракса

8 уч

доц. др Александра Трбојевић

доц. др Александра Трбојевић

Самост. пракса

8 вп

проф. др Александар Јанковић

проф. др Александар Јанковић

Ценовник и календар рада