Студенти и професори са Катедре за библиотекарство у посети Народној библиотеци Србије и Библиотеци града Београда

У петак, 27. маја, професори са Катедре за библиотекарство заједно са студентима основних студија посетили су Народну библиотеку Србије и Библиотеку града Београда. Студенти су имали прилику да се ближе упознају са радом одељења обавезног примерка, одељења конзервације и рестаурације, одељења монографских публикација, одељења серијских публикација, одељења библиографије и одељења посебних фондова у Народној библиотеци Србије, као и одељења за рад са корисницима и одељења набавке и обраде библиотечке грађе Библиотеке града Београда. Циљ организовања студијских посета библиотекама је упознавање са начином функционисања различитих типова библиотека, са њиховим службама и начином пружања услуга корисницима.

5

12

22

42

32

Ценовник и календар рада