ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више

Дигитално образовање

Студијски програм основних академских студија Дигитално образовање пројектован је тако да уважава захтеве за изучавањем, развојем и применом нових дигиталних медија и технологија и њиховом применом у настави, те оспособљавањем студената да буду реализатори наставног процеса и креатори образовног окружења потпомогнутог употребом рачунара, образовних и апликативних софтвера, и мултимедијалних материјала.

Основна сврха студијског програма Дигитално образовање јесте обучити будуће едукаторе са свеобухватним знањем из области информатике и педагогије, омогућавајући им да пренесу своје компетенције са критичким размишљањем и одговорношћу својим ученицима. Студенти ће се упознати са савременим наставним методама и технологијама, као и са основама образовних наука. Поред тога, студенти ће стећи знања из области дизајна, мултимедије и информационих технологија у образовању и биће упознати са историјом, развојем и креативним могућностима дигиталних медија, укључујући текст, слику, звук, анимацију, видео и интеракцију. Такође, имаће прилику да истраже различита апликативна решења која подржавају и олакшавају образовни процес.

Практичан део образовања је од изузетне важности у оквиру студијског програма Дигитално образовање. Педагошка пракса је обавезна за све студенте током све четири године студија. У сарадњи са водећим основним школама и искусним менторима, студенти ће имати прилику да стекну практично искуство рада у образовном окружењу. Кроз ову стручну праксу, студенти ће имати сталну подршку наставника факултета, како би максимално искористили ово искуство и развили своје вештине као будући наставници.

На крају студијског програма, студенти ће стећи низ генералних компетенција, укључујући способност за креирање и коришћење образовних дигиталних материјала за различите предмете, реализацију информатичких предмета на основношколском и средњошколском нивоу, способност доношења одлука и евалуације при избору одговарајућег дигиталног наставног средства, те склоност ка алгоритамском начину размишљања. Студенти ће бити опремљени знањем и вештинама које ће им омогућити да осмишљавају креативне и иновативне образовне програме, примењују нове технологије у настави и инспиришу ученике да постану активни учесници у сопственом образовању и саморазвоју.