УПИС 2024/25.

Основне академске студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Мастер студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Докторске студије

Прочитај више

Мастер дигитално образовање

Студијски програм Мастер академских студија Дигитално образовање пројектован је тако да уважава претходно стечена знања и вештине, те даље надограђује теоријска и практична знања стечена на основним академским студијама кроз предавања, практични наставни процес у облику лабораторијско-експерименталних вежби, као и кроз стручну праксу.

Студенти ће стећи знања и вештине која ће им омогућити да се посвете научним истраживањима у области дигиталног образовања, као и да се успешно ангажују у одговарајућим просветним делатностима. Поред тога, овај програм пружа могућности за укључивање у активности установа културе и медија, отварајући нове перспективе и могућности за професионални развој.

Након завршетка мастер студија, студенти ће свеобухватне компетенције за креирање и коришћење образовних дигиталних материјала у различитим предметима, имплементацију информатичких наставних програма у основним и средњим школама, као и за развој и примену персонализованих образовних софтверских алата. Поред тога, студенти ће развијати способност алгоритамског приступа анализи и решавању проблема, као и разумевање предности и мана примене вештачке интелигенције у образовању.

Овај студујски програм пружа сјајну прилику за професионални развој и стицање вредних вештина које су неопходне у савременом дигиталном окружењу.

ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више