УПИС 2024/25.

Основне академске студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Мастер студије

Прочитај више

УПИС 2024/25.

Докторске студије

Прочитај више

Диплoмирaни библиoтeкaр

Шта је програм Дипломирани библиотекар?

Сврха овог студијског програма је да припреми студента за професију библиотекарa, која постаје све значајнија у друштву информација и знања. Овај студијски програм наглашава важност како штампаних медија, тако и информационих и комуникационих технологија које све више библиотека користе за унапређење културе и образовања.

Шта могу да радим након студија?

По завршетку студија, студенти ће бити оспособљени за рад у савременим библиотекама и за учешће у размени информација и комуникацији у библиотечко-информационом систему. Моћи ће да раде у свим типовима библиотека  укључујући националне, јавне, високошколске, школске и специјалне.

Студијски програм образује и оспособљава библиотекара за самостално обављање основних стручних библиотечко-информационих функција, али и за унапређење савремене библиотеке у нашој средини и за њену трансформацију у информациони и референтни центар у коме се врши не само набавка, обрада, чување и коришћење публикација већ и селекција и евалуација података, комуникација и употреба знања. Тиме доприноси развоју информационе писмености, образовном, културном, научном и укупном друштвеном развитку.

Шта ћу научити?

Интердисциплинарни приступ образовању библиотекара и јединство теоријских знања и практичних вештина у обради информација и коришћењу потенцијала савремених дигиталних медија, база података и информационо-комуникационих технологија, оспособљава те за самостални и креативни приступ професији чија је сврха организовање целокупног људског знања.

Стећи ћеш знања и вештине из библиотекарства, информатике и педагошко-психолошких области, као и савремене методе управљања информацијама. Захваљујући изборним предметима који се нуде, можеш специфично да обликујеш свој стручни профил и да се оспособиш за перманентно самообразовање и евалуацију сопственог рада. Кроз стручну праксу у библиотекама, развићеш практичне вештине у свим аспектима библиотечког пословања, укључујући набавку, обраду, претраживање, чување и коришћење различитих извора информација, од традиционалних књига до савремених електронских публикација и база података.

Имаћеш прилику да учиш:

  • енглески језик све четири године студија;
  • информатичке предмете (Информатика у образовању, Базе података, Управљање пројектима);
  • многе предмете из области хуманистичких и друштвених наука (Увод у историју српске књижевности, Увод у светску књижевност, Дигитална хуманистика, Историја, Историја читања, Филозофија образовања, Компјутерска етика);
  • педагошко-психолошке предмете;
  • предмете из области библиотекарства.

Колико је важна практична настава?

Практичан део образовања је веома важан у оквиру овог студијског програма. Стручна пракса се обавља у сарадњи са библиотекама и менторима који заједно са наставницима факултета и њиховим сарадницима прате рад студената на пракси. Ова пракса је обавезна током све четири године студија.

Желиш да студираш уз рад­­?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рад. За више информација можете погледати на овом линку.

Како се уписати и положити пријемни испит?

Кандидати који конкуришу за овај студијски програм полажу пријемни испит:

  • Српски језик и књижевност;
  • Општа култура и информисаност.

За детаљне информације о пријави, упису и пријемном испиту, посетите наш сајт или наше друштвене мреже:

Наш факултет нуди могућност електронске пријаве кандидата. Електронску пријаву можете попунити овде.

Пријавни лист за упис на Педагошки факултет преузмите на овом линку.

Ако желите да се темељно припремите за пријемни испит, кликните овде и преузмите наше збирке са питањима и одговорима.

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Дипломирани библиотекар.

ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више