Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Уторак 18.15 – 19.15
Ванредни професор
Канцеларија 60
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025-412-030 лок. 159

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Доцент за ужу научну област филозофске науке, Педагошки факултет у Сомбору, фебруар 2014 -
 • Асистент, Филозофски факултет Нови Сад, 1999-2009

Репрезентативне референце

 • ,,Новозаветни морал”, (књига) ,,Филозофски факултет Нови Сад”, Нови Сад, 2006. (ИСБН 86-80271-46-2 УДК 27-246-277, 27-428 )
 • ,,Егоизам” (Етичка студија о моралним принципима капитализма), (књига), Медитерран Публисхинг, Нови Сад, 2013. (ИСБН 978 - 86 - 86689-89-4)
 • “Contemporary Serbian Philosophy”, Međunarodno filozofsko udruzenje FISP (International Federation of Philosophical Societies), Kūle M. (ur.), Philosophy Worlwide: Current Situation, 3rd ed., FISP–University of Latvia, Riga, 2011., str. 85-95. / ISBN 978-9984-624-88-4 UDK 101.1 Ph 630/
 • ,,Hobbes и проблем егоизма”,Филозофска истраживања, Загреб, Вол. 32 Но.1, 2012, стр. 63-77.
 • ,,Лавиринти етике”, ,,Филозофска истраживања”, бр.111., Загреб, 2008. стр. 589-601. (ИССН 0351-4706 УДК 1)
 • ,,Проблем егоизма у Русоовој филозофији",ФИЛОЗОФИЈА И ДРУШТВО, XXIII (3), Београд, 2012, стр. 148-162.
 • ,,Гајо Петровић – одговорност интелектуалца”, у: ,,Гајо Петровић – човјек и филозоф” (зборник радова с конференције поводом 80. обљетнице рођења, међународна рецензија), изд. Филозофски факултет у Загребу (ФФ Пресс), Загреб, стр. 111-117. (ИСБН 978-953-175-293-0 УДК 1 Петровић, Г (063) )
 • ,,Морал и економија“,Филозофски годишњак, Бања Лука, 2011., бр. 9., (ИССН 1451-5040), стр. 167-195.
 • ,,Егоизам и тоталитаризам", у: ,,Записи о тоталитаризму" (Зборник радова знанственог скупа ,,Тоталитаризам данас"), Издавач: Филозофски факултет Осијек, Осијек, 2014. (ИСБН 978-953-314-072-8)
 • ,,Етички аспекти Новог завета”, ,,Дијалог и толеранција”, Београд, 2005., стр. 39-53. (ИССН 1451-8759 УДЦ 316)

Ценовник и календар рада