Image
Документи потребни за упис на докторске студије:
 • 2 ШВ-20 обрасца (може се набавити у скриптарници Факултета),
 • индекс (у скриптарници Факултета),
 • уплатница на 15.000 динара за трошкове уписа,
 • студенти који су на самофинасирању прва рата школарине (30.000 динара)
 

У оквиру ове секције налазе се све неопходне информације које ће Вас упознати са начином уписа на докторске академске студије.

Документација

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист прилажу фотокопије следећих докумената:

 • дипломе претходно завршених нивоа студија (дипломе и додаци диплома основних и мастер академских студија, дипломе и уверења о положеним испитима основних основних и магистарских студија),
 • кратку биографију и библиографију са акцентом на стручни и научни рад,
 • фотокопије објављених радова или потврду да је рад прихваћен за објављивање; и
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

Желимо вам пуно среће!

Поред сајта, све релевантне информације се налазе и на нашим друштвеним мрежама:

Међу бројним предностима које студирање на Педагошком факултету доноси издвојили бисмо:

 • иновативни програм који прати савремене токове образовања;
 • праксу у школама коју студенти искусе већ на првој години студија;
 • могућност усавршавања у иностранству;
 • велики број изборних предмета, међу којима је и енглески језик, на којем се оспособљавате да предајете енглески језик од првог до четвртог разреда основне школе, уз одговарајући стечени ниво знања језика;
 • студенти имају могућност похађања различитих ваннаставних активности, као што су хор, драмска секција, разне едукативне и уметничке радионице, као и бројне активности које се организују у сарадњи са школом, вртићем или библиотеко;
 • студентски дом и менза који се налазе у непосредној близини Факултета, као и ниски трошкови становања и исхране.
Погледај све

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ