Одржан семинар Инструктивни приступи у онлаjн настави – искуства, модели и смернице

Семинар и округли сто под називом  „Инструктивни приступи у онлаjн настави – искуства, модели и смернице“ одржан је 03.12.2022. године на Педагошком факултету у Сомбору. Организован је у оквиру проjекта „Иновирање онлаjн наставе у Воjводини“. Проjекат jе од посебног интереса за развоj научноистраживачке делатности АП Воjводине и под покровитељством jе Покраjинског секретариjата за високо образовање и научноистраживачку делатност (АП Воjводина, Република Србиjа). У оквиру семинара организована су четири предавања: 

  • проф. др Миа Марић - Психолошки аспекти примене инструкциjа у савременом наставном процесу
  • др Мирјана Маричић - Инструктивни приступи у настави интегрисаних природних наука - досадашња искуства и креирани модели
  • проф. др Маријана Горјанац Ранитовић - Moodle LMS у настави математике са аспекта инструктивног вођења и 
  • др Снежана Гордић - Модели за примену инструкциjа у онлаjн настави математике, као и округли сто на тему досадашњих искустава учитеља о примени инструктивних приступа у иновирању онлајн наставе.

10

11

12

13

14

15

16

Ценовник и календар рада