У среду, 1. фебруара 2017. године, Педагошки факултет у Сомбору посетио је проф. др Малиша Жижовић, редовни професор на Факултету техничких наука у Чачку и Пословном факултету у Ваљеву. Након састанка са деканом сомборског Факултета проф. др Жељком Вучковићем и продеканом за науку проф. др Александром Петојевићем, у Спомен соби Норме и Препарандије одржао је предавање под називом „Нова метода вишекритеријумске анализе“.

Предавање је било намењено професорима који реализују докторске студије, као и студентима докторских студија на Педагошком факултету у Сомбору. Том приликом, професор Жижовић је представио нову методу вишекритеријумске анализе, која подразумева методологију у коју је лако укључити конкретног доносиоца одлуке. Такође, професор Жижовић је истакао да се као мана досадашњих вишекритеријумских метода сматра чињеница да се увођењем нове алтернативе поредак који је претходно добијен по тој методи мења, док код представљене методе поредак остаје исти.

„По предложеној методологији постоји велика могућност исказивања личних преференција доносиоца одлука и самим тим постизања већег квалитета донетих одлука. Због тога што увођење нових алтернатива у модел не захтева нова рачунања и поређења са претходно уведеним алтернативама, као и због тога што не долази до промене поретка, може се очекивати да ће метода имати примену у разним областима: у науци, техници, пословном одлучивању, војним применама итд.“, закључио је проф. др Малиша Жижовић.