Prijem 200. generacije budućih učitelja na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Danas je na Pedagoškom fakultetu u Somboru priređen prijem za nove studente – dvestotu generaciju budućih učitelja, računajući od osnivanja prve Srpske učiteljske škole ili Preparandije (1812), čiji je Pedagoški fakultet u Somboru baštinik tradicije i neposredan naslednik u neprekinutom kontinuitetu nastave.

01 Sve_anost-na-PF-povodom-prijema-200.-generacije-budu_ih-u_itelja

 

Današnjoj svečanosti, na kojoj je uručeno 150 indeksa za „brucoše“, polaznike četiri nastavna smera, prisustvovali su i ugledni gosti – prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu, Dragutin Brčin, poseban savetnik u Ministarstvu prosvete i nauke, Oleg Buldakov, savetnik Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji, Nemanja Delić, gradonačelnik Sombora, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i brojni drugi gosti.

O tradiciji obrazovanja učitelja u Somboru govorio je docent dr Saša Marković, a prigodan program, sa odlomcima iz govora i dela znamenitih đaka i nastavnika somborske Preparandije, priredili su i izveli stariji studenti. O projektima i međunarodnoj saradnji somborskog Pedagoškog fakulteta govorila je docent dr Nataša Branković, prodekan za nauku, a o postignutom nivou nastave i o šansi za zapošljavanje najboljih studenata koji će ostati da rade na Fakultetu, govorio je prof. dr Nedeljko Rodić, prodekan za nastavu. Prof. dr Aleksandar Petojević uručio je tri ugovora o radu mladim stručnjacima, odnedavno zaposlenim na mestu saradnika na Pedagoškom fakultetu – Maji Zobenici, Sanji Šumonja i dr Mii Marić. Obraćajući se novoj generaciji budućih učitelja, vaspitača, bibliotekara i dizajnera medija u obrazovanju, prof. dr Miroslav Vesković naglasio je da je znanje najveći kapital savremenog doba, kao i da je, kao rektor Univerziteta, danas mogao da bude samo na jednom prijemu novih studenata od 14 fakulteta, koliko ih ima Novosadski univerzitet, te da je izabrao baš Pedagoški fakultet u Somboru kako bi podržao napore koje rukovodstvo fakulteta ulaže u osavremenjivanje nastave, a posebno izuzetno angažovanje na projektima koje je somborski Fakultet dobio tokom poslednjih nekoliko meseci, uključujući i TEMPUS projekat, vredan preko 700.000 evra. Novim studentima su uspešno školovanje poželeli i Dragutin Brčin, u ime ministra prosvete dr Žarka Obradovića, kao i Oleg Buldakov, u ime Ambasade Ruske Federacije i ambasadora Aleksandra Konuzina.

Na kraju svečanosti, poznati somborski slikar Sava Stojkov, uručio je, sa dekanom Pedagoškog fakulteta i rektorom Novosadskog univerziteta, predstavniku Ambasade Ruske Federacije portret znamenitog ruskog naučnika Mihaila Vasiljeviča Lomonosova, čija se tristagodišnjica rođenja obeležava u Rusiji u oktobru i novembru ove godine, a čije ime nosi i najpoznatija ruska visokoškolska institucija u Moskvi, sa kojom su Pedagoški fakultet i Univerzitet u Novom Sadu nedavno započeli saradnju. Oleg Buldakov se toplim rečima zahvalio slikaru i darodavcima, rekavši da će portret u najskorije vreme biti uručen predstavnicima Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“.

Nakon svečanosti, prodekani Pedagoškog fakulteta uručili su novim studentima indekse i poželeli im uspeh u budućem studiranju.

Ovom svečanosti, danas je započeto i obeležavanje 200-te godišnjice od osnivanja Prve srpske učiteljske škole (Preparandije), a glavna proslava ovog velikog jubileja biće održana polovinom novembra naredne godine.

02 Gosti-na-sve_anosti-povodom-prijema-novih-studenata-na-PF 03 Dekan-PF-sa-uglednim-gostima

04 Novi-studenti-PF 05 Doc.-dr-Sa_a-Markovi_1

06 Obra_anje-doc.-dr-Nata_e-Brankovi_,-prodekana-PF 07 Obra_anje-prof.-dr-Nedeljka-Rodi_a,-prodekana-PF

08 Obra_anje-prof.-dr-Aleksandra-Petojevi_a,-dekana-PF 09 Uru_ivanje-ugovora-o-radu-Maji-Zobenici

10 Uru_ivanje-ugovora-o-radu-Sanji-_umonja 011 Uru_ivanje-ugovora-o-radu-dr-Mii-Mari_

12 Obra_anje-prof.-dr-Miroslava-Veskovi_a,-rektora-UNS 13 Obra_anje-Dragutina-Br_ina

14 Predaja-portreta-M.-V.-Lomonosova-I 15-Predaja-portreta-M.-V.-Lomonosova

16 Oleg-Buldakov,-predstavnik-Ambasade-Ruske-Federacije 17 Studenti-PF-priredili-su-prate_i-program

18 Uru_ivanje-indeksa-novim-studentima