У четвртак, 15. новембра, закључен је Споразум о сарадњи са Учитељским факултетом у Ријеци Свеучилишта у Ријеци, из Републике Хрватске. Споразум су потписали деканица Учитељског факултета у Ријеци проф. др Лидија Вујичић и декан сомборског Педагошког факултета проф. др Жељко Вучковић, са циљем успостављања сарадње у областима од заједничког интереса.

Споразумом о сарадњи предвиђено је остваривање заједничких научноистраживачких пројеката, научно-наставног рада на свим нивоима студија, као и организовање заједничких научних конференција, скупова и радионица. Сарадња подразумева и размену публикација, мобилност наставника и студената, и остваривање могућности за целоживотно учење.

 IMG 4245

IMG 4251