У среду, 27. фебруара, проф. др Драган Ламбић одржао је предавање за наставнике, асистенте, сараднике и студенте нашег факултета о могућностима и начинима употребе дигиталних средстава и садржаја у оквиру наставних предмета. Ово предавање је реализовано у склопу пројекта „Унапређење дигиталних компетенција будућих учитеља у функцији развоја креативности и предузетничких вештина“ који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програмске активности Развој високог образовања.


На самом почетку присутнима се обратила продекан за наставу проф. др Миа Марић, која је нагласила да је у оквиру овог пројекта студијски програм за образовање дипломираних учитеља значајно унапређен и иновиран од академске 2018/19. године, у складу са захтевима савременог образовања. Она је рекла да су уведена три нова предмета: Психологија даровитости и креативности, Предузетништво у образовању и Медијске компетенције у дигиталном окружењу, и да су иновирана два постојећа предмета: Математичко моделовање и Методика наставе прородних наука. Као главни циљ увођења нових и иновирања постојећих садржаја у оквиру студијског програма за образовање учитеља, професорка Марић навела је унапређење дигиталних компетенција студената – будућих учитеља, као и развој њихових креативних потенцијала и предузетничких вештина, у складу са императивима савременог васпитно-образовног процеса и актуелног тржишта рада. Проф. др Миа Марић је нагласила да је ово предавање намењено студентима, као и наставницима који треба у настави да имплементирају употребу апликативних софтвера.
Проф. др Драган Ламбић је у уводном делу предавања о примени апликативних софтвера у оквиру наставних предмета рекао да је веома важно да се нове технологије што пре интегришу у наставу намењену будућим предавачима, јер се тако остварују бројне предности. У току школовања орјентисаног ка коришћењу нових технологија будући учитељи развијају свест о корисности технологија које су коришћене у њиховом образовању, као и свест о корисности усвајања нових технологија које нису постојале за време њиховог школовања. Професор Ламбић је истакао да редовним коришћењем технологија у сопственом образовању будући учитељи стичу обуку која ће им омогућити да лако користе технологије у својој каријери. Он је указао и на следећу чињеницу: ако се технологија примењује на правилан начин у образовању будућих учитеља, они ће такође научити да користе технологију у настави како би остварили најповољнији ефекат на знање и мотивацију својих ученика. Професор Ламбић је детаљније описао апликативне софтвере који се користе у настави информатике (code.org), математике (DragonBox, Geogebra), природе (Интерактивна физика, Интерактивна биологија, Интерактивна хемија), као и софтвере опште намене: Moodle, Scratch и Quizizz.

IMG 7145

IMG 7147

IMG 7149

IMG 7152