СТУДЕНТИ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Сви студенти који нису предали мастер рад у предвиђеном року су у обавези да упишу поновни упис године у школској 2018/19. години, јер неуписивањем године губе статус студента.

Поновни упис године обавиће се од 01. до 05. новембра 2018. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова у кабинету број 3.

За поновни упис је потребно доставити:

  1. индекс
  2. 2 ШВ-20 обрасца
  3. уплата у износу од 5.000,00 динара (сврха: упис године, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
  4. уплата преноса бодова (број бодова који су остали, укључујући и мастер рад, се помножи са 1.000,00 динара, колико кошта један бод; сврха: пренос бодова, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
  5. евалуација (кабинет број 41)

Студенти мастер студија уписани школске 2016/17. године и раније су у обавези да поднесу молбу за поновно стицање статуса студента, јер су изгубили статус студента незавршавањем студија у законски предвиђеном року и уплату у износу од 6.000,00 динара (сврха: захтев за поновно стицање статуса студента, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса). Рок за претходно наведено је од 25. до 30. октобра 2018. године.

Након позитивно решене молбе за поновно стицање статуса студента, студенти ће извршити упис од 05. до 10. новембра 2018. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова у кабинету број 3, а потребно је доставити:

  1. индекс
  2. 1 ШВ-20 образац
  3. уплата у износу од 5.000,00 динара (сврха: упис године, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
  4. уплата преноса бодова (број бодова који су остали, укључујући и мастер рад, се помножи са 1.000,00 динара, колико кошта један бод; сврха: пренос бодова, број рачуна: 840-1136666-68, позив на број: број индекса)
  5. евалуација (кабинет број 41)

Студенти морају имати измирене обавезе из претходне године.